วันพฤหัสบดีที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2564

คุยเฟื่องเรื่องศาสตร์สัมพันธ์ วันที่ 17 - 23 กันยายน 2564บุคคลใดที่มีเส้นตรง ๆ อย่างเส้นบุตรยาวลงมาจรดเส้นหัวใจ จะเป็นคนอารีแก่คนทั่วไป ใจใหญ่จับจ่ายใช้สอยฟุ่มเฟือย ไม่รู้จักความประหยัดว่าเป็นอย่างไร แต่ก็เป็นคนที่มีเมตตากับคนทั่วไป

 

บุคคลใดที่มีเส้นหนักชัดเกิดขึ้นที่เนินอังคารสูง เป็นคนมีจิตใจกล้าหารมาก ไม่มีความรู้สึกสะทกสะท้าน ต่ออันตรายใด ๆ ทั้งสิ้น แต่ถ้ามีหลายเส้นจะเป็นคนที่มีอารมณ์ฉุนเฉียว เป็นเครื่องหมายบั่นทอนความสำเร็จของตน ซึ่งหมายถึงอาจจะเกิดความล้มเหลวในสิ่งที่คิดไว้ได้

 

บุคคลใดที่มีเส้นขวางๆ ที่เป็นอังคารสูงยาวออกมาตัดเส้นความคิดหรือหรือเส้นโชคเรียกว่าเส้นศัตรู หมายถึงอำนาจของศัตรูจะแรงเพียงใดนั้นให้ดูจากความยาวและลึกของเส้น และอีกอย่างนึ่งเส้นนี้เป็นเส้นนับ จำนวนบุตรได้อีกด้วย แต่เส้นนับจำนวนบุตรนั้นจะไม่แล่นออกมาตัดเส้นใดเหมือนเส้นศัตรู

 

บุคคลใดที่มีเส้นตรง ๆ เกิดที่เนินจันทร์ตอนข้อมือ ท่านอาจจะได้รับข่าวร้าย ๆ หรือเป็นข่าวที่ได้รับแล้วทำให้เกิดความรู้สึกเศร้าใจและเสียใจ

 

บุคคลใดที่มีเส้นตรงๆ หนักและชัดมากเกิดขึ้นระหว่างกลางเนินอาทิตย์กับเสาร์ หมายถึงว่าจะได้รับความเป็นไปตามคุณภาพของเนินทั้ง 2 เนินนั้น เช่น จะได้รับความสำเร็จในวิชาลึกลับ หรือมีอาชีพทางกสิกรรมและเหมืองแร่ รวมไปอาชีพเกษตรกรรมอื่น ๆ อีกด้วย

 

ลักษณะของเส้นที่เกิดขึ้นระหว่างของเนินอื่น ๆ ที่ต่อเนื่องกัน ให้ท่านเอาความหมายของเนินแต่ละเนินมาเป็นการทำนายหรือบอกถึงความหมายของเนินนั้น ๆ เป็นหลักที่ใช้เป็นมุมมองของเส้นและเนิน

 

ลักษณะของเส้นที่เกิดลอย ๆ เช่น ปลายเส้นอาทิตย์หรือปลายเส้นเสาร์พุ่งเฉไป ณ ตำบลนี้ ให้เรียกว่าเส้นคร่อมช่องหรือคร่อมเนิน ซึ่งจะเป็นที่ไม่ได้ความดี หรือเป็นเส้นที่ไม่ให้คุณ ซึ่งจะเป็นไปตามคุณภาพของเส้นนั้นเต็มที่ เพราะว่าคุณภาพความดีของเส้นนั้น ปลายของเส้นใด ๆ ก็ควร จะอยู่ตรงกึ่งกลางของเนินนั้น จึงจะมีคุณแรง เช่น ปลายเส้นโชคอยู่กึ่งกลางเนินเสาร์เป็นต้น ถึงจะได้ความดีตามคุณภาพเต็มที่

 

ลักษณะของเส้นที่เป็นเส้นรูปล้อม เช่น ตอนปลายหรือตอนต้นของเส้นแตกแยกออกเป็น 2 ง่าม ดังรูปช้อนซ้อม ไม่นับว่าเป็นเส้นที่เสีย เกิดขึ้นแก่เส้นใดจะแสดงวิถีทางของเส้นนั้นเป็น 2 ทาง ตามความหมายของปลายเส้นที่แยกไป อยู่ที่ว่าปลายของเส้นนั้นจะชี้ไปทางใดก็มีความหมาย ไปในทางนั้น และความดีหรือไม่ดีนั้นก็จะเป็นไปตามคุณภาพของเนินนั้น ๆ เช่นกัน

 

บุคคลใดที่มีปลายเส้นชีวิตแยกออกเป็นส้อม ในชีวิตของตนเองพอถึงอายุเข้าสู่บั้นปลาย หรือพอ แก่ตัวก็จะมีคนคอยให้ความอุปการะหรือคอยดูแลเอาใจใส่แก่ตน

 

บุคคลใดที่มีปลายเส้นชีวิตแตกแยกเป็นเส้นยาว ๆ หลายเส้น จะเป็นคนที่มีบริวารลูกหลานห้อมล้อม x 2 มากหน้าหลายตา ทำให้ชีวิตบั้นปลายไม่เงียบเหงา หรือเป็นโรคซึมเศร้า

 

บุคคลใดที่มีปลายเส้นความคิดแตกเป็นล้อม หมายถึงการที่ตนเองกำลังมีความคิดที่จะทำการ 2 อย่าง ในคราวเดียวกันได้ หรือแสดงให้เห็นว่าผู้นั้นมีคุณสมบัติพิเศษนอกจากนิสัยเดิมของตน ซึ่งจะนำความ สำเร็จมาตนเองในอนาคต

 

บุคคลใดที่มีเส้นหัวใจแตกเป็นส้อม จะมีความรักอันเหมาะสม ยกเว้นแต่เส้นนั้นมีเส้นเป็นเส้นที่ไขว้กัน ซึ่งจะนำปัญหามาสู่ตนเองได้

 

บุคคลใดที่มีปลายเส้นโชคแตกแยกเป็นส้อม จะได้รับโชค 2 ทาง ซึ่งโชคในครั้งนี้จะได้รับในเวลาไล่เลี่ยกัน หรือถ้าจะมองอีกอย่างหนึ่ง ในขณะที่ตนเองมีอาชีพอยู่แล้วก็ยังจะมีอาชีพที่ 2 มาให้เป็นทางเลือกอีก หรืออาจจะมีอาชีพในคราวเดียวกันทั้ง 2 ทาง ตามคุณลักษณะที่เส้นแยกไป

 


Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์