วันอาทิตย์ที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

ลำปางเข้ม คัดกรองคนเดินทางเข้าจังหวัดทั้งรถโดยสาร รถไฟ เครื่องบิน พร้อมตั้งด่านตรวจ 4 อำเภอเข้าสู่ จ.ลำปาง ป้องกันการแพร่ระบาดโควิด

 เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2564 คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำปาง ได้มีการประชุมครั้งที่ 31/256  มีคำสั่งมาตรการตั้งด่านตรวจหรือจุดสกัด และมาตรการคัดกรองการเดินทางเข้าพื้นที่จังหวัดลำปาง ในหลายประเด็น

โดยกำหนดให้การตั้งด่านตรวจหรือจุดสกัดการเดินทางเข้าพื้นที่จังหวัดลำปาง จำนวน 4 ด่าน ประกอบด้วย ด่านตรวจสถานีตำรวจภูธรห้างฉัตร  อ.ห้างฉัตร   ด่านตรวจปางมะโอ สถานีตำรวจภูธรแม่ทะ อ.แม่ทะ   ด่านตรวจนาแก สถานีตำรวจภูธรงาว  อ.งาว  และ ด่านตรวจสถานีตำรวจแม่พริก อ.แม่พริก ซึ่งเป็นเส้นทางที่ต้องผ่านเข้าออก จ.ลำปาง  เพื่อจัดระเบียบการเดินทางการจราจรการเฝ้าระวังหรือสังเกตอาการผู้เดินทางและพฤติกรรมที่เสี่ยงต่อการติดต่อโรค

นอกจากนั้นยังได้สั่งการให้สำนักงานขนส่งจังหวัด สถานีรถไฟลำปาง รวมถึงท่าอากาศยานลำปาง ร่วมกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ให้เพิ่มความเข้มงวดในการคัดกรองการเดินทางเข้าพื้นที่จังหวัดลำปาง

ส่วนมาตรการคัดกรองการเดินทางเข้าสู่หมู่บ้านและชุมชน กำชับให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมมือกับบุคลากรในหมู่บ้านทุกภาคส่วน  ไม่ว่าจะเป็น ข้าราชการ สมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนัน แพทย์ประจำตำบล คณะกรรมการหมู่บ้าน  อสม. อปพร. ฯลฯ ร่วมกันค้นหาและคัดกรองว่ามีผู้ที่เดินทางกลับจากพื้นที่เสี่ยง หรือคนในหมู่บ้านที่เป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยง เข้ามาพักอาศัยอยู่ในหมู่บ้าน หรือไม่  หากพบบุคคลเข้าข่าย ให้จัดทำบัญชีรายชื่อ เพื่อเฝ้าติดตามสังเกตอาการเป็นระยะเวลา 14 วัน นับแต่วันที่ผู้นั้นเดินทางไปยังสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาด และให้ขอความร่วมมือผู้นั้นให้งดหรือหลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆ นอกหมู่บ้าน  หรือพักอาศัยอยู่แต่ในบ้านเรือนเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 14 วัน และให้รายงานข้อมูลดังกล่าวให้เทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อติดตามและเฝ้าระวังและให้ส่งข้อมูลให้อำเภอทราบ

และจะต้องแจ้งเตือนราษฎรในหมู่บ้าน ว่ากรณีมีผู้ที่สงสัยเป็นโรคติดเชื้ออยู่ในบ้าน ให้รีบแจ้งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม. หรือเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อโดยทันที เพื่อให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขประจำโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เข้ามาตรวจสอบดูแล   หากมีคนในบ้านยืนยันว่าเป็นผู้ติดเชื้อโควิด-19  ให้ดำเนินการกับผู้ที่อยู่ในระยะใกล้ชิดกับผู้ป่วย ตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข  และให้หน่วยงานท้องถิ่นเข้าไปดำเนินการทำความสะอาด ฆ่าเชื้อพื้นที่ที่ผู้ติดเชื้อไปทำกิจกรรมเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโดยเร็ว

การเดินทางเข้ามาในพื้นที่ จ.ลำปาง ยังคงกำหนดให้ บุคคลที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด  10 จังหวัด  และพื้นที่ควบคุมสูงสุด 24 จังหวัด  ให้ลงทะเบียนการเข้าพื้นที่ โดยสแกน QR CODE “ลำปางชนะ” และรายงานตัวต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่โดยทันที (กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) พื้นที่ หรืออาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)) หรือแจ้งผ่านสายด่วนโควิด – 19 โทร. 093-1408023 โดยไม่ปกปิดข้อมูลไทม์ไลน์ในการเดินทาง เพื่อพิจารณากลั่นกรองความเสี่ยงต่อการก่อกำเนิดโรค หรือตรวจหาเชื้อโควิด – 19 ด้วยวิธี Rapid Antigen Test และจะต้องกักกันตัวเองที่บ้านแบบเข้มงวด (Home Quarantine) หรือปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง (Work from Home) เป็นเวลาอย่างน้อย 14 วัน และหากพบว่ามีอาการไม่ปกติให้ติดต่อบุคลากรทางการแพทย์ทันที รวมถึงต้องปฏิบัติตามมาตรการทางสาธารณสุขที่ประกาศอย่างเคร่งครัด

หากมีภารกิจจำเป็นต้องออกจากบ้าน/ที่พักอาศัย ต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานควบคุมโรคทุกครั้ง และต้องมีเอกสารการตรวจหาเชื้อโควิด - 19 ด้วยวิธี RT-PCR ผลเป็นลบ ไม่เกิน 72 ชั่วโมง โดยผลตรวจต้องเป็นเอกสารตัวจริงที่ออกโดยสถานที่ตรวจ ไม่สามารถใช้ผลตรวจทางอีเมล สำเนาถ่ายเอกสาร หรือ SMS มือถือได้  หรือ ยินยอมให้จังหวัดลำปางตรวจหาเชื้อโควิด - 19 โดยจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายด้วยตนเอง  หากฉีดวัคซีนโควิด – 19 Sinovac /Sinopharm ครบ 2 เข็ม โดยหลังได้รับวัคซีนเข็มที่ 2 มาแล้วเป็นระยะเวลา 2 สัปดาห์ขึ้นไป หรือ AstraZeneca/Pfizer/Moderna/Johnson and Johnson อย่างน้อย 1 เข็มมาแล้วเป็นระยะเวลา 2 สัปดาห์ขึ้นไป สามารถเดินทางได้

ส่วนจังหวัดอื่นๆนอกเหนือจากนี้ เดินทางเข้ามายังพื้นที่จังหวัดลำปางให้ลงทะเบียนการเข้าพื้นที่ โดยสแกน QR CODE “ลำปางชนะ” และรายงานตัวต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่โดยทันที และจะต้องเฝ้าระวังอาการตนเอง (Self Monitoring) เป็นเวลาอย่างน้อย 14 วัน หากมีอาการผิดปกติให้พบแพทย์ทันที

 

Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์