วันอาทิตย์ที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2564

ชลประทานพร้อมระบายน้ำ 15 ล้าน ลบ.ม.ช่วงเดือนเมษายน หนุนแม่น้ำวังช่วงสงกรานต์ พร้อมช่วย จ.ตาก ยันน้ำยังมีเพียงพอ เพราะได้บริหารจัดการไว้ทั้งหมดแล้ว

 

จำนวนผู้เข้าชม เว็บเคาน์เตอร์ 


นายสมจิต อำนาจศาล ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา สำนักงานชลประทานที่ 2 เปิดเผยถึงสถานการน้ำในอ่างใหญ่ทั้งสองอ่าง คือกิ่วลม กิ่วคอหมาว่า  ขณะนี้ทั้งสองเขื่อนใหญ่มีน้ำอยู่ 125 ล้าน ลบ.ม.หรือ 45 เปอร์เซ็นต์ ถ้าเทียบกับปีที่แล้วก็ใกล้เคียงกัน โดยปีที่แล้วเรามีน้ำอยู่ 126 ล้าน ลบ.ม. ปีนี้เรามีน้อยอยู่ประมาณ 1 ล้าน ลบ.ม. ส่วนอ่างขนาดกลางรวม 19 แห่ง มีน้ำรวมอยู่ 55 ล้าน ลบ.ม. หรือ 35 เปอร์เซ็นต์ เทียบกับปีที่แล้วมีเยอะกว่า เพราะปีก่อนมีน้ำอยู่ที่ 47 ล้าน ลบ.ม. เทียบเท่า 26 เปอร์เซ็นต์ ส่วนอ่างขนาดเล็ก ตอนนี้มีน้ำอยู่ 29 ล้าน ลบ.ม.หรือ 49 เปอร์เซ็นต์ ถือว่าสถานการณ์ดีกว่าปีที่แล้วถึง 18 ล้าน ลบ.ม. หรือ 18 เปอร์เซ็นต์ และโดยภาพรวมทั้งหมด ทั้งอ่างขนาดใหญ่ กลาง เล็ก เรามีน้ำทั้งหมดอยู่ 229 ล้าน ลบ.ม.หรือ 42 เปอร์เซ็นต์ เมื่อเทียบกับปีที่แล้วเรามีอยู่ 145 ล้าน ลบ.ม.

