วันอังคารที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2564

“ อภิชัย” ย้ำนโยบายพลิกฟื้นแม่น้ำวังต้องมาก่อนเป็นอันดับแรก เชื่อหากแม่น้ำวังดีทุกอย่างจะขับเคลื่อนและดีตามมา ไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว

จำนวนผู้เข้าชม เว็บเคาน์เตอร์

ลานนาโพสต์ติดตามการเลือกตั้งนายกฯ และสมาชิกสภาเทศบาลนครลำปาง พร้อมเปิดนโยบายแนวคิดของผู้สมัครนายกฯ แต่ละกลุ่มให้ประชาชนได้ตัดสินใจเลือกผู้ที่จะเข้ามาทำหน้าที่บริหารเทศบาลนครลำปาง ด้วยประเด็นคำถามกับการพัฒนาเทศบาลนครลำปาง

จากการพูดคุยกับ บี “อภิชัย สัชฌะไชย”  ผู้สมัครนายกเทศมนตรี เบอร์ 3 กลุ่มพัฒนาลำปาง  ถึงการลงพื้นที่หาเสียงหลังจากรับสมัครเลือกตั้ง   นายอภิชัย กล่าวว่า  ก่อนหน้าที่จะประกาศเลือกตั้ง เราได้มีการตั้งกลุ่มพัฒนาลำปางมาแล้ว 1 ปีครึ่ง และได้เดินพบปะกับชาวบ้านทั่วทุกชุมชนแล้ว 2 รอบ และหลังจากสมัครรับเลือกตั้งได้เบอร์แล้ว ตั้งเป้าว่าจะไปเดือนในครบทุกชุมชนในช่วง 25 วันแรก โดยจะลงพื้นที่ร่วมกับผู้สมัครสมาชิกสภาเทศบาลในชุมชนใหญ่ ส่วนชุมชนย่อยผู้สมัครสมาชิกฯ ก็จะเดินกันเอง   ถ้าไม่เข้าข้างตัวเองจนเกินไป เดินจริงด้วยตัวเองมาแล้ว 3 รอบ ก็ค่อนข้างมั่นใจว่าประชาชนพร้อมรับความเปลี่ยนแปลง และสนับสนุนกลุ่มคนรุ่นใหม่ ทำให้เรามีกำลังใจ
สำหรับคำถามแรกกับประเด็นว่า คิดว่าเทศบาลนครลำปางเสียโอกาสอะไรบ้างในช่วงที่ผ่านมา?   นายอภิชัย กล่าวว่า  สิ่งแรกที่มองเห็นคือการบริหารงบประมาณ ปีล่าสุด 700 กว่าล้านบาท เทศบาลมีงบประจำ งบลงทุนอย่างน้อยปีละ 200 ล้านบาทขึ้นไป  คิดว่าการบริหารงานตรงนี้ยังไม่ดีพอ ทั้งที่เทศบาลนครลำปางเป็นพื้นที่ไข่แดง ไม่ได้ดูแลเฉพาะโครงสร้างพื้นที่ แต่ต้องมองถึงเรื่องเศรษฐกิจด้วย  ซึ่งยังขาดเมกะโปรเจ็คที่จะกระตุ้นการท่องเที่ยว   ถ้าเป็นโครงการใหญ่มองการเสียโอกาสในเรื่องของแม่น้ำวัง ซึ่งเป็นนโยบายหลักของกลุ่มพัฒนาลำปาง  ยังเชื่อว่าถ้าแม่น้ำวังสวยสะอาดทุกอย่างก็จะดีตามมา  ไม่ว่าจะเป็นสิ่งแวดล้อม การค้าขาย การท่องเที่ยว เม็ดเงินในหลายปีมารวมกัน ดังนั้น ควรจัดการแม่น้ำวังให้เสร็จไปตั้งแต่หลายปีที่แล้ว  เรื่องแม่น้ำวังหลายคนมองว่าทำไม่ได้ แต่ผมว่าทำได้ จังหวัดอื่นทั่วประเทศทำได้ แล้วมีเหตุผลอะไรที่ลำปางทำไม่ได้การแก้ปัญหาแม่น้ำวังของกลุ่มพัฒนาลำปางมีแนวทางอย่างไร?   แม่น้ำวังมี 2 ประเด็นที่ต้องแก้ไข คือ ปัญหาน้ำเสีย และปัญหาน้ำตื้นเขิน   สำหรับน้ำเสียต้องแกที่ต้นเหตุ มีการบำบัดระดับครัวเรือน การให้ความรู้ชาวบ้าน การบังคับใช้ด้านกฎหมาย  แต่ปัจจุบันนี้น้ำเสียจากครัวเรือนได้ปล่อยลงแม่น้ำวังโดยตรงโดยไม่มีการบำบัด  ทั้งที่ในเมืองใหญ่อื่นๆ จะไม่ยอมปล่อยให้น้ำเสียไหลลงแม่น้ำเด็ดขาด   เทศบาลของเรามีบ่อบำบัดน้ำเสียที่สร้างขึ้นเมื่อ 20 ปีที่แล้ว  การออกแบบระบบเป็นการรับน้ำเสียจากเขตเทศบาลนครทั้งหมด แต่ปัญหาคือท่อรวบรวมน้ำเสียมาได้ถึงสะพานบ้านดงม่อนกระทิง ทำให้น้ำเสียเข้าระบบบำบัดเพียง 30 เปอร์เซ็นต์ ส่วนอีก 70 เปอร์เซ็นต์ถูกปล่อยลงแม่น้ำวัง  ดังนั้น เราจะแก้จากต้นเหตุ คือการต่อท่อรวมน้ำเสียให้ครบ 100  เปอร์เซ็นต์ จะต้องนำส่งไปบำบัดก่อนปล่อยลงแม่น้ำวัง

