วันศุกร์ที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2564

วัคซีนโควิด 1800 โดสแรกถึงลำปาง พร้อมฉีดปราการด่านหน้า บุคลากรทางการแพทย์และ อสม. รวม 900 คน

จำนวนผู้เข้าชม เว็บเคาน์เตอร์

          เมื่อวันที่ 2 เม.ย. 64  นายแพทย์ประเสริฐ กิจสุวรรณรัตน์ สาธารณสุขจังหวัดลำปาง นายแพทย์พงษ์ศักดิ์ โสภณ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลำปาง ได้เปิดเผยถึงแผนการดำเนินงานในเรื่องการฉีดวัคซีนโควิด-19 ของจังหวัดลำปาง  โดยวัคซีนโควิด-19 ได้เดินทางมาถึงแล้ว จำนวน 1,800 โดส เป็นวัคซีนของSinovac มีการขึ้นทะเบียนรับรองให้ใช้โดยคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) และ ตรวจสอบออก lot release โดยสถาบันชีววัตถุกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์


นายแพทย์ประเสริฐ กล่าวว่า  จังหวัดลำปางได้รับการสนับสนุนวัคซีนโควิด-19 จำนวน 1,800 โดส (900 คน ๆ ละ 2 เข็ม) โดยกลุ่มเป้าหมาย ในการฉีดวัคซีนสำหรับล็อตแรกนี้ ได้แก่ บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข จำนวน 400 คน และอาสาสมัครสาธารณสุข ประจำหมู่บ้าน จำนวน 500 คน  ซึ่งจะเริ่มฉีดวัคซีนในวันที่ 3 เม.ย.64 จนถึงวันที่ 5 เม.ย.64 จึงจะแล้วเสร็จ  โดยฉีดเข้ากล้ามเนื้อแขนส่วนบน ครั้งละ 0.5 มิลลิลิตร ตารางการฉีด วัคซีนของประเทศไทยกำหนดโดยคณะอนุกรรมการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ให้ฉีดวัคซีน 2 เข็ม ห่างกัน 2- 4 สัปดาห์ หากได้รับการสนับสนุนล็อตต่อไป มีแผนในการจัดสรรให้กับกลุ่มเป้าหมายใน 4 กลุ่มดังนี้ก่อน คือ บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขด่านหน้า ทั้งภาครัฐและเอกชน  , ผู้ป่วยมีโรคประจำตัว 7 กลุ่มโรค อายุตั้งแต่ 18 ปีถึงอายุ 60 ปี , ผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมโรคโควิด-19  สำหรับในระยะสอง (เมื่อมีวัคซีนมากขึ้นและเพียงพอ) กลุ่มเป้าหมายต่อไปก็คือ กลุ่มเป้าหมายในระยะที่ 1 ที่ยังไม่ได้รับ  , บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขอื่นๆ ที่นอกเหนือจากด่านหน้า , ผู้ประกอบอาชีพภาคการท่องเที่ยว เช่น พนักงานโรงแรม สถานบันเทิง มัคคุเทศก์นักกีฬา , ผู้เดินทางระหว่างประเทศ เช่น นักบิน/ลูกเรือ นักธุรกิจระหว่างประเทศ  และประชาชนทั่วไป          ด้าน นายแพทย์พงษ์ศักดิ์ โสภณ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลำปาง กล่าวเพิ่มเติมว่า ขึ้นตอนการฉีดให้กับบุคลากร จะมีการลงทะเบียนบันทึกประวัติและตรวจวัดความดัน ก่อนที่จะเข้าไปยังห้องฉีดวัคซีน หลังฉีดแล้ว หลังฉีดแล้วจะต้องเฝ้าระวังอาการเป็นเวลาอย่างน้อย 30 นาที  ซึ่งอาการข้างเคียงที่อาจพบได้ ก็คือ ปวดบริเวณที่ฉีด อ่อนเพลีย ปวดศีรษะ ปวดเมื่อย กล้ามเนื้อ รู้สึกหนาว เป็นไข้เกิดอาการบวม ปวดบริเวณข้อต่อ และคลื่นไส้ เป็นต้น

          จากนั้นจะมีการติดตามผลในวันที่ ในวันที่ 1, 7, 30 หากไม่มีแอพพลิเคชั่นไลน์พูดคุยกับแพทย์ สามารถบันทึกอากาศที่พบไว้ และแจ้งต่อเจ้าหน้าที่ หรือ อสม.ที่ดูแล  หากระหว่างการเฝ้าระวังพบมีอาการผิดปกติรุนแรง  ให้พบแพทย์ที่สถานบริการใกล้บ้านนอกจากนั้นจะมีบริการฮอตไลน์สายด่วนตลอด 24 ชั่วโมง ที่เบอร์โทรศัพท์ 054-222228 เพื่อปรึกษาปัญหาหลังฉีดวัคซีนด้วยสำหรับข้อห้ามใช้ของวัคซีน มีข้อห้ามใช้ในบุคคลผู้มีประวัติแพ้ส่วนประกอบใดๆของวัคซีนนี้ อายุต่ำกว่า 18 ปี , หญิงตั้งครรภ์ , หญิงให้นมบุตร , อายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป ข้อควรระวังที่ควรเลื่อนการฉีดไปก่อน คือผู้ที่เจ็บป่วยเฉียบพลัน แต่หากเป็นหวัดเล็กน้อยสามารถฉีดได้

Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์