วันพฤหัสบดีที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2564

111 ปี 44 ผู้ว่าฯลำปาง เมืองที่ไม่หมุนไปตามกาลเวลา

 

หากย้อนเวลานับถอยหลังไป 111 ปี จังหวัดลำปางมีผู้ว่าราชการจังหวัดมากถึง 44 คน ในรายชื่อเหล่านี้ถูกบันทึกอยู่ในทำเนียบผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ลานนาโพสต์จะชวนไปย้อนเวลาว่าผู้ว่าฯท่านไหน อยู่นานเท่าไหร่ ดำรงตำแหน่งช่วงเวลาไหน และเรารู้จักท่านใดบ้าง...

            ผู้ว่าราชการที่ดำรงอยู่ในตำแหน่งนานที่สุดคือ พระยาสุเรนทรราชเสนา เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดคนแรก ตามบันทึกทำเนียบผู้ว่าฯจังหวัดลำปาง ซึ่งอยู่ในตำแหน่งนานถึง 17 ปี (พ.ศ.2453 – 2470) ในขณะที่ นายบุญเชิด คิดเห็น มาดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางได้เพียง 4 เดือน ( วันที่ 29 ธ.ค. 54 - 26 เม.ย. 55 ) เรียกได้ว่าเป็นผู้ว่าราชการที่อยู่ในตำแหน่งสั้นที่สุด แล้วจึงย้ายไปรับตำแหน่งอธิบดีกรมที่ดี รองลงมาคือ นายอมรพันธุ์ นิมานันท์ ที่มารับตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด 4 เดือน 27 วัน (วันที่ 20 ต.ค. 51 - 15 มี.ค. 52) แล้วจึงย้ายไปเกษียณอายุราชการที่จังหวัดเชียงใหม่

            และจากทำเนียบจะเห็นรายชื่อของ เฉลิมพล ประทีปะวณิช เป็นผู้ว่าราชการที่มาดำรงตำแหน่งที่จังหวัดลำปาง 2 รอบ ด้วยกัน คือ ช่วงวันที่ 20 ต.ค. 40 - 30 ก.ย. 42 นาน 1 ปี 11 เดือน 12 วัน และ ช่วงวันที่ 1 ต.ค. 45 - 30 ก.ย. 46 นาน 1 ปี

            ดิเรก ก้อนกลีบ เป็นผู้ว่าราชการคนแรกที่เป็นประธานกองทุนพัฒนาไฟฟ้าฯแม่เมาะ ที่ทุกวันนี้ยังมีคดีความยืดเยื้อที่ยังรอบทสรุป

            จังหวัดลำปางแม้จะได้ชื่อว่าเป็น เมืองที่ไม่หมุนไปตามกาลเวลา แต่ผู้ว่าราชการจังหวัดที่หมุนเวียนเปลี่ยนผ่าน จนบางคนชาวลำปางไม่เคยเห็นหน้า ไม่รู้จักแม้แต่ชื่อ และไม่เห็นเงาของผลงาน ที่จะทำให้ชาวลำปาง....หมุนไปตามกาลเวลาได้เสียที

 


ทำเนียบรายชื่อผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

                                                                                    ช่วงเวลา                                   ระยะเวลา

1. พระยาสุเรนทรราชเสนา                                               พ.ศ.2453 – 2470                     17 ปี

(เจิม จารุจินดา)                                     

2. พระยาวิเศษฤๅไชย                                                     พ.ศ. 2471 – 2472                    1 ปี

(ม.ล.เจริญ อิศรางกูร ณ อยุธยา)

3.พระยาประเสริฐสุนทราศรัย                                            พ.ศ.2472 -2475                       3 ปี

(พงษ์ บุรุษชาติ)

4. พระยากำธรพายัพทิศ                                                  พ.ศ.2475 – 2476                     1 ปี

(ดิศ อินทรโสพัส)          

5 . พระยาประชากรบริรักษ์                                               พ.ศ.2476 – 2480                     4 ปี

(แอร่ม สุนทรศารทูล)     

6. พระพายัพพิริยกิจ                                                        พ.ศ.2481 – 2482                   1 ปี

7. หลวงอุตตรดิตถาภิบาล                                               พ.ศ.2482 – 2484                     2 ปี

8. หลวงเกษมประศาสน์                                                   พ.ศ.2484 – 2485                    1 ปี

9. หลวงศุภการบริรักษ์                                                     พ.ศ.2485 – 2489                    4 ปี

10. ขุนสีมะสิงห์สวัสดิ์                                                     พ.ศ.2489 – 2490                     1 ปี

11. ขุนอักษรสารสิทธิ์                                                     พ.ศ.2490 – 2494                     4 ปี