อีกส่วนคือการปล่อยน้ำของเขื่อนกิ่วลม เคยพูดคุยเรื่องการปล่อยน้ำเพิ่ม แต่ไม่สามารถทำได้เพราะต้องแบ่งไปทำการประปา และภาคเกษตร น้ำที่ปล่อยรักษาระบบนิเวศมีเพียงส่วนน้อย ก็ไม่สามารถดันน้ำเสียออกไปได้ จะต้องมีระบบระบายเพิ่มออกซิเจนให้ในน้ำ  เราจึงมองระบบกังหันชัยพัฒนานำมาใช้ในการเพิ่มออกซิเจนให้แม่น้ำวังนายอภิชัย ยังกล่าวถึงปัญหาน้ำตื้นเขินว่า เขื่อนยางหรือฝายเฉลิมพระเกียรติ มีอายุเกือบ 40 ปี ได้ก่อสร้างมานานและไม่สามารถระบายทรายได้ จะต้องรื้อระบบเปลี่ยนเป็นฝายน้ำล้นที่มีประตูระบายทราย  ออกแบบให้สูงกว่าเดิม 1 เมตร  เพื่อรักษาระดับน้ำในแม่วัง  รวมทั้งสร้างฝายเพิ่มบริเวณชุมชนศรีปงชัย เพื่อรักษาระดับน้ำให้ล้นตลิ่งตลอดทั้งปี  ซึ่งงบประมาณที่จะนำมาใช้ สามารถดึงมาใช้ได้หลายส่วน เทศบาลมีงบประจำปี มีเงินสะสมที่สามารถดึงมาใช้ได้ และมีแหล่งเงินกู้  หากโครงการจำเป็นเป็นผลดีต่อบ้านเมือง

สำหรับ นโยบายที่ต่อยอดจากการแก้ปัญหาแม่น้ำวัง? ผู้สมัครนายกเทศมนตรี เบอร์ 3   กล่าวว่า เศรษฐกิจพื้นฐานของ จ.ลำปาง พึ่งพาภาคอุตสาหกรรมและภาคเกษตร ซึ่งปัจจุบันแย่ลงกันหมด เม็ดเงินในลำปางไม่พอหล่อเลี้ยง ก็ต้องหาช่องทางเพื่อดึงเม็ดเงินจากต่างจังหวัดเข้ามา โดยเฉพาะการท่องเที่ยว  ซึ่งเราจะต้องพัฒนาในสิ่งที่มีอยู่แล้วให้ดียิ่งขึ้น เช่น พัฒนาเมืองเก่า ในเขตเทศบาลมีวัด 45 วัด มีวัดพม่าที่สวยงามมากที่สุด บ้านเก่าอายุเกิน 80 ปีหลายแห่ง  มีประวัติศาสตร์ 1,300 ปี มากกว่า จ.เชียงใหม่  การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเราทำได้ไม่แพ้ใคร  ต้องทำเป็นโครงการต่อเนื่องคือ การพัฒนาท่องเที่ยวเมืองเก่า รถม้า รถราง และจักรยาน  รวมไปถึงแม่น้ำวังหากทำให้ดี ก็อาจจะสามารถนั่งเรือล่องแม่น้ำวังได้ ตกแต่งแสงสีบนสะพานให้สวยงาม จะแก้ปัญหาลำปางเมืองผ่านทันที  สิ่งเหล่านี้สามารถเป็นไฮไลท์ในอนาคต และเป็นบริบทที่เทศบาลทำได้

