วันพฤหัสบดีที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2564

ตัวแทนภาคประชาชน รวมรายชื่อยื่นจดหมายเปิดผนึกเรียกร้องให้นายกฯนิมิตร ผ่าน สท. จัดหาวัคซีนป้องกันโควิด ให้ประชาชนเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2554  นายปุณณสิน มณีนันทน์ หัวหน้ากลุ่มลำปางก้าวหน้า  นายอภิชัย สัชฌะไชย กลุ่มลำปางพัฒนา  นายสุภาพ วงษ์ศา  อดีต สจ.  นายณัฐกิตติ์ บรรจงจิตต์  อดีต สท.เทศบาลนครลำปาง  และตัวแทนภาคประชาชนได้ลงชื่อในจดหมายเปิดผนึกถึงนายกเทศมนตรีนครลำปาง เรื่อการจัดหาวัคซีนทางเลือกให้กับประชาชนในเขตเทศบาลนครลำปาง ร่วมกันยื่นหนังสือผ่าน  น.ส.มทีรา สัทธาธิก และนายภัทร โลหิตกาญจน์ สมาชิกสภาเทศบาลนครลำปาง เขต 2  เพื่อนำส่งต่อให้นายนิมิตร จิวะสันติการ  นายกเทศมนตรีเทศบาลนครลำปาง

โดยรายละเอียดในหนังสือดังกล่าว ระบุว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 4 COVID-19 ) ของจังหวัดลำปาง นอกจากการปฏิบัติตามมาตรการ DMHT แล้ว การได้รับวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 เป็นอีกมาตรการที่จะช่วยลดความรุนแรง และอัตราการเสียชีวิตจากการติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 แต่วัคซีนก็ยังมีจำนวนไม่มากหอที่สามารถป้องกัน และลดการสูญเสียชีวิต จนทำให้พี่น้องประชาชนเกิดความไม่มั่นใจในความปลอดภัยในชีวิตจำนวนมาก และเป็นผลเสียต่อระบบเศรษฐกิจของคนในจังหวัดลำปางปัจจุบันในเขตเทศบาลนครลำปางยังมีประชาชน และผู้ด้อยโอกาสที่ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกัน โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 จำนวนมาก และวัคซีนเป็นทางออกทางเดียวในการควบคุมการระบาดให้เร็วที่สุด ต้องมีการตรวจคัดกรองเชิงรุกเพื่อลดการระบาด และการตรวจคัดกรองผู้ที่เดินทางจากต่างจังหวัดให้ชัดเจน เพื่อไม่ให้สถานการณ์ลุกลามมากไปกว่านี้

ในขณะที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ มากกว่า 190 แห่ง เริ่มรวมตัวผ่านสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ในการจัดหาวัคซีนไว้บริการประชาชน ได้นำเสนอต่อรัฐบาลให้อนุมัติ การจัดซื้อวัคซีนเพื่อบริการให้กับประชาชนในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ  เทศบาลนครลำปาง เป็นหนึ่งในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และมีสถานะทางการเงินที่มีศักยภาพ มั่นคงที่สามารถจัดหาวัคซีนมาบริการประชาชน โดยการใช้เงินงบประมาณของเทศบาลนครลำปาง ควรมีการพิจารณาจัดหาวัคซีนทางเลือก เพื่อให้ประชาชนในเขตเทศบาลนครลำปางได้มีโอกาสเข้าถึงวัคซีนที่มีประสิทธิภาพ เพื่อเป็นการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ลดอัตราการติดเชื้อ ลดความรุนแรงของโรค และมีความปลอดภัยพื้นฐานในชีวิตประชาชนในเขตเทศบาลนครลำปาง  พวกเราในฐานะประชาชนในเขตเทศบาลนครลำปาง จึงขอให้ท่านพิจารณาได้จัดหาวัคซีนทางเลือก มาบริการประชาชนในเขตเทศบาลนครลำปาง อย่างเร่งด่วน

นายปุณณสิน มณีนันทน์ ตัวแทนภาคประชาชน เปิดเผยว่า ในนามตัวแทนภาคประชาชน การมาร่วมลงชื่อในจดหมายเปิดผนึก ในครั้งนี้ เป็นการระดมความคิดและเรียกร้องให้ทางเทศบาลนครลำปาง จัดหาวัคซีนมาบริการให้ประชาชาอย่างเร่งด่วน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 สร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ลดอัตราการติดเชื้อ ลดความรุนแรงของโรค และมีความปลอดภัยพื้นฐานในชีวิตประชาชนในเขตเทศบาลนครลำปาง รวมถึงการเรียกร้องให้เทศบาลนครลำปางนำงบประมาณที่มีอยู่จัดสรรจัดหาซื้อวัคซีนให้ประชาชนในเขตเทศบาลนครลำปาง จึงอยากให้นายกเทศมนตรีเทศบาลนครลำปางพิจารณาเรื่องงบประมาณที่จะจัดสรร ซื้อวัคซีนให้ประชาชนต่อไปด้านนายอภิชัย สัชฌะไชย หัวหน้ากลุ่มลำปางพัฒนา กล่าวแสดงความคิดเห็นผ่านทางเฟซบุ๊กส่วนตัวว่า ทศบาลนครลำปางเป็นองค์กร ขนาดใหญ่ มีประชากรอยู่ 50,000 กว่าคน มีงบประมาณมากถึงปีละ 700 กว่าล้านบาท ปัจจุบันมีเงินสะสมที่ใช้ได้เกือบ 400 ล้านบาท สามารถพูดได้ว่าเป็นเทศบาลที่มีความพร้อมและสภาพคล่องสูงมากในขณะนี้

ปัญหาเร่งด่วนของเราคือเรื่องโควิด ซึ่งส่งผลอย่างมากในเรื่องสุขภาพ ชีวิตความเป็นอยู่ โดยเฉพาะเรื่องเศรษฐกิจ แนวทางสำคัญในการแก้ปัญหาคือเรื่องการฉีดวัคซีนให้มากที่สุดเกิน 70% การรอจัดสรรจากรัฐบาลอย่างเดียวอาจจะไม่ใช่ทางเลือกที่ดีที่สุด ดังนั้นจึงอยากเสนอให้เทศบาลนครลำปางซึ่งมีความพร้อมเรื่องงบประมาณจองวัคซีนให้ประชาชนด้วย เพื่อป้องกันความเสี่ยงในการระบาดระลอกต่อไป

แม้ว่าจะยังไม่มีใครยืนยันได้ว่าการฉีดวัคซีนจะจบแค่ 2-3 เข็ม อาจจะต้องฉีดกันทุกปีด้วยซ้ำ ดังนั้นสิ่งที่ดีที่สุดคือจองวัคซีนไว้หลายทาง กระจายความเสี่ยง อย่างน้อยถ้ารัฐบาลจัดสรรไม่พอเรายังมีโอกาสได้ใช้   เพราะฉะนั้นการลงทุนของเทศบาลเรื่องสวนสาธารณะก็เป็นเรื่องที่ดี  แต่อาจจะไม่ใช่เรื่องเร่งด่วนจำเป็นที่สุดในขณะนี้  นายอภิชัย กล่าว.

ขอบคุณภาพจาก คุณอภิชัย สัชฌะไชย  

Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์