วันอังคารที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

เปิดนโยบาย 5 ผู้สมัครนายกเทศมนตรีนครลำปาง เน้นแก้ปัญหาเศรษฐกิจ-แม่น้ำวัง บรรยากาศหาเสียงเริ่มคึกคัก

 

จำนวนผู้เข้าชม เว็บเคาน์เตอร์

          บรรยากาศการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี และสมาชิกสภาเทศบาล ซึ่งกำหนดเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2564  ในหลายพื้นที่เริ่มคึกคัก ผู้สมัครต่างติดตั้งป้ายหาเสียงทั้งนายกฯ และ สท.ครบทีม อีกทั้งยังมีรถแห่หาเสียงที่มีเพลงประจำกลุ่มดึงดูด ฟังแล้วสนุกสนาน สร้างความจดจำให้กับชาวบ้าน  โดยเฉพาะในเขตเทศบาลนครลำปาง ที่มีความคึกคักเป็นพิเศษ เนื่องจากเป็นเทศบาลที่ใหญ่ที่สุดของ จ.ลำปาง มีผู้สมัครลงชิงเก้าอี้นายกเทศมนตรีถึง 5 คน จาก 5 กลุ่มการเมืองด้วยกัน คือ เบอร์ 1 นายณรงค์ พินธิสืบ กลุ่มความสุขนครลำปาง อดีต สจ.ลำปาง เบอร์ 2 นายนิมิตร จิวะสันติการ กลุ่มนครลำปาง อดีตนายกเทศมนตรี 2 สมัย  เบอร์ 3 นายอภิชัย สัชฌะไชย กลุ่มพัฒนาลำปาง เบอร์ 4 นายกิตติภูมิ นามวงค์ กลุ่มภูมิลำปาง อดีตนายกเทศมนตรีนครลำปาง  และเบอร์ 5 นายปุณณสิน มณีนันทน์ กลุ่มลำปางก้าวหน้า อดีต สท.นครลำปาง  ซึ่งทั้ง 5 คนต่างมีนโยบายที่น่าสนใจ และต่างมั่นใจว่าตนเองจะได้ครองเก้าอี้นายกเทศมนตรีในครั้งนี้          นายณรงค์ พินธิสืบ ผู้สมัครนายกฯ เบอร์ 1 กล่าวว่า  นโยบายต่างๆของกลุ่มที่เกิดขึ้น มาจาก 4 ยุทธศาสตร์ แนวคิดคือจะทำยังไงให้คนมีความสุข  ก็คือต้องอยู่ใน สิ่งแวดล้อมที่ดี คุณภาพชีวิตดี เศรษฐกิจดี และการมีส่วนร่วม จึงแตกออกมาเป็นนโยบายเร่งด่วนที่ช่วยแก้ปัญหาให้กับประชาชน ประกอบด้วยนโยบาย 10 ข้อเร่งด่วน เช่น ปัญหาขยะ  ไฟสาธารณะ กล้องวงจรปิด โครงสร้างพื้นฐานต่างๆ  รวมถึงนโยบายที่สร้างความสุขยั่งยืน ให้ประชาชนมีส่วนร่วม มีแนวคิดที่จะทำแอพพลิเคชั่นตัวหนึ่งที่ให้ประชาชนเข้าถึงได้ง่าย ในการรับทราบข้อมูลของเทศบาล รวมไปถึงแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ เพื่อสร้างสังคมใหม่ กระตุ้นเศรษฐกิจ   และยังมี 8 นโยบายยั่งยืนเช่น เรื่องการแก้ปัญหาแม่น้ำวัง จากนโยบาย 10 ข้อเร่งด่วน และ 8 นโยบายยั่งยืน  ทุกสิ่งที่รวบรวมมาเป็นนโยบายที่ทำได้จริง นำองค์ประกอบหลายด้านมารวมกัน

