วันอาทิตย์ที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2564

จ.ลำปาง เปิดร้านค้าฟาร์มเมอร์มาร์เก็ต เพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าโอทอปและ SMEs และสินค้าอุปโภคบริโภค แก่สมาชิกสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.ลำปาง
เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2564  เวลา 09.30 น. ที่สำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดลำปาง ถ.ฉัตรไชย ต.สวนดอก อ.เมืองลำปาง  นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสร้างแบรนด์ Premium Grade เพื่อจำหน่ายในร้านค้า Farmer's Market  โดยมีนางสุภาภรณ์ จุลละสุภา คลังจังหวัดลำปาง ให้การต้อนรับ และกล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์การจัดงานดังกล่าว  เพื่อยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์ สนับสนุน ส่งเสริม เพิ่มช่องทางการจำหน่าย และเพิ่มรายได้ให้กับสมาชิกของสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.ลำปาง  
นางสุภาภรณ์ จุลละสุภา คลังจังหวัดลำปาง กล่าวว่า จัดทำโครงการสร้างแบรนด์ Premium Grade  คณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดลำปาง (คบจ.) ได้ร่วมกับสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.ลำปาง เพื่อยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์ของสมาชิกสหกรณ์ฯ  โดยผลิตภัณฑ์ที่นำมาวางจำหน่ายในร้าน Farmer's Market นั้น ได้ผ่านการคัดสรรของคณะกรรมการคัดเลือกผลิตภัณฑ์ Premium Grade ให้ได้รับตราสัญลักษณ์ Premium Grade ใบประกาศนียบัตรรับรอง  
โดยมีสมาชิกได้รับคัดเลือกเป็นผลิตภัณฑ์ Premium Grade เพื่อจำหน่ายในร้านฟาร์มเมอร์ มาเก็ต จำนวน 3 ราย ประกอบด้วย 

สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.ลำปาง จำกัด ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ข้าวกล้องหอมมะลิไทยอินทรีย์ ข้าวหอมมะลิใบเตยอินทรีย์ และข้าวไรซ์เบอร์รี่อินทรีย์

วิสาหกิจชุมข้าวทิพย์ร่มโพธิ์ ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ข้าวไรซ์เบอร์รี่ และข้าวทับทิมชุมแพ

วิสาหกิจชุมชนข้าวทิพย์ช้าง ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ข้าวจ้าวอินทรีย์ซ้อมมือไรซ์เบอร์รี่
ด้านนายไพรัตน์ ผลาศักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จังหวัดลำปาง กล่าวว่า  ธ.ก.ส.ลำปาง ได้รับทราบปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อสินค้าแปรรูปภาคการเกษตร และธุรกิจระดับชุมชนที่ผลิตสินค้าจากเครือข่าย รวมถึงสินค้าโอทอปต่างๆ จึงได้ดำเนินการยกระดับร้านค้า  Farmer's Market ให้เป็นแหล่งกระจายสินค้าอีกช่องทางหนึ่ง และเป็นการช่วยเหลือสมาชิก สินค้าในร้านค้าของ สกต.มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ ชุมชนก็จะได้รับความสะดวกสบายในการซื้อขายสินค้าเกษตร สินค้าโอทอปของชุมชนในราคาที่ยุติธรรมอีกด้วย

ทั้งนี้ ธ.ก.ส.ลำปาง ยังมีแนวคิดที่จะขยายระยะเวลาเปิดทำการในวันหยุดราชการ เพื่อจะได้เป็นการประชาสัมพันธ์องค์กร และขายสินค้าให้กับนักท่องเที่ยวได้อีกหนึ่งช่องทาง
 

Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์