วันพฤหัสบดีที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จัดสรรวัคซีนซิโนฟาร์มสำหรับหน่วยงานราชการและอปท. ครั้งที่ 2 จำนวน 53 หน่วยงาน อบจ.ลำปางได้เป็นลำดับแรก 21,700 คนเมื่อวันที่  22 ก.ค. 2564 ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้ประกาศรายชื่อ อปท.ที่ได้รับการจัดสรรวัคซีนซิโนฟาร์ม ระยะที่ 2 ผ่านทางเว็บไซด์ https://www.cra.ac.th/th/home  ซึ่งในระยะที่ 2 นี้ มีหน่วยงานที่ได้รับการจัดสรรเพิ่มเติมจำนวน 53 หน่วยงาน จำนวน 152,982 คน  และมีรายชื่อของ อบจ.ลำปาง เป็นลำดับที่ 1 ได้รับการจัดสรรจำนวน 21,700 คน 

โดยจัดสรรให้ตามลำดับความจำเป็นของกลุ่มกิจกรรมและกลุ่มเปราะบางในท้องถิ่น ดังนี้ กลุ่มองค์กรการศึกษา  กลุ่มองค์กรการกุศล  กลุ่มองค์กรด้านการแพทย์และการสาธารณสุข กลุ่มผู้พิการ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส/ชุมชนแออัด  ผู้สูงอายุ 70 ปีขึ้นไป/ผู้ป่วยติดเตียง  พระ /นักบวช

สำหรับกลุ่มธุรกิจอื่นๆ จะได้รับการจัดสรรตามความจำเป็นในลำดับต่อไป  ตรวจสอบสถานะการขอรับการจัดสรรวัคซีน ที่  https://vaccine.cra.ac.th/

สำหรับหน่วยงานราชการและอปท. ที่ยังไม่ได้รับการจัดสรร เนื่องจากส่งเอกสารไม่ครบถ้วนหรือไม่ได้ส่งแผนการกระจายวัคซีนก่อนหลัง กรุณาส่งมาที่อีเมล [email protected] ภายในวันศุกร์ที่ 23 กรกฎาคม 2564  (ตามประกาศ ณ วันที่ 17 กรกฎาคม 2564) หากเลยกำหนดเวลา ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ขอตัดสิทธิ์เพื่อนำโควต้าวัคซีนไปกระจายจัดสรรให้กับผู้ที่มีความจำเป็นอื่นต่อไป

          รายชื่อ อปท.ที่ได้รับการจัดสรรในระยะที่ 2 ประกอบด้วย

1        องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง  21,700 คน

          2        องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา          18,830 คน

          3        องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี 18,000 คน

          4        เทศบาลนครขอนแก่น    17,000 คน     

          5        เทศบาลตำบลบางปู      16,200 คน

          6        องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี    12,000 คน

          7        เทศบาลนครหาดใหญ่    8,000   คน

          8        เทศบาลเมืองบางแก้ว    5,380   คน

          9        องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร  4,900   คน

          10       เทศบาลตำบลท่ายาง     4,600 คน       

          11       เทศบาลนครยะลา         3,910 คน       

          12       องค์การบริหารส่วนตำบลในคลองบางปลากด      2,500 คน       

          13       เทศบาลนครแหลมฉบัง  2,500 คน       

          14       เทศบาลตำบลบ้านกลาง 1,860 คน       

          15       เทศบาลเมืองแสนสุข     1,400 คน       

          16       เทศบาลเมืองศรีราชา    1,030 คน       

          17       เทศบาลเมืองพนัสนิคม  1,030 คน       

          18       องค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์   1,000 คน

          19       เทศบาลเมืองชะอำ 1,000 คน

          20       องค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ 900 คน

          21       เทศบาลเมืองคลองแห 850 คน

          22       เทศบาลเมืองบางคูวัด 839 คน

          23       องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าพระลาน 800 คน

          24       เทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น 745 คน

          25       เทศบาลเมืองศรีสะเกษ  693 คน

          26       เทศบาลเมืองสะเตงนอก 670 คน

          27       เทศบาลเมืองบางกะดี    640 คน

          28       เทศบาลเมืองลาดสวาย  486 คน

          29       เทศบาลเมืองปากแพรก 470 คน

          30       เทศบาลตำบลลาดขวาง 380 คน

          31       เทศบาลเมืองกาญจนบุรี 360 คน

          32       องค์การบริหารส่วนตำบลเกะรอ   340 คน

          33       องค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งกระถิน 320 คน

          34       เทศบาลตำบลท่ามะขาม  260 คน

          35       เทศบาลตำบลท่าไม้  220 คน   

          36       อบต.ชะแล  210  คน

          37       เทศบาลตำบลหนองปลาไหล     172 คน

          38       องค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์หัก 149 คน

          39       เทศบาลตำบลหนองบัว  100  คน

          40       อบต.อุโลกสี่หมื่น  100 คน

          41       เทศบาลตำบลบ้านแดน  88 คน

          42       องค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ 70 คน 

          43       องค์การบริหารส่วนตำบลกลอนโด  62 คน

          44       เทศบาลตำบลภูเวียง อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น  50 คน

          45       องค์การบริหารส่วนตำบลนาสวน  47 คน

          46       องค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์     33 คน

          47       องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสะเดา 20 คน

          48       องค์การบริหารส่วนตำบลจระเข้เผือก 20 คน

          49       องค์การบริหารส่วนตำบลพังตรุ   15 คน

          50       เทศบาลตำบลหวายเหนียว 12 คน

          51       องค์การบริหารส่วนตำบลท่ากระดาน 10 คน

          52       อบต.วังด้ง 6 คน

          53       องค์การบริหารส่วนตำบลด่านแม่แฉลบ 5 คน

          รวม 53 องค์กร  152,982 คน

 

Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์