เราต้องการให้เป็นการเมืองใหม่ เป็นส่วนร่วมของประชาชนให้มากที่สุด ในการบริหารพัฒนาเทศบาล  ผมยอมรับฟังความเห็นของทุกฝ่าย เพราะเราไม่ได้เก่งคนเดียว คนลำปางมีคนเก่งเยอะ แต่ความกล้าที่จะลงการเมืองมีน้อย  ลองให้โอกาสคนใหม่ดู 


ด้านนายนิมิตร จิวะสันติการ ผู้สมัครนายกฯ เบอร์ 2  กล่าวว่า การบริหารจัดการเทศบาลเป็นเรื่องของเมืองและคน เราต้องสร้างคนเพื่อให้เมืองมีการพัฒนาการ เจริญก้าวหน้า ทำมาหากินได้ และมีความสุข และคนก็จะเป็นผู้สร้างเมืองเป็นบ้านที่มีความสุขที่สุด  ทั้งสองอย่างนี้ต้องทำควบคู่กัน   เราต้องการทำให้เมืองเป็นของทุกคน เป็นเมืองแห่งความรู้ ส่งเสริมเด็กและเยาวชน ส่งเสริมการกีฬา ดนตรี ศิลปวัฒนธรรม  รวมถึงการดูแลผู้สูงอายุ  จะต้องให้ทุกบั้นปลายชีวิตได้รับความดูแล  นอกจากนั้นเมืองจะต้องมีสิ่งแวดล้อมดี มีต้นไม้ที่หลากหลาย รวมไปถึงการจัดการแม่น้ำวัง  ดูแลพื้นที่สวนสาธารณะให้สวยงาม ขณะเดียวกันไม่ทิ้งในเรื่องของการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในระบบการบริหารราชการ เพิ่มพูนขีดความสามารถทางเศรษฐกิจ และการสื่อสารเชื่อมโยงกับประชาชน   นโยบายของกลุ่มนครลำปาง จึงมาจาก สร้างเมืองลำปางให้เป็นบ้านที่มีความสุขของทุกคน


นายอภิชัย สัชฌะไชย ผู้สมัครนายกฯ เบอร์ 3 กล่าวว่า  นโยบายเร่งด่วนอันดับแรกเลย คือ เรื่องเศรษฐกิจ  หวังว่าจะสามารถพัฒนา 2 ส่วนคือ การท่องเที่ยว และจัดประชุมสัมมนา เพื่อดึงเม็ดเงินต่างจังหวัดเข้ามาพัฒนาในพื้นที่ จ.ลำปาง  ส่วนที่สองต้องเร่งแก้ไขเรื่องแม่น้ำวัง ถ้าเราแก้ได้เรื่องน้ำเสีย น้ำตื้นเขิน อย่างอื่นจะตามมาหมด ทั้งเศรษฐกิจ คุณภาพชีวิต สิ่งแวดล้อม  อีกเรื่องคือสวนสาธารณะ ที่จะเข้าไปปรับปรุงในส่วนที่เทศบาลดูแลให้ดีกว่าเดิม

