วันจันทร์ที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2564

ช่วงโควิด-19 ระบาด ขยะลำปางเพิ่มวันละ 100 ตัน ส่งเข้าสู่ระบบของศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจร อบจ.ลำปาง
เมื่อวันที่ 24 พ.ค. 64  เจ้าหน้าที่ส่วนส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 ลำปาง เข้าติดตามและประเมินผลสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยของศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจรองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ทั้งนี้จากสถานการณ์โรคระบาด Covid-19 ระหว่างเดือน เม.ย.-พ.ค. 64 พบว่าในเดือน เม.ย.64 มีขยะเข้าสู่ระบบเพิ่มขึ้นประมาณ 100 ตันต่อวัน สามารถคัดแยกขยะรีไซเคิลได้ประมาณ 3 ตันต่อวัน ในส่วนของระบบฝังกลบคาดว่าจะเต็มภายใน 2 ปี โดยได้มีการวางแผนเปิดบ่อใหม่เพื่อรองรับขยะ นอกจากนี้พบว่าเครื่องจักรเริ่มชำรุดตามอายุการใช้งาน และระบบบำบัดน้ำเสียอยู่ระหว่างการปรับปรุง

        เจ้าหน้าที่สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 ลำปาง ได้ให้คำปรึกษาและแนะนำในการดำเนินการเพื่อให้ระบบจัดการขยะสามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 
 

Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์