วันเสาร์ที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2564

ผช.รมว.ทส. ตรวจพื้นที่ขุมเหมืองแม่ทาน มีน้ำเพิ่มปริมาณขึ้นเป็น 4 ล้าน ลบ.ม. ช่วยเหลือภัยแล้งได้แล้ว 9 หมู่บ้าน


จำนวนผู้เข้าชม เว็บเคาน์เตอร์

ภาครัฐเอกชนในจังหวัดลำปาง ผุด โครงการ “สิริราชโมเดล” นำน้ำจากขุมเหมืองแม่ทาน เหมืองร้าง มาช่วยเหลือประชาชนจากปัญหาภัยแล้ง ประสบผลสำเร็จเป็นที่หน้าพอใจสามารถสูบน้ำแจกจ่ายชาวบ้านในพื้นที่ 1 ตำบล 9 หมู่บ้านได้อย่างทั่วถึง ทำให้ปีนี้ในพื้นที่ไม่พบการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค ขณะที่เตรียมเป็นโมเดล ตัวอย่างให้พื้นที่อื่นๆไปปรับใช้ต่อไป

เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2564 นายนพดล พลเสน ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมคณะที่ เดินทางมาติดตามและดูงานการแก้ไขปัญหาภัยแล้งในพื้นที่ จังหวัดลำปาง โดยได้ร่วมลงพื้นที่เหมืองถ่านหินลิกไนต์แม่ทาน(เหมืองร้าง) อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง ของบริษัท ปูนซีเมนต์ไทย (ลำปาง) จำกัด โดยมีนางสาวตวงรัตน์ โล่สุนทร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยนางสุรีย์ มาปลูก นายอำเภอแม่ทะ หัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้นำท้องถิ่นในพื้นที่ ตำบลสันดอนแก้ว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง ให้การต้อนรับซึ่งเหมืองแห่งนี้ ได้นำโมเดลการนำน้ำจากขุมเหมืองเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง นำไปช่วยเหลือประชาชนที่ขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคในพื้นที่ ตำบลสันดอนแก้ว จำนวน 9 หมู่บ้าน 913 ครัวเรือน นอกจากนี้ยังใช้ในพื้นที่เพาะปลูกได้อีกประมาณ 700 ไร่ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยถือว่าประสบผลสำเร็จเป็นที่น่าพอใจเพราะปีนี้ในพื้นที่ แม้จะประสบปัญหาภัยแล้งการขาดแคลนน้ำเพาะปลูกพืชผลทางการเกษตร แต่น้ำในการอุปโภคบริโภค ยังไม่ขาดแคลนเพราะ เหมืองแห่งนี้ มีระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ สูบน้ำได้น้ำวันละ 1,000 คิว เพื่อช่วยเหลือประชาชนในตำบลสันดอนแก้ว และพื้นที่ใกล้เคียงได้จำนวน 3 ตำบล โดยคุณภาพน้ำที่ได้นั้นอยู่ในเกรดมาตรฐานที่ใช้กันสำหรับเหมืองแห่งนี้เริ่มต้นจากการดำเนินธุรกิจเหมืองแร่ตามหลักมาตรฐานความปลอดภัยของชุมชนและสิ่งแวดล้อม และเมื่อถึงวันสุดท้ายของการประกอบการ เหมืองแห่งนี้ก็ถูกวางแผนให้ส่งต่อพื้นที่ที่มีคุณภาพกลับคืนสู่ชุมชน เป็นที่ที่ชุมชนสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ และภาครัฐในจังหวัดลำปาง จึงร่วมมือกับบริษัท ปูนซีเมนต์ไทย (ลำปาง) จำกัด จัดทำโครงการ “สิริราชโมเดล” นำน้ำจากขุมเหมืองแม่ทาน มาช่วยเหลือประชาชนจากปัญหาภัยแล้งโดยเริ่มเมื่อต้นปี 2563 ที่ผ่านมา ขณะนั้นปริมาณน้ำในเหมืองแห่งนี้มี อยู่ ที่ 2 ล้านลูกบาศก์เมตร สามารถช่วยเหลือหมู่บ้านที่ประสบภัยแล้งได้ในพื้นที่ ไดเพียง หมู่ 3,8,9 และในปีนี้ 2564 มีปริมาณน้ำสะสมมีมากถึง 4 ล้านลูกบาศก์เมตร ทำให้สามารถช่วยเหลือได้ครอบคลุ่มในพื้นที่ ตำบลสันดอนแก้วทั้ง 9 หมู่บ้านและ ตำบลใกล้เคียงได้อีกจำนวนหนึ่ง

 ทั้งนี้ เหมืองร้างแห่งนี้ สามารถกักเก็บน้ำได้มากถึง 51 ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งคาดว่าใช้เวลาอีกไม่ต่ำกว่า 10 ปี ถึงจะสามารถกักเก็บน้ำไดเต็มความจุ ซึ่งถือว่าเป็นการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำได้เป็นอย่างดี  โดย “สิริราชโมเดล” ถือว่าประสบผลสำเร็จและจะเป็นแบบอย่างในพื้นที่

 

Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์