วันจันทร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

คลังจังหวัดลำปาง ร่วมกับธนาคารกรุงไทย ลงพื้นที่ให้บริการโครงการ “เราชนะ” ต่อเนื่อง เน้นย้ำกลุ่มที่ไม่มีสมาร์ทโฟน

 จำนวนผู้เข้าชม เว็บเคาน์เตอร์ 

ลำปาง ลงพื้นที่ให้บริการโครงการ “เราชนะ” ต่อเนื่อง ล่าสุดที่ อ.แม่ทะ  ด้านเจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำผู้มาลงทะเบียนอย่างดี ส่วนใหญ่เป็นคนแก่ชรา และผู้พิการ

วันที่ 16 กุมภาพันธุ์ 2564 ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอแม่ทะ จ.ลำปาง สำนักงานคลังจังหวัดลำปาง ร่วมกับธนาคารกรุงไทย และอำเภอแม่ทะ ได้จัดให้บริการการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ “เราชนะ” สำหรับประชาชนและผู้ประกอบการร้านค้าในพื้นที่ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง  เพื่อให้คำปรึกษา แนะนำและให้บริการการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ “เราชนะ”  สำหรับประชาชนและผู้ประกอบการร้านค้า โดยมีนางสุรีย์ มาปลูก นายอำเภอแม่ทะ มาดูแลการทำงานของเจ้าหน้าที่ที่มาให้บริการ  ซึ่งได้มีเจ้าหน้าที่จากคลังจังหวัดลำปาง เจ้าหน้าที่ธนาคารกรุงไทย เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอแม่ทะ ทั้งข้าราชการประจำและลูกจ้าง รวมไปถึงกำลังเจ้าหน้าที่อาสาสมัครรักษาดินแดนอำเภอแม่ทะ (อส.อ.แม่ทะ) มาให้บริการแก่ประชาชนได้อย่างทั่วถึง

บรรยากาศเป็นไปอย่างเรียบร้อย โดยมีเจ้าหน้าที่ไปให้คำแนะนำในเรื่องต่างๆแก่ประชาชนที่มาขอลงทะเบียน  ส่วนใหญ่จะเป็นคนชรา และผู้พิการ ที่ไม่มีโทรศัพท์สมาร์ทโฟน โดยให้คำแนะนำตัวถึงตัวเพื่อที่ง่ายต่อการกรอกข้อมูล และจัดบัตรคิว จะได้ยืนยันตัวตนในโคนงการไทยชนะได้ขณะที่ผู้ที่มีโทรศัพท์สมาร์ทโฟน แต่แสกนใบหน้าไม่ผ่าน ทางเจ้าหน้าที่ได้จัดให้ไปลงทะเบียนที่ ธนาคารกรุงไทยสาขาแม่ทะ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง ที่อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอแม่ทะประมาณ 50 เมตร เพื่อที่จะแยกส่วนกัน และเพื่อเป็นการลดการแออัดของผู้มาใช้บริการ  เป็นมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดไวรัสโควิด 19

ทั้งนี้ ตามที่รัฐบาลได้จัดทำโครงการฯ เพื่อให้ความช่วยเหลือด้วยการลดภาระค่าครองชีพบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดระลอกใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  โดยได้รับการสนับสนุนจากนายอำเภอ ทีมงาน และ Tambon Smart Team ประจำแต่ละอำเภอ จังหวัดลำปางมีกำหนดออกให้บริการรับลงทะเบียนสำหรับประชาชนที่ไม่มีสมาร์ทโฟนตามอำเภอต่างๆ โดยผู้ที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ "เราชนะ" สามารถนำบัตรประชาชนสมาร์ทการ์ด (Smart Card) มาลงทะเบียนได้   โดยในวันที่ 17 กุมภาพันธ์  2564  จัดที่ ที่ว่าการอำเภองาว และที่ว่าการอำเภอเสริมงาม วันที่ 18 กุมภาพันธ์  2564  ที่ว่าการอำเภอเมืองปาน และที่วาการอำเภอแจ้ห่ม    วันที่ 19 กุมภาพันธ์  2564 ณ ที่ว่าการอำเภอห้างฉัตร และที่ว่าการอำเภอเกาะคา และวันที่ 22 กุมภาพันธ์  2564 ที่ว่าการอำเภอแม่พริก และที่ว่าการอำเภอเมืองลำปาง 
Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์