วันจันทร์ที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2564

“ณรงค์ พินธิสืบ” มั่นใจขายความเป็นตัวเอง ยันหากได้ผู้นำที่ดีบ้านเมืองจะพัฒนา เผยการเลือกตั้งครั้งนี้วัดอนาคตเทศบาล โอกาสเปลี่ยนอยู่ที่ประชาชน

จำนวนผู้เข้าชม เว็บเคาน์เตอร์ 

ลานนาโพสต์ติดตามการเลือกตั้งนายกฯ และสมาชิกสภาเทศบาลนครลำปาง พร้อมเปิดนโยบายแนวคิดของผู้สมัครนายกฯ แต่ละกลุ่มให้ประชาชนได้ตัดสินใจเลือกผู้ที่จะเข้ามาทำหน้าที่บริหารเทศบาลนครลำปาง ด้วยประเด็นคำถามกับการพัฒนาเทศบาลนครลำปาง

ถึงคิวนั่งพูดคุยกับ นายณรงค์ พินธิสืบ ผู้สมัครนายกเทศมนตรี เบอร์ 1 กลุ่มความสุขนครลำปาง  ถึงกระแสตอบรับหลังจากได้มีการลงพื้นที่หาเสียงพบกับชาวบ้าน?  

นายณรงค์  กล่าวว่า   เราได้เห็นปัญหาของชาวบ้าน และได้เห็นสภาพพื้นที่จึงได้ทราบข้อมูลและเห็นทุกอย่าง ทีมงานของเรา ให้ผู้สมัครทุกเขต ลงพื้นที่ร่วมกันจะได้เห็นปัญหาของแต่ละเขตเหมือนกันทั้งหมด ทุกคนจะมีข้อมูลของกันและกัน เพื่อนำมาช่วยกันคิด ช่วยกันทำ ช่วยกันแก้ปัญหา หากใครถามแม้จะไม่ใช่ผู้สมัครในเขตนั้น ก็จะสามารถมีคำตอบได้ ในวันหนึ่งได้เดินหาเสียงเฉลี่ย 20 กิโลเมตร  และพบบางพื้นที่ไม่น่าเชื่อว่ามีบ้านคนพักอาศัยอยู่  ทั้งที่ถนนกว้างเพียง 80 ซ.ม. บางชุมชนดูเหมือนชุมชนแออัดในกรุงเทพฯ ทั้งที่อยู่กลางเมืองลำปาง


ส่วนสิ่งที่นำเสนอกับชาวบ้าน นายณรงค์ กล่าวว่าคือนโยบายกลุ่มที่ได้กลั่นกรองมาแล้ว ซึ่งมี 2 ส่วนคือ นโยบายแก้ปัญหาเร่งด่วน 8 ข้อ  และนโยบายเพื่อสร้างความสุขที่ยั่งยืน ที่จะทำควบคู่กันไป ยกตัวอย่างเช่น นโยบายการมีส่วนร่วม เราต้องการให้การเมืองเข้าถึงทุกคน ไม่ใช่แค่ของกลุ่มนักการเมือง  จึงมีแนวคิดจะทำแอพพลิเคชั่นตัวหนึ่ง ที่ให้ประชาชนดูข้อมูลได้ เสนอแนะได้ เชื่อมต่อกันระหว่างเทศบาลกับประชาชน ร่วมถึงประชาชนกับประชาชนด้วยกันเอง  เราไม่ได้คาดหวังเพียงว่าต้องเลือกนักการเมืองเข้าไปให้บริหารงานเท่านั้น  อีกเรื่องคือแม่น้ำวัง เคยนำเสนอลงในโซเชียลมีเดียมานานแล้ว 2 ปี  แม่น้ำวังไม่ได้รับการพัฒนามานาน เรื่องนี้ทางกลุ่มได้มีการศึกษามาทั้งหมดแล้ว ไม่ยากที่จะทำ บางกลุ่มอาจจะเข้าใจว่าลุ่มน้ำวังเป็นของกรมเจ้าท่า เทศบาลแตะต้องไม่ได้ แต่เราก็สามารถขออนุมัติงบประมาณเข้ามาสนับสนุนได้  ส่วนปัญหาเร่งด่วนที่จะทำเรื่องแรก คือ เรื่องขยะ ทุกชุมชนมีปัญหาหมด ไม่มีการบริหารจัดการที่ดี ขยะกองเต็มหน้าบ้าน ท่อระบายน้ำเน่าเสียส่งกลิ่นเหม็นนายณรงค์ กล่าวต่อไปว่า  อีกส่วนที่คิดไว้คือจัดทำ 1 ชุมชน 1 โครงการ 1 งบประมาณ เพราะแต่ละชุมชนมีความต้องการแตกต่างกัน จะให้แต่ละชุมชนเสนอโครงการเข้ามายังเทศบาล นำไปแก้ปัญหาหรือพัฒนาชุมชนให้ตรงจุด ทุกปีอยากให้ทุกชุมชนมีสักหนึ่งโครงการ  รวมทั้งนโยบายผู้สูงอายุ เราให้ความสำคัญมาก จึงมีนโยบายสร้างโรงเรียนผู้สูงอายุในเขต เพราะยิ่งจะเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆเพื่อให้เขาได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีร่วมกัน

