วันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

ผู้ประกอบการร้านอาหาร ร้านกาแฟ ในลำปางตื่นตัวหวังซื้อใบกัญชาสร้างเมนูกัญชา สภาเกษตรกรเผยวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์เพชรล้านนามีกำลังการผลิต


จำนวนผู้เข้าชม blog counter

 

นางณิชรัศม์ แลวงศ์นิล หัวหน้าสำนักงานสภาเกตรกร จ.ลำปาง เปิดเผยว่าหลังจาก รัฐบาลปลดล็อคกัญชาให้ใช้ทางการแพทย์ และใช้เพื่อปรุงอาหารได้ ตามประกาศประชาสัมพันธ์ของ สำนักงานอาหารและยา ว่าส่วนประกอบของใบกัญชา สามารถนำไปประกอบอาหารได้ แต่ต้องซื้อจากแหล่งปลูกที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น ส่งผลให้ ผู้ประกอบการร้านอาหารให้ความสนใจค่อนข้างมาก ในฐานะที่สภาเกษตรกร จังหวัดลำปาง เป็นหน่วยงานที่กำกับดูแลงานที่เกี่ยวข้องกับการปลูกกัญชาเพื่อการแพทย์ ของวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์เพชรล้านนา อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง ซึ่งเป็นวิสาหกิจแห่งแรกและแห่งเดียวที่ได้รับอนุญาต ให้ปลูกกัญชาเพื่อการแพทย์ ซึ่งประสบผลสำเร็จค่อนข้างสูง มีกำลังการผลิต จำนวน 2,000 ต้น รองรับการพัฒนาและความต้องการของตลาดได้อย่างต่อเนื่อง 


ทางสภาเกษตรกรฯจึงได้เชิญชมรมผู้ประกอบการร้านอาหาร และที่ปรึกษาสภาเกษตรกรลำปาง เข้ามาหารือเบื้องต้นถึงแนวทางการซื้อใบกัญชาจากวิสาหกิจฯเกษตรอินทรีย์เพชรล้านนา ไปปรุงอาหาร หรือเครื่องดื่มจำหน่ายในร้านค้าของตนเอง เบื้องต้นมีผู้ประกอบการแสดงความจำนงค์ขอซื้อและใช้ใบกัญชาจำนวน 20 ราย ซึ่งประเด็นที่ผู้ประกอบการสนใจคือ ระเบียบขั้นตอนอย่างไรจึงนำใบกัญชาไปใช้อย่างถูกกฎหมาย  รูปแบบและราคาซื้อขาย รวมถึงการออกเอกสารกำกับ รับรอง การตรวจสอบการนำไปใช้เพื่อป้องกันการนำไปใช้ประโยชน์ที่ผิดวัตถุประสงค์  ทั้งนี้ถือว่าเป็นการนัดหารือครั้งแรก เพื่อนัดหมายจัดประชุมร่วมกัน ระหว่าง สำนักงานสาธารณะสุขจังหวัดลำปาง สภาเกษตรกร ผู้ผลิตจากวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์เพชรล้านนาเพชรล้านนา และ ผู้ประกอบการร้านอาหารร้านกาแฟที่สนใจอย่างเป็นทางการ ขอบคุณภาพประกอบจาก : พท.ป.เบญจวรรณ หมายมั่น แพทย์แผนไทยประยุกต์ รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร , ฟาร์มเกษตรอินทรีย์เพชรล้านนา


Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์