12. นายพ่วง สุวรรณรัฐ                                                    พ.ศ.2494 – 2495                     1 ปี

13. นายสุวรรณ รื่นยศ                                                     พ.ศ.2495 – 2497                     2 ปี

14. ขุนรัฐวุฒิวิจารณ์                                                       พ.ศ.2497 – 2501                     4 ปี

15. นายเชื่อม ศิริสนธิ                                                     พ.ศ.2501 – 2504                     3 ปี

16. นายสุบิน เกษทอง                                                    พ.ศ.2504 – 2515                     11 ปี

17. นายชุ่ม บุญเรือง                                                       พ.ศ.2515 – 2516                     1 ปี

18. นายสำราญ บุษปวนิช                                                พ.ศ.2516 – 2519                     3 ปี

19. นายไสว ศิริมงคล                                                     พ.ศ.2519 – 2523                     4 ปี

20. นายสำรวย พึ่งประสิทธิ์                                              พ.ศ.2523 -2524                       1 ปี

21. นายชูวงศ์ ฉายะบุตร                                                  พ.ศ.2524 – 2528                     4 ปี

22. นายยุทธ แก้วสัมฤทธิ์                                                1 ต.ค. 28 - 30 ก.ย. 32              4 ปี

23. นายอุทัย นาคปรีชา                                                   1 ต.ค. 32 - 30 ก.ย.33               1 ปี

24. นายชนะศักดิ์ ยุวบูรณ์                                                1 ต.ค. 33 - 15 มิ.ย.34               8 เดือน 15 วัน

25. ร.ต.พูลศักดิ์ สัตยานุรักษ์                                            16 มิ.ย. 34 - 30 ก.ย. 35             1 ปี 3 เดือน 15 วัน

26. ร.อ.อริยะ อุปารมี                                                       1 ต.ค. 35 - 17 ต.ค. 36             1 ปี 17 วัน

27. นายสุชาติ ธรรมมงคล                                               18 ต.ค. 36 - 24 พ.ค. 37             7 เดือน 7 วัน

28. นายสหัส พินทุเสนีย์                                                 25 พ.ค. 37 - 30 ก.ย.40              3 ปี 4 เดือน 7 วัน

29. นายเฉลิมพล ประทีปะวณิช                                        20 ต.ค. 40 - 30 ก.ย. 42              1 ปี 11 เดือน 12 วัน

30. นายพีระ มานะทัศน์                                                   1 ต.ค. 42 - 30 ก.ย. 45              3 ปี

31. นายเฉลิมพล ประทีปะวณิช                                        1 ต.ค. 45 - 30 ก.ย. 46              1 ปี

32. นายอมรทัต นิรัติศยกุล                                              1 ต.ค. 46 - 30 ก.ย. 50              4 ปี

33. นายดิเรก ก้อนกลีบ                                                   1 ต.ค. 50 - 19 ต.ค. 51             1 ปี 19 วัน

34. นายอมรพันธุ์ นิมานันท์                                              20 ต.ค. 51 - 15 มี.ค. 52            4 เดือน 27 วัน

35. นายสมบูรณ์ ศรีพัฒนาวัฒน์                                        16 มี.ค. 52 - 30 ก.ย. 52             6 เดือน 15 วัน

36. นายศุภกิจ บุญญฤทธิพงษ์                                         1 ต.ค. 52 - 30 ก.ย. 53               1 ปี

37. นายอธิคม สุพรรณพงศ์                                              1 ต.ค. 53 - 30 ก.ย. 54              1 ปี

38. นายบุญเชิด คิดเห็น                                                  29 ธ.ค. 54 - 26 เม.ย. 55           4 เดือน

39. นายธวัชชัย  เทอดเผ่าไทย                                        27 เม.ย. 55 - 30 ก.ย. 56            1 ปี 5 เดือน 4 วัน

40. นายธานินทร์  สุภาแสน                                             1 ต.ค. 56 - 30 ก.ย. 58              2 ปี

41. นายสามารถ  ลอยฟ้า                                                1 ต.ค. 58 - 30 ก.ย. 59              1 ปี

42. นายสุวัฒน์  พรมสุวรรณ                                             1 ต.ค. 59 - 30 ก.ย. 60              1 ปี

43. นายทรงพล  สวาสดิ์ธรรม                                          1 ต.ค. 60 - 30 ก.ย. 62              2 ปี

44. นายณรงค์ศักดิ์  โอสถธนากร                                     1 ต.ค. 62 – 30 ก.ย. 64              2 ปี

ข้อมูล : เว็บไซด์จังหวัดลำปาง

 


Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์