วันจันทร์ที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2564

กฟผ.แม่เมาะ ร่วมสู้ทุกวิกฤต ระดมช่วยโควิด สนับสนุนตู้ความดันบวก-ลบ อุปกรณ์ป้องกันต่างๆ ทั้งในลำปางและจังหวัดข้างเคียง


        

          สถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในขณะนี้ หลายหน่วยงานได้ร่วมมือร่วมใจกันให้การช่วยเหลือสนับสนุนการทำงานทางการแพทย์ รวมถึงการป้องกันเชื้อโรคของประชาชนอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ที่ได้มีส่วนร่วมช่วยเหลือในทุกวิกฤต ให้คนไทยได้ผ่านพ้นกันไปได้

          ในพื้นที่ จ.ลำปาง ซึ่งปัจจุบันมีผู้ป่วยสะสมทั้งสิ้น 253 คน  มีผู้เสียชีวิต 1 คน ยังคงรักษาตัวอยู่ 33 คน ส่วนอีก 219 คน รักษาหายแล้ว   ในส่วนของ กฟผ.แม่เมาะ ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง ได้ช่วยเหลืออย่างทั่วถึงมาโดยตลอด ตั้งแต่การเริ่มต้นแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในระลอกเดือนเมษายนนี้  กฟผ.ได้ร่วมบริจาคอุปกรณ์ที่จำเป็นทางการแพทย์ เช่น ตู้ความดันบวก ตู้ความดับลบ  รวมไปถึงเจลล้างมือ หน้ากากอนามัย สนับสนุนให้กับ อสม.ของ จ.ลำปางทั้ง 13 อำเภอ รวมถึงประชาชน และยังส่งน้ำใจไปยังจังหวัดใกล้เคียงด้วยตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน 2564 ที่ผ่านมา กฟผ.แม่เมาะ  โดยนายอดิศักดิ์ กิจเจริญธนารักษ์ ผู้ช่วยผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า2  นายพัฒนพงค์ ขันทา ผู้อำนวยการฝ่ายผลิตโรงไฟฟ้าแม่เมาะ เป็นผู้แทน กฟผ. ส่งมอบอุปกรณ์สนับสนุน ให้แก่ศูนย์บัญชาการสถานการณ์ระบาดโรค COVID-19 จังหวัดเชียงใหม่ (โรงพยาบาลสนาม) ได้แก่ ตู้ตรวจเชื้อแรงดัน จำนวน 3 ตู้  น้ำดื่ม12,000 ขวด ผ้าห่ม Engy 1,000 ผืน  สเปรย์แอลกอฮอล์ 1,400 ขวด เจลแอลกอฮอล์แบบเติม 400 ขวด เจลแอลกอฮอล์ขนาด 5 ลิตร 50 แกลลอน เสากดแอลกอฮอล์แบบเท้าเหยียบ พร้อมเจล 10 ชุด   โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้รับมอบ

ขณะเดียวกันได้มอบหมายให้ นายทรงศิลป์ มะโน วิทยากรระดับ10 กองชุมชนสัมพันธ์โรงไฟฟ้าแม่เมาะ  และผู้ปฏิบัติงาน กฟผ. แม่เมาะ  อบสิ่งของจำเป็น ได้แก่ ถุงยังชีพ  เจลอนามัย และหน้ากากอนามัย ให้แก่ประชาชนในพื้นที่บ้านทุ่งฮ้าง และบ้านแจ้คอน ต.ทุ่งผึ้ง อ.แจ้ห่ม  ซึ่งเป็นพื้นที่มีการแพร่ระบาดจำนวนมาก  และบ้านทุ่งเลางาม บ้านสบจาง ต.นาสัก  บ้านนาแช่ ต.จางเหนือ อ.แม่เมาะ  จ.ลำปาง  หลังพบผู้ติดเชื้อในพื้นที่ อ.แม่เมาะต่อมาวันที่ 26 เมษายน 2564   นายอดิศักดิ์ กิจเจริญธนารักษ์ ผู้ช่วยผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า2 นายพัฒนพงศ์ ขันทา ผู้อำนวยการฝ่ายผลิตโรงไฟฟ้าแม่เมาะ ร่วมกันมอบสิ่งของจำเป็นเพิ่มเติม  ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ ต.จางเหนือ และ ต.นาสัก อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19  ได้แก่ ถุงยังชีพ น้ำดื่ม เจลอนามัย และหน้ากากอนามัย ให้ประชาชนได้ใช้ป้องกันการแพร่เชื้อในพื้นที่ 

นอกจากนั้น กฟผ.แม่เมาะยังได้ร่วมกับ อบจ.ลำปาง มอบสิ่งของจำเป็น ได้แก่ ถุงยังชีพเครื่องอุปโภคบริโภค น้ำดื่ม เจลอนามัยและหน้ากากอนามัย ให้แก่ประชาชน  โดยวันที่ 1 พฤษภาคม 2564 นายพัฒนพงศ์ ขันทา ผู้อำนวยการฝ่ายผลิตโรงไฟฟ้าแม่เมาะ  พร้อมด้วย น.ส.ตวงรัตน์ โล่ห์สุนทร นายก อบจ.ลำปาง  ได้มอบของช่วยเหลือในพื้นที่บ้านเมาะสถานี ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง  และวันที่ 3 พฤษภาคม 2564  ได้ร่วมกันมอบน้ำดื่ม จำนวน 130 แพ็ค   เจลอนามัย 2,600 ขวด และหน้ากากผ้าจำนวน 1,300 ชิ้น ให้แก่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน  ทั้ง 13 อำเภอในจังหวัดลำปาง ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ในช่วงวิกฤตโควิด-19วันที่ 7 พฤษภาคม 2564  นายมาโนช ชูชาติวรรณกุล ผู้ช่วยผู้ว่าการเหมืองแม่เมาะ นำผู้ปฏิบัติงานกองจิตอาสา กฟผ.แม่เมาะ  มอบอุปกรณ์ป้องกันโควิด-19 ได้แก่ หน้ากากอนามัย หน้ากากKN95 และเจลอนามัย ให้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสบป้าด  อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง และเดินทางไปมอบถุงยังชีพ น้ำดื่มเจลอนามัยและหน้ากากอนามัย ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ ต.บ้านร้อง และต.บ้านแหง อ.งาว จ.ลำปาง ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19