อีกส่วนคือการจัดสัมมนา และจัดแข่งขันกีฬา  เราไม่ได้ต้องการจัดประชุมสัมมนาใหญ่ระดับประเทศ แต่เป็นการจัดแบบเล็กลง หรือ มินิไมซ์ ให้คนมีกำลังการใช้เงินได้ ดึงคนเข้ามาที่ จ.ลำปาง  รวมถึงการจัดแข่งขันกีฬาระดับจังหวัด เรามีสนามกีฬาเทศบาล 7 สามารถจัดแข่งขันระดับจังหวัดได้ ประชาชนจาก 13 อำเภอจะเข้าในเมืองและเกิดการใช้จ่าย  ถ้าทำได้ดีกว่านั้นสามารถขยับขึ้นไปจัดกีฬาระดับภูมิภาค 17  จังหวัดภาคเหนือ เม็ดเงินจำนวนมากจะไหลเข้ามาในลำปาง ทุกอย่างจะต่อเนื่องกันหมดมีแนวทางการนำเทคโนโลยีมาใช้พัฒนาในพื้นที่อย่างไรบ้าง?   เรื่อง Smart City  มีการพูดถึงกันมาก มีสิ่งแรกที่อยากทำคือ แอพพลิเคชั่น รับเรื่องราวร้องทุกข์ เพราะจากที่เคยทำงานเป็นเลขานายกฯ  เห็นปัญหาเลยว่าเพียงแค่หลอดไฟขาด ถนนพัง ชาวบ้านต้องขี่รถจักรยานยนต์มาแจ้งเรื่องที่เทศบาลเอง ทั้งที่ระบบปัจจุบันสามารถถ่ายภาพหน้างาน พร้อมบัตรประชาชน เช็คอินระบุตำแหน่ง  ส่งผ่านทางแอพพลิเคชั่นได้ การรับเรื่องร้องทุกข์จะง่ายขึ้นในอนาคต

นอกจากนั้น  ควรมีแอพพลิเคชั่นแนะนำที่เที่ยวที่กินในลำปาง เทศบาลมีหน่วยงานดูแลเรื่องการท่องเที่ยวอยู่แล้ว ที่ผ่านมาเราทำแผนที่เป็นกระดาษ แต่ยังไม่มีการทำแอพฯ  ควรมีการทำคิวอาร์โค้ดและสแกนหาที่กินที่เที่ยวได้ โดยการร่วมมือกับผู้ประกอบการโรงแรมใน จ.ลำปาง

  มีนโนบายดูแลช่วยเหลือปัญหาโควิด-19อย่างไร?   อภิชัย กล่าวว่า  การป้องกันการแพร่ระบาด ของไว้รัสโควิด-19 ที่เทศบาลร่วมกับ สสจ. ทำอยู่ในปัจจุบันทำได้อย่างดีอยู่แล้ว ไม่ว่าจะเป็นการคัดกรอง การร่วมมือกันของผู้ค้าผู้ขายตลาดต่างๆ     ผมอยากมองว่าโควิดเป็นโอกาสของลำปาง ไม่ได้มองเป็นวิกฤติ คนไปเที่ยวต่างประเทศไม่ได้ ก็จะเที่ยวไทย ลำปางจะได้รับอานิสงค์ที่ดีจากโครงการไทยเที่ยวไทย

