วันพุธที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

นายก"ตวงรัตน์" สำรวจพื้นที่เตรียมแก้ปัญหาภัยแล้ง อ.เถิน


 จำนวนผู้เข้าชม เว็บเคาน์เตอร์ 


จากสถานการณ์ภัยแล้งในหลายพื้นที่ของประเทศรวมถึงจังหวัดลำปาง ส่งผลทำให้ประชาชนและเกษตรกรได้รับความเดือดร้อนเป็นจำนวนมาก 

เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 นางสาวตวงรัตน์ โล่ห์สุนทร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยนายธีทัต ธรรมธิกูล ผู้อำนวยการกองช่าง ลงพื้นที่อำเภอเถินเพื่อสำรวจพื้นที่เตรียมแก้ไขปัญหาภัยแล้งให้ประชาชน โดยนางสาวศุภารนันท์ เชื้อจิ๋ว สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง เขต 1 อ.เถิน  ร.ต.อ.พชร ไชยวงค์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง เขต 2 อ.เถิน พร้อมด้วยผู้นำท้องที่  ร่วมให้ข้อมูลและนำสำรวจพื้นที่

สืบเนื่องมาจากเมื่อวันที่ 26 มกราคม 2564 คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลเวียงมอกได้เข้าพบนายก อบจ.ลำปาง เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณขุดเจาะบ่อบาดาลบ้านสะเลียมหวาน หมู่ที่ 3 ตำบลเวียงมอก อำเภอเถิน  เนื่องจากประสบปัญหาภัยแล้งขาดแคลนน้ำสำหรับใช้ในการอุปโภคบริโภค        "ได้รับทราบปัญหาภัยแล้งของจังหวัดลำปางมาโดยตลอด  โดยเฉพาะ ต.เวียงมอก พบว่ามีปัญหาหนักมากที่สุด ก็คิดว่าจะต้องทำเป็นวาระเร่งด่วน โดยมีนโยบายและให้ความสำคัญเรื่องแหล่งน้ำอยู่แล้ว เพราะน้ำมีความสำคัญต่อการดำรงชีวิต จึงมีความตั้งใจลงพื้นที่เพื่อจะได้เห็นสภาพจริง เพื่อจะได้นำไปปรับปรุง ทบทวนแผนการทำงาน จะได้เน้นเรื่องแหล่งน้ำให้มากขึ้น" นางสาวตวงรัตน์ กล่าว

        สำหรับโครงการที่ได้ขอรับการสนับสนุนโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลในพื้นที่ อ.เถิน และได้ทำการสำรวจในครั้งนี้ ประกอบด้วย 

1.โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อผลิตน้ำประปาหมู่บ้านสะเลียมหวาน ม.3 ต.เวียงมอก อ.เถิน จ.ลำปาง

2.โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล เพื่ออุปโภค-บริโภค บ้านห้วยโจ้ ม.11 ต.นาโป่ง อ.เถิน จ.ลำปาง

3.โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล เพื่ออุปโภค-บริโภค ม.4 บ้านหนองห้า ต.นาโป่ง อ.เถิน จ.ลำปาง
Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์