ด้านการท่องเที่ยว ในเมืองลำปางมีความพร้อมในเรื่องสถานที่ท่องเที่ยว สถานบริการต่างๆ เทศบาลนครส่วนใหญ่มีธุรกิจด้านบริการเยอะ เที่ยวได้ทั้งวันยังไม่หมด ต้องส่งเสริมให้มากขึ้น แต่เทศบาลไม่ค่อยมีการจัดงานอีเวนท์ใหญ่ๆมากนัก จึงนำเสนอเรื่องการจัดงานอีเวนท์ รวมถึงกิจกรรมต่างๆในเมืองให้มีเป็นประจำทุกปี ลำปางเป็นศูนย์กลางของภาคเหนือตอนบนเข้าออกได้หลายทาง คนเข้ามาท่องเที่ยวได้ง่าย ธุรกิจอื่นๆก็จะตามมาจุดเด่นของกลุ่มความสุขนครลำปางคืออะไร? 

นายณรงค์ กล่าวว่า คือ ตัวผู้นำ อยู่ในวัยที่ไม่ได้แก่เกินไปที่จะคุยกับคนรุ่นใหม่ไม่ได้ และไม่ได้เด็กเกินที่จะไม่มีประสบการณ์ในการทำงาน ตนเองทำงานการเมืองมา 20 กว่าปี ทีมบริหารเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งมีความสามารถหลายด้าน นโยบายต่างๆก็เกิดจากการที่พวกเรามารวมตัวกัน กลั่นกรองออกมา ผู้สมัคร สท.ก็เป็นคนที่เข้าถึงชาวบ้านได้มาก

ไม่ได้คิดว่าคู่แข่งคนอื่นน่าเป็นห่วงอะไร ทุกคนมีสิทธิตามประชาธิปไตย มองตัวเองมากกว่าว่าจะต้องทำให้ดีที่สุด ให้ประชาชนเห็นความมุ่งมั่น และเห็นความตั้งใจในตัวเรา หากชาวบ้านได้เห็นแนวคิดใหม่ เราก็จะมีโอกาสเข้าไปทำงานได้มาก

ฝากถึงประชาชนว่าให้พิจารณาดูเรื่องการเปลี่ยนแปลง การเลือกตั้งครั้งนี้เป็นการวัดอนาคตของเทศบาลนครลำปางว่าจะเดินหน้าต่อไปได้หรือไม่ การเมืองเป็นเรื่องสำคัญในการพัฒนาบ้านเมือง   ถ้าได้คนที่ไม่มีคุณภาพ การพัฒนาก็ไปต่อไม่ได้ ประชาชนมีสิทธิเลือกว่าอยากจะได้แบบไหน นายณรงค์ กล่าว.10 โครงการเร่งด่วนกลุ่มความสุขนครลำปาง

-บริหารจัดการขยะและท่อระบายน้ำ

-ไฟฟ้าแสงสว่างทั่วทิศ

-กล้องวงจรปิดทั่วทุกชุมชน

-พัฒนาสวนสาธารณะและสนามกีฬาเพื่อทุกคน

-จัดกิจกรรมงานประเพณี ศิลปะและวัฒนธรรมให้เป็นที่ 1 ของจังหวัดลำปาง

-จัดให้มีเจ้าหน้าที่อาสาสมัครชุมชนเพิ่ม

-จัดกิจกรรมด้านกีฬาและสันทนาการทุกชนิด รวมถึงกีฬาเอ็กซ์ตรีมและ E-Sport

-พัฒนาและปรับปรุงตลาดของเทศบาล

-1ชุมชน 1 โครงการ ใน 1 ปีงบประมาณ

-แก้ไขปัญหาจราจรติดขัด

8 โครงการเพื่อความสุขอย่างยั่งยืน

-สร้างแอพพลิเคชั่น “นครลำปาง” เพื่อเศรษฐกิจและการมีส่วนร่วมของสังคม

-นครลำปางเมืองสีเขียว สะอาดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

-การศึกษาสมัครใหม่ ไม่ได้มีแค่ในตำรา

-จัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

-พัฒนาลุ่มน้ำวังในเขตเทศบาลนครลำปาง

-ก่อสร้างสนามกีฬากลางเทศบาลนครลำปาง

-บริหารจัดการขนส่งสาธารณะ

-พัฒนาและส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวในเขตเทศบาลนครลำปาง

Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์