          ส่วนน้ำที่จะนำไปใช้ในเรื่องอุปโภค บริโภคก็มีอยู่เพียงพอ เพราะได้วางแผนการใช้น้ำมาตั้งแต่ต้นฤดูแล้ว  โดยจัดการใช้ให้ตามลำดับความสำคัญ  เรื่องของอุปโภคบริโภคต้องมาก่อน อันดับที่สองเรื่องการรักษาระบบนิเวศให้พอก่อน แล้วอันดับสามคือน้ำที่ต้องเตรียมไว้ในต้นฤดูฝน ทั้งอุปโภคบริโภคและระบบนิเวศ การทำนาปี อันนี้เรากันไว้ให้ก่อน เพราะฤดูฝนของบ้านเราอยู่ในช่วง มิ.ย. ก.ค.เพราะฉะนั้นต้องมีน้ำพร้อม เมื่อน้ำเหลืออยู่เท่าไร่จึงจะส่งน้ำไปเพื่อการเกษตร เมื่อจากการเกษตรแล้วเราจึงจะส่งไปในระบบอื่น เช่น การใช้น้ำในช่วงสงกรานต์ เป็นต้น ซึ่งปีนี้เราเตรียมพร้อมไว้หมดแล้ว          นายสมจิต  กล่าวว่า ในช่วงสงกรานต์ปีนี้ ขอเท้าความไปเมื่อปีที่แล้วซึ่งได้มีเตรียมน้ำไว้  แต่เนื่องจากโควิดระบาดจึงไม่มีการจัดกิจกรรมสงกรานต์ ประกาอบกับท้ายลุ่มน้ำวังตั้งแต่ อ.สบปราบ  อ.แม่พริก ลงไปมีการขาดแคลนน้ำ เรื่องของน้ำประปาก็แทบจะไม่มีเลยในช่วงเมษายน เลยเอาน้ำที่เตรียมเล่นสงกรานต์ระบายลงไปช่วยทางลุ่มน้ำในระยะประมาณ 200 กว่ากิโลเมตร  ซึ่งปีที่แล้วได้ปล่อยน้ำไป 10 ล้าน ลบ.ม. ระบายไปในช่วงประมาณวันที่ 17 เมษายน  ในปีนี้ได้เตรียมน้ำสำหรับช่วยในลุ่มแม่น้ำวังตอนล่างไว้ 10 ล้าน ลบ.ม. และเตรียมน้ำสำหรับรักษาระบบนิเวศ และใช้ในช่วงเทศกาลสงกรานต์อีก 5 ล้าน ลบ.ม. ก็รวมเป็น 15 ล้าน ลบ.ม. ซึ่งเดิมทีน้ำก้อนนี้ คิดว่าเราจะปล่อยไม่พร้อมกัน คือเราจะปล่อยให้เล่นสงกรานต์ก่อน 5 ล้าน แล้วจะระบายไปให้พื้นที่ด้านท้ายน้ำอีก 10 ล้าน ลบ.ม.  แต่เนื่องจากว่า จ.ตากก็ร้องขอน้ำมาเพราะเกิดปัญหาน้ำแล้ง  ให้ปล่อยเดือนละ 5 ล้าน ลบ.ม. แต่การส่งน้ำไปครั้งละ 5 ล้าน ลบ.ม.คงจะส่งไปไม่ถึง จึงจะส่งน้ำที่เตรียมไว้ในเดือนเมษายน 15 ล้าน ลบ.ม. ช่วย จ.ตากไปด้วยพร้อมๆกัน ถือว่าพอดีกัน เราใช้น้ำช่วงสงกรานต์ด้วยและใช้สำหรับอุปโภค บริโภคด้วยตลอดแนวลำน้ำไปจนถึง จ.ตากใช้เวลา 140 ชั่วโมง หรือเกือบ 6 วัน โดยต้องขอความร่วมมือกับพื้นที่ให้ระงับการสูบน้ำในแม่น้ำวังด้วย          ด้านการเกษตร ในพื้นที่ชลประทาน  ก่อนที่จะถึงฤดูกาลเพราะปลูก จะมีการประชุมร่วมกับกลุ่มผู้ใช้น้ำและกลุ่มเกษตรกรอยู่แล้ว เพื่อแจ้งให้ทราบว่าในปีนี้น้ำอยู่เท่าไร่ จะสามารถสนับสนุนให้กับการเพราะปลูกได้เท่าไร และปลูกพืชอะไรได้บ้าง อย่างปีนี้เรามีน้ำก้อนหนึ่ง สนับสนุนให้เฉพาะพืชไร่ พืชผัก ซึ่งเป็นพืชที่ใช้น้ำน้อยเท่านั้นเอง ยกเว้นเขื่อนกิ่วคอหมา ที่เรามีแผนปลูกข้าว 1,300 ไร่ ซึ่งเป็นของพื้นที่ของศูนย์วิจัยเมล็ดพันธุ์ข้าว และผลการเพาะปลูกจริงๆก็มีเกินมาเกือบ 2,000 ไร่ ส่วนหนึ่งก็เป็นพื้นที่ของศูนย์วิจัยเมล็ดพันธุ์ข้าวที่จะต้องนำเมล็ดพันธุ์ข้าวไปทำการวิจัย  แต่อีกส่วนหนึ่งก็เป็นของข้าวบ้านที่ใช้น้ำในพื้นที่ของเค้า หรือน้ำที่เหลืออยู่ตามลำห้วยที่เราส่งมาและขังอยู่ในแอ่งต่างๆ ชาวบ้านก็จะผันน้ำไปปลูกข้าวที่อยู่ใกล้กับพื้นที่ของศูนย์วิจัยฯ เพราะฉะนั้นเรื่องน้ำเพื่ออุปโภค บริโภค การเกษตร หรือรักษาระบบนิเวศจึงไม่ต้องเป็นห่วง ปีนี้น้ำมีเพียงพอแน่นอน ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา กล่าว.


Share:

1 ความคิดเห็น:

  1. เปิดวันที่เท่าไรคับกิ่วคอหมาเปิดก่อคับ

    ตอบลบ

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์