การที่มีผู้สมัครหลายๆคน ต่างคนต่างมีจุดเด่นที่ต่างกัน  แต่เรามั่นใจว่าตัวตนของเรา และกลุ่มของเราก็มีจุดเด่นของตัวเอง  ขอให้มั่นใจและสนับสนุนพวกเรา เรามีความตั้งใจ รวมกันมาจากคนที่มีความพร้อม มีอาชีพ มีครอบครัวที่ดี เราจึงพร้อมที่จะตอบแทนสังคม จึงขอโอกาสของพ่อแม่พี่น้องประชาชนเพราะเรามีความตั้งใจจริงๆขณะที่นายกิตติภูมิ นามวงค์  ผู้สมัครนายกฯ เบอร์ 4  กล่าวว่า ตลอดระยะ 8 ปีที่ผ่านมาผลงานเป็นที่ประจักษ์ต่อสายตาของประชาชนในเขตเทศบาล ไม่ว่าจะเป็น ความอลังการของศาลหลักเมืองลำปาง ความยิ่งใหญ่ของมิวเซียมลำปาง และความสำเร็จในการนำสายไฟลงใต้ดิน  ยังมีอีกหลายโครงการที่ประชาชนได้รับโอกาสจากการทำงาน 8 ปีที่ผ่านมา เชื่อมั่นและมั่นใจว่าการมอบสิ่งที่ดีให้กับประชาชน จะได้รับสิ่งที่ดีกลับมาทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นนายกเทศมนตรี และสมาชิกสภาฯ เพื่อให้เข้าไปช่วยสานต่องานที่ยังค้างคาไว้ เช่น โครงการเอาท์เลทจำหน่ายสินค้าที่ระลึก สินค้าพื้นบ้าน สถานีรถม้า บ่อบำบัดน้ำเสีย และสานต่อโครงการสายไฟลงใต้ดินให้ครบตามแผนตลอดทั้งเมืองเป็นนครไร้สายในอนาคต

 ผู้สมัครสมาชิกสภา ทั้ง 24 คน และทีมบริหารที่ใช้ชุดเดิมทั้งหมด ได้มีการเตรียมพร้อมมาอย่างดี รวมทั้งมีการคัดสรรคนรุ่นใหม่เข้ามาเป็นคณะกรรมการตางๆ เรียนรู้การบริหารงานให้สอดคล้องกัน ไปในทิศทางเดียวกันและนายปุณณสิน มณีนันทน์ ผู้สมัครนายกฯ เบอร์ 5  กล่าวว่า นโยบายของกลุ่มลำปางก้าวหน้าจะแบ่งเป็น 5 ด้าน เรื่องเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ประชากรศาสตร์ กายภาพ และมีนโยบายต่อเนื่องในการพัฒนาแม่น้ำวัง สวนสาธารณะ  มีแอพพี่คมให้บริการ  การดูแลผู้สูงอายุ  เพิ่มไฟฟ้าแสงสว่าง  รวมถึงความปลอดภัย  การทำถนนสองฝั่งริมน้ำลดปัญหาจราจร  รวมถึงด้านการศึกษาที่พร้อมจะผลักดันให้โรงเรียนในเขตเทศบาลยกระดับมากขึ้น ในเรื่องของศูนย์ภาษา ทำให้เด็กมีศักยภาพแข่งขันกับจังหวัดอื่นได้   เรามีความมั่นใจ ตั้งแต่นโยบาย 5 ด้าน เพราะมีความชัดเจนตอบโจทย์ครบทุกด้าน ซึ่งคาดว่าจะได้รับการตอบรับตามความต้องการของประชาชน  ยังมีนโยบายย่อยในแต่ละท้องที่ที่พบปัญหา  เช่น ชุมชนการเคหะ  มีปัญหาด้านการจราจร และน้ำท่วมขัง  ชุมชนนาก่วมใต้น้ำแม่วังแห้ง จะมีโครงการทำฝายให้แม่น้ำวังเต็มตลิ่ง เป็นต้น

กลุ่มลำปางก้าวหน้าเป็นกลุ่มลูกหลานของคนลำปาง พ่อแม่เราอยู่ลำปาง ในอนาคตเราต้องใช้ชีวิตที่ลำปาง  ดังนั้น คุณภาพชีวิต เป็นสิ่งสำคัญ เราจะผลักดันทุกอย่างให้ประสบผลสำเร็จให้ได้

อย่างไรก็ตาม ยังเหลือเวลาอีก 1 เดือนกว่าๆ ที่ให้ประชาชนได้ตัดสินใจ อยากเชิญชวนให้ชาวลำปางในทุกพื้นที่ทุกอำเภอ ออกมาใช้สิทธิกันให้มาก วันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2564 หลังจากห่างหายการเลือกตั้งไปนานร่วม 8 ปี 

 

 

 

 

 

 

 

Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์