วันพุธที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

กรรมใดใครก่อ กรรมนั้นย่อมคืนสนอง


จำนวนผู้เข้าชม counter for blog

 


กรรม ในหนังสือพจนานุกรมให้ความหมายว่า การกระทำที่ส่งผลร้ายบาปเคราะห์ การกระทำ กิจ พิธี กรรมคือการกระทำ กรรม หมายถึงการกระทำซึ่งมีความหมายเป็นกลาง ๆ คือ มีทั้งดี และไม่ดี การกระทำที่ดีเป็นกรรมดี การกระทำที่ไม่ดีเป็นกรรมไม่ดี แต่ที่นำมาใช้นั้นเข้าใจว่ากรรมคือความไม่ดีสถานเดียว เช่น เมื่อมีอะไรแก่ผู้ใดผู้หนึ่งก็จะกล่าวว่ากรรมของเขา คือความไม่ดีของเขา สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมที่เป็นคำในพระพุทธศาสนสุภาษิตมีความหมายว่าคนและสัตว์ทั้งหลาย ที่เป็นไปต่าง ๆ นาๆ ทุกข์ก็มี สุขก็มี ดีก็มี ชั่วก็มี มิได้เกิดแด่ผู้ใดผู้อื่น มิไม่เกิดแด่อะไรอื่น มิใช่เกิดแต่เหตุใดทั้งนั้น นอกจากกรรมที่ตนได้กระทำแล้วเท่านั้น

 

กรรมเป็นของเฉพาะตน มารดาบิดาทำไม่ดีทำบาปทำอกุศลยังอยู่ดีมีสุข เพราะผลของบาปของอกุศลยังส่งไม่ถึง แต่บุตรธิดาที่ไม่ทันได้ทำบาปทำอกุศลกลับต้องมีอันเป็นไปต่าง ๆ นั้น นับเป็นเรื่องการรับผลของบาปอกุศลที่ทำไว้ในภพชาติก่อนที่ตามมาส่งผลในภพชาตินี้ แน่นอนบุตร-ธิดาผู้ใดได้รับผลไม่ดีต่าง ๆ ต้องทำกรรมไม่ดีไว้ในภพชาติหนึ่งแน่นอนแต่เราไม่รู้ไม่เห็นเท่านั้น ไม่ใช่บุตรธิดารับผลกรรมแทนมารดาบิดากรรมเป็นของเฉพาะตน กรรมคนหนึ่งจะไม่เกิดแก่อีกคนหนึ่งอย่างแน่นอน

 

กรรมดีส่งผลดีได้ทันเวลา กรรมดีที่ใหญ่ยิ่งกว่ากำไม่ดีนั้นสามารถตัดรอนผลของกรรมไม่ดีที่ได้กระทำมาแล้วทันเวลา เช่น เรื่องของท่านพระพุทธองค์คุริมานท่านฆ่าคนเสียเป็นร้อยเป็นพันนั่นเป็นกรรมไม่ดีที่แรงไม่น้อย แต่เมื่อท่านได้พบพระพุทธเจ้าได้ฟังพระพุทธเจ้าดํารัสเตือนเพียงประโยค 2 ประโยค จิตของท่านก็ประกอบพร้อมด้วยมโนกรรมอันดียิ่งทันที พร้อมกันนั้นกายกรรม วจีกรรมของท่านที่ติดตามมาก็ดีพร้อมเป็นกรรมที่ดีที่ใหญ่ยิ่ง ยิ่งใหญ่กว่ากรรมไม่ดีที่ท่านได้กระทำมาแล้ว ดังนั้นผลแห่งกรรมไม่ดีของท่านที่ทำมาก่อนแล้วก็ถูกตัดรอนขาดสิ้นไป ท่านสามารถหยุดกรรมไม่ดีได้โดยเด็ดขาดและสามารถบรรลุมรรคผลเป็นพระอรหันต์อันนับเป็นผลที่ยิ่งใหญ่ของกรรมดี

 

คิดถึงกฎแห่งกรรม ความทุกข์ของมนุษย์ส่วนมากมักเกิดจากการต้องการเปลี่ยนแปลงแต่ก็ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ หรือไม่ต้องการเปลี่ยนแปลงแต่กลับเปลี่ยนแปลงไปอย่างอื่น การคิดถึงกฎแห่งกรรมหาใช่การคิดแบบทอดธุระหรือโยนบาปโดยไม่คิดจะแก้ไขปัญหา ไม่คิดเรื่องกฎแห่งกรรมเป็นหลักสำคัญ ข้อหนึ่งในการแก้ปัญหาทางใจตามหลักพระพุทธศาสนา หลักกรรมเป็นกฎเกณฑ์ที่ให้ผลได้แยบยลทั้งในปัจจุบันและอนาคต สิ่งที่ควรพิจารณาคือเรื่องของผลกรรมที่เกิดขึ้นจากกรรมในอดีตที่เราไม่ได้ทำเป็นอโหสิกรรม คือไม่ยอมให้อภัยในภพชาติที่แล้วและวันนี้สิ่งที่เกิดขึ้นกับเราจึงเป็นสิ่งสมควรสมเหตุสมผล

 

วิธีแก้ ก็คือเราต้องยอมรับความจริงและสิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวเรานั้นให้ได้ ปัญหาบางอย่างที่แก้ไม่ตกที่สลัดไม่ออกที่ไม่มีทางจะหลบลี้หนีได้ เป็นสิ่งที่เราต้องแบกรับด้วยชีวิต การเป็นการกระทำของแต่ละคน กรรมใครกรรมมันเป็นของเฉพาะตัว ฉะนั้นอย่าลังเลที่จะกระทำความดีคือกุศลกรรมให้มาก ๆ ให้สม่ำเสมอเพื่อความสุขกายสบายใจแห่งตนเองแท้ ๆ เลย

Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์