มองใครน่าเป็นห่วงในการเลือกตั้งครั้งนี้ไหม?   ไม่ได้มองใครน่าเป็นห่วง ต่างคนต่างมีดีของตัวเอง เป็นบริบทการทำหน้าที่ของแต่ละคน แต่เราอาจได้เปรียบ เพราะกลุ่มพัฒนาลำปางเป็นคนรุ่นใหม่ที่ยังไม่มีแผล ชาวบ้านเองก็อยากเปลี่ยน การบริหารจัดการด้วยคนรุ่นใหม่อาจทำให้บ้านเมืองไปไกล  เราทำงานมานานในช่วง 1 ปีครึ่งที่ผ่านมาคนก็รู้จักเรา ทุกวันนี้เราก็ต้องแข่งขันตัวเองมากกว่า  นอกจากนี้เรายังเป็นกลุ่มการเมืองท้องถิ่นที่ไม่ขึ้นกับพรรคการเมืองใด สมาชิกมีข้อตกลงร่วมกันว่าจะไม่ดึงการเมืองใหญ่มายุ่งกับการเมืองท้องถิ่น เพื่อจะดูแลประชาชนได้ทุกคนทั่วถึงและเท่าเทียมกัน  

สำหรับนโยบายกลุ่มลำปางพัฒนา ประกอบด้วย 10 โครงการพัฒนาเมือง  

1.    พลิกฟื้นแม่น้ำวัง สายน้ำแห่งชีวิต เพิ่มถนนออกกำลังกาย ค้าขายริมน้ำ  ,ต่อท่อรวบรวมน้ำเสีย ไม่ให้ลงสู่แม่น้ำวัง , เติมอากาศในน้ำด้วยระบบกังหันชัยพัฒนา , แก้ไขระดับน้ำตื้นเขิน ปรับปรุงเขื่อนยางให้สูงขึ้น , สร้างฝายเพิ่มบริเวณชุมชนศรีปงชัย  , ตกแต่งไฟสะพานและสองชายฝั่งริมน้ำ

2.    พลิกฟื้นสวนสาธารณะทั้ง 6 แห่ง  สร้างเพิ่มส่วนสาธารณะนาก่วมใต้ ติดริมน้ำ  ให้เป็นสวนสาธารณะที่เหมากับทุกเพศทุกวัย,  พัฒนาด้านการท่องเที่ยว ด้วยการจัดเทศกาลดอกไม้ประดับ แข่งดนตรี กีฬา เต้นไลน์แดนซ์ รำวงย้อนยุค , ระบบรักษาความปลอดภัย เพิ่มกล้องวงจรปิด และ รปภ.  ระบบปฐมพยาบาลฉุกเฉิน

3.    โครงการผู้สู้งอายุเปี่ยมสุข ออกแบบเมืองด้วยอารยสถาปัตย์ ที่เหมาะกับผู้สูงอายุ , โครงการศูนย์การเรียนรู้ผู้สูงอายุ  สถานที่พบปะสังสรรค์ เรียนรู้ ส่งเสริมอาชีพ ฯลฯ

4.    ระบบความปลอดภัยชุมชน โครงการลำปางสว่างไสว เปลี่ยนหลอดไฟทั้งหมดเป็น LED , กล้องวงจรปิดทั่วเมือง , ระบบดับเพลิงฉุกเฉินชุมชน

5.    สนามกีฬามาตรฐาน ปรับปรุงโรงยิมเทศบาล 4 และสนามกีฬาเทศบาล 7

6.    ชุบชีวิตตลาดทุกแห่งที่เทศบาลดูแล  ปรับปรุงให้สะอาด ปลอดภัย ได้มาตรฐาน

7.    พัฒนาการท่องเที่ยวเมืองเก่า  จัดท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ไหว้พระ 9 วัด ปรับปรุงตกแต่งสถานที่สำคัญ ฯลฯ

8.    แก้ไขระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน ศึกษาสำรวจระบบท่อระบายน้ำใหม่ ปรับปรุงการจัดเก็บขยะ ศึกษาระบบจราจรทั้งหมด

9.    สาธารณสุขพื้นฐาน ผลักดันโคงรการโรงพยาบาลสาขา  เทศบาลเคลื่อนที่ เยี่ยมบ้านและช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียง

10.  ยกระดับการศึกษา เพิ่มกิจกรรมนอกหลักสูตร เน้นเทคโนโลยีให้มากขึ้น เพิ่มเรื่องของกีฬาให้มากขึ้น

 


Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์