วันจันทร์ที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2564

สสจ.ลำปาง เผยยอดผู้ติดเชื้อโควิดไม่ได้รับการฉีดวัคซีนกว่า 1,500 ราย ขณะที่ผู้เสียชีวิตสะสมไม่ได้รับวัคซีน 12 รายด้วยกัน เชิญชวนกลุ่มเสี่ยงมาฉีดวัคซีนป้องกัน            นายแพทย์ประเสริฐ กิจสุวรรณรัตน์  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง  เชิญชวนชาวลำปาง ได้แก่ กลุ่มผู้สูงอายุ หญิงตั้งครรภ์ และกลุ่มผู้ป่วย 7 โรคเรื้อรัง มารับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19  เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของเชื้อสายพันธุ์เดลตา ที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2548 ครั้งที่ 7/2564 เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2564 และการประชุมคณะกรรมการอำนวยการศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณีโรคติดเชื้อโควิด-19 (ศปค.สธ) ครั้งที่ 10/2564  เมื่อวันที่
15 กรกฎาคม 2564  ได้กำหนดให้สามารถฉีดวัคซีนโควิด-19 เข็มที่ 1 ด้วยวัคซีน CoronaVac ของบริษัท Sinovac Biotech จำกัด และเข็มที่ 2 ด้วยวัคซีน AstraZeneca ของบริษัท AstraZeneca จำกัด โดยมีระยะห่างระหว่างเข็ม 3-4 สัปดาห์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันเชื้อกลายพันธุ์สายพันธุ์เดลตา

โดยจะสร้างภูมิคุ้มกันต่อเชื้อไวรัสให้อยู่ในระดับที่สูง ใกล้เคียงกับผู้ที่ได้รับวัคซีน AstraZeneca 2 เข็ม แต่ใช้ระยะเวลาสั้นกว่า เพื่อประโยชน์ในการป้องกันและควบคุมโรคโควิด-19 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและทันต่อสถานการณ์ของโรค 

กระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายฉีดวัคซีนให้แก่ ผู้สูงอายุที่มีอายุมากกว่า60 ปีขึ้นไปหญิงตั้งครรภ์และผู้ป่วย 7 กลุ่มโรคเรื้อรัง ที่เรียกว่ากลุ่ม 608 เพื่อลดอัตราการป่วยหนัก และเสียชีวิต เป็นการฉีดเพื่อการควบคุมโรคในพื้นที่ เพื่อการควบคุมโรคให้ดีขึ้น ลดจำนวนการติดเชื้อและลดการติดเชื้อในกลุ่มที่จะมีอาการรุนแรง และอาการหนัก ก่อนที่จะฉีดวัคซีนให้กับประชาชนทั่วไป เพื่อให้ครอบคลุมจำนวนประชากรให้มากที่สุด

จากข้อมูลผู้ติดเชื้อโควิด-19 จังหวัดลำปาง ตั้งแต่วันที่ 27 มิถุนายน ถึงวันที่ 8 กันยายน 2564 พบผู้ติดเชื้อจำนวน 1,818 คนพบว่า ไม่ได้ฉีดวัคซีน คิดเป็น84.79 % (1,527 คน) ฉีดวัคซีน  1 เข็มคิดเป็น 13.66 % ( 246 คน) และฉีดวัคซีน 2 เข็ม 1.55 % (55คน)  และยังพบว่า ผู้ติดเชื้อโควิด-19 จังหวัดลำปางที่เสียชีวิต จำนวน 14 คน ไม่ได้ฉีดวัคซีน 12 คน และฉีดวัคซีน 1 เข็ม 2 คน

สถานการณ์การฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ของจังหวัดลำปาง พบว่า ฉีดวัคซีนในกลุ่ม 608 ได้ประมาณ 50 % ซึ่งขาดอีก 20% ถึงจะครบเป้าหมายตามที่กำหนด ดังนั้นจึงขอเชิญชวนให้ผู้สูงอายุ หญิงตั้งครรภ์ และกลุ่มผู้ป่วย 7 โรคเรื้อรัง มารับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 เพื่อให้จังหวัดลำปาง สามารถให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 แก่ ชาวลำปางในกลุ่มอื่นๆ ได้ต่อไป

 

Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์