ทั้งนี้  กฟผ.แม่เมาะ ยังได้ผลิตตู้แรงดันบวก ซึ่งเป็นอุปกรณ์สำหรับใช้ตรวจหาเชื้อโควิด-19 และเสากดเจล เตรียมส่งมอบแก่หน่วยงานทางการแพทย์สู้โควิด-19  เบื้องต้นโรงไฟฟ้าแม่เมาะได้ระดมผู้ปฏิบัติงานกองโยธา ฝ่ายการผลิตโรงไฟฟ้าแม่เมาะ และผู้ปฏิบัติงานแผนกโรงงานเครื่องกล กองวางแผนและบำรุงรักษากลาง ฝ่ายบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าแม่เมาะ พร้อมอุปกรณ์และเครื่องจักรภายในหน่วยงานเร่งผลิตตู้แรงดันบวก จำนวน 15 ตู้ และเสากดเจลอนามัยแบบเหยียบ จำนวน 100 เสา เพื่อเตรียมส่งมอบให้กับโรงพยาบาลและหน่วยงานที่จำเป็นใช้งานในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19
สำหรับตู้ตรวจโควิดแรงดันบวกและแรงดันลบของ กฟผ. ประดิษฐ์ขึ้นโดยพนักงาน กฟผ. ที่มีจิตอาสาทั่วประเทศ ภายใต้การออกแบบและให้คำแนะนำของนายแพทย์อนวัช เสริมสวรรค์ รองคณบดีคณะแพทย์ศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เพื่อให้มีประสิทธิภาพและความปลอดภัยในการใช้งานสูงสุด

ซึ่งตู้เก็บสิ่งส่งตรวจความดันบวกและความดันลบ ที่ กฟผ. พัฒนาขึ้น จะมีช่องสำหรับสอดมือซึ่งปิดผนึกอย่างมิดชิดเพื่อใช้เก็บสารคัดหลั่งของผู้ป่วย  การใช้งาน ตู้เก็บสิ่งส่งตรวจความดันบวก บุคลากรทางการแพทย์จะปฏิบัติหน้าที่อยู่ภายในตู้เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ป่วยแพร่กระจายเชื้อสู่บุคลากรทางการแพทย์ ส่วนตู้เก็บสิ่งส่งตรวจความดันลบ ผู้ป่วยจะอยู่ภายในตู้เพื่อป้องกันไม่ให้เชื้อไวรัสจากผู้ป่วยแพร่กระจายออกมาในอากาศ โดยมีชุดควบคุมแรงดันอากาศ (Filter Box) ทำหน้าที่ดูดอากาศผ่านชุดกรองฆ่าเชื้อ (Hepa) และฆ่าเชื้อด้วยรังสี UVC เพื่อกรองอากาศและฆ่าเชื้อโรคก่อนปล่อยอากาศออกสู่ภายนอก จึงสามารถช่วยลดความเสี่ยงของบุคลากรทางการแพทย์ในการสัมผัสสารคัดหลั่งของผู้ป่วยและจำกัดพื้นที่การฟุ้งกระจายสารคัดหลั่งของผู้ป่วยได้เป็นอย่างดี
ล่าสุดวันที่ 13 พฤษภาคม 2564 กฟผ.แม่เมาะ ได้เป็นตัวแทนของกลุ่ม กฟผ. บริจาคเงินสมทบให้กับ 4 โรงพยาบาลใน จ.ลำปาง นำไปจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ ช่วยเหลือโควิด-19 ในขณะนี้ เป็นจำนวนเงิน 1.8 ล้านบาท ซึ่งประกอบด้วย โรงพยาบาลลำปาง โรงพยาบาลแม่เมาะ โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี และโรงพยาบาลเกาะคา โดยมี นายอดิศักดิ์ กิจเจริญธนารักษ์ ผู้ช่วยผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า2 นายมาโนช ชูชาติวรรณกุล ผู้ช่วยผู้ว่าการเหมืองแม่เมาะ เป็นผู้ส่งมอบให้กับตัวแทนโรงพยาบาลต่างๆ

ทั้งนี้ ในช่วงที่ จ.ลำปางประสบปัญหาโควิด-19 แพร่ระบาดในระลอกแรก และระลอกที่ 2 ของปี 2563 กฟผ.แม่เมาะยังได้ช่วยเหลือสนับสนุนเจลล้างมือไปแล้วมากกว่า 30,000 ขวด รวมทั้งหน้ากากผ้ามากกว่า 30,000 ชิ้น  ชุด PPE กว่า 1,000 ชุด  ตู้ความดันบวกและลบ 24 ตู้  มอบเงินสนับสนุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ 8 แสนบาท  รวมถึงเฟสชิว  น้ำดื่ม ถุงมือ และอื่นๆอีกมากมาย  แสดงถึงน้ำใจที่มีต่อกันตามสโลแกนที่ว่า “คนลำปางไม่ทิ้งกัน” 
 

Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์