วันเสาร์ที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

ลำปางมียอดผู้ป่วยสะสมแล้ว 398 ราย รักษาหาย 46 ราย พบสาเหตุในครอบครัวรับเชื้อจากการเดินทางจากต่างจังหวัดและนำเชื้อมาแพร่ภายในครอบครัว ย้ำให้เฝ้าระวังเข้มวันที่ 17 กรกฎาคม 2564 นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยนายแพทย์ประเสริฐ กิจสุวรรณรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง ได้แจ้งสถานการณ์โรคโควิด -19 จังหวัดลำปาง ซึ่งในจังหวัดพบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 33 ราย จำแนกเป็น ผู้ติดเชื้อที่ติดต่อเข้ารับการรักษาจากโครงการรับคนลำปางกลับบ้าน 23 ราย ผู้ติดเชื้อจากคลัสเตอร์โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี ฯ 2 ราย ผู้ติดเชื้อตรวจพบในจังหวัด 8 ราย รักษาหายเพิ่ม 13 ราย

ตั้งแต่วันที่ 27 มินายน 2564 ถึงปังจุบัน จังหวัดลำปางมีผู้ติดเชื้อโควิด-19 สะสมรวม 398 ชาย รักษาหายแล้ว 46 ราย กำลังรักษา 352 ราย ซึ่งเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาสรัฐทุกสังกัดในจังหวัดลำปาง 277 ราย และโรงพยาบาลสนามภายในโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ 121 ราย

จากสถานการณ์การระบาดในจังหวัดลำปาง จะพบว่าส่วนใหญ่ผู้ที่ตรวจพบในจังหวัดจะรับเชื้อจากต่างจังหวัดและนำเชื้อมาแพร่ภายในครอบครัว ทำให้คนในครอบครัวติดเชื้อ จึงขอความร่วมมือชาวลำปางทุกคนช่วยกันเฝ้าระวังคนที่เดินทางเข้ามาจังหวัดลำปาง รวมถึงคนลำปางที่กลับมาจากต่างจังหวัดให้ปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดอย่างเคร่งครัด

โดยลงทะเบียนเข้าพื้นที่จังหวัดลำปางผ่านทาง QR code "ลำปางชนะ" และรายงานตัวต่อ อสม. / ผู้นำชุมชน / จนท.สาธารณสุข ในพื้นที่ของทุกหมู่บ้าน/ชุมชน พร้อมแจ้งข้อมูลไทม์ไลน์ในการเดินทางให้ถูกต้องชัดเจน เพื่อพิจารณาประเมินความเสี่ยง

โดยเฉพาะผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด และพื้นที่ควบคุมสูงสุด ต้องแยกกักตัวเป็นเวลาอย่างน้อย 14 วัน (Home Quarantine)

คือไม่ออกจากบ้าน หลีกเสี่ยงการพูดคุยหรือใกล้ชิดผู้อื่น ไม่ทานอาหารและใช้ภาชนะร่วมกับผู้อื่น ไม่ใช้ของใช้ส่วนตัวร่วมกับผู้อื่น ขณะอยู่ในบ้านให้สวมหน้ากากอนามั้ย/หน้ากากผ้าตลอดเวลา

หากมีอาการไข้ อาการระบบทางเดินหายใจ เช่น ไอ เจ็บคอ คัดจมูก น้ำมูกไหล หายใจลำบาก เหนื่อยหอบ จมูกไม่ได้กลิ่น อาการคลื่นไส้ ท้องเสีย ปวดศีรษะ ปวดเมื่อยตามตัว ให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขทันที

ขอให้ประชาชนปฏิบัติตนตามมาตรการความปลอดภัย (DMHT) อย่างเคร่งครัด หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อได้ที่ สายด่วนศูนย์โควิด-19 จ.ลำปาง โทร. 093 140 8023 ได้ทุกวัน ระหว่างเวลา 08.30 -16.30 น.

 

 

Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์