วันพฤหัสบดีที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2564

นายก อบจ.ลำปางระดมทีมผู้เชี่ยวชาญ “การศึกษา” ผนึกกำลังเตรียมยกระดับ “รร.วอแก้ววิทยา” ก้าวสู่คุณภาพ เน้นภาษาและไอที หวังขยายผลเป็นต้นแบบของโรงเรียนขนาดเล็ก


จำนวนผู้เข้าชม เว็บเคาน์เตอร์

วันที่ 6 พฤษภาคม 2564 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง นางสาวตวงรัตน์ โล่ห์สุนทร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยคณะผู้บริหารประชุมบุคลากรกองการศึกษาเพื่อแนะนำคณะทำงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนวอแก้ววิทยา และมอบนโยบายการพัฒนาโรงเรียนวอแก้ววิทยาซึ่งเป็นโรงเรียนในสังกัดขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น            โดยมีนายสมพร นาคพิทักษ์ ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนปงสนุก ซึ่งได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะทำงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนวอแก้ววิทยา พร้อมด้วยนายพิชัย สดเอี่ยม รองผู้อำนวยการ สพป.ลำปาง เขต 1 ดร.วัชรี เหล่มตระกูล ศึกษานิเทศก์ สพป.ลำปาง เขต 1 นางเขมจิรา เศวตรัตเสถียร ศึกษานิเทศก์ สพป.ลำปาง เขต 1 นางปารณีย์ บุญประคอง รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปงสนุก นางขวัญใจ วงศ์ตั้ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปงสนุก นางฐานิตา หล่องคำ หัวหน้างานวิชาการระดับปฐมวัย ร่วมประชุมพร้อมบุคลากรกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม อบจ.ลำปางนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง กล่าวว่า การพัฒนาโรงเรียนวอแก้ววิทยาและการพัฒนาด้านการศึกษา ถือเป็นนโยบายสำคัญด้านหนึ่งของ อบจ.ลำปาง ซึ่งมีจุดมุ่งหมายในการสร้างความเท่าเทียมทางการศึกษา และสร้างโอกาสให้เด็กในชนบทได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน โดยเฉพาะการพัฒนาด้านทักษะภาษาและไอที โดยขอให้คณะทำงานได้ศึกษาหาแนวทางการพัฒนาที่เหมาะสมที่สุดสำหรับบริบทของโรงเรียนและชุมชนวอแก้ว โดย อบจ.ลำปางพร้อมที่จะสนับสนุนการทำงานของคณะทำงานอย่างเต็มที่ทุกด้าน เพื่อพัฒนาโรงเรียนวอแก้ววิทยาให้มีคุณภาพ เป็นต้นแบบของโรงเรียนขนาดเล็กอื่น​ ๆ และขยายเครือข่ายการเรียนการสอนที่มีคุณภาพไปสู่โรงเรียนสังกัด สพฐ.ในจังหวัดลำปางต่อไปขณะที่นายสมพร นาคพิทักษ์ ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง กล่าวว่า จะเข้ามาช่วยพัฒนาโรงเรียนให้ดีขึ้น โดยได้นำบุคคลที่มีความเชี่ยวชาญแต่ละสาขาเข้ามาช่วย อาทิ ศึกษานิเทศก์ บุคลากรด้านภาษาต่างประเทศ ระดับปฐมวัย รวมทั้งส่วนอื่น ๆ เพื่อให้โรงเรียนวอแก้ววิทยาบรรลุสู่เป้าหมาย มีคุณภาพและทันสมัย ทั้งในด้านศักยภาพครูผู้สอน สื่อการเรียนการสอน เครื่องมือและอุปกรณ์ และหลักสูตรการศึกษา เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาที่เท่าเทียมแก่เยาวชนในท้องถิ่นจังหวัดลำปาง.

 

Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์