วันอาทิตย์ที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2564

กฟผ.แม่เมาะ พบผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อโควิด-19 เพิ่ม 1 ราย เร่งตรวจเชื้อกลุ่มเสี่ยงสูง


        วันที่ 5 กันยายน 2564 นายอดิศักดิ์ กิจเจริญธนารักษ์ ผู้ช่วยผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า 2 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ ในฐานะผู้รักษาบริเวณ กฟผ.แม่เมาะ และประธานศูนย์จัดการภาวะวิกฤตโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) กฟผ.แม่เมาะ เปิดเผยว่า กฟผ.แม่เมาะ พบลูกจ้างนิติบุคคล ปฏิบัติงานที่แผนกเคมีโรงไฟฟ้าแม่เมาะ กองเคมี ฝ่ายเคมี จำนวน 1 ราย เข้ารับการตรวจ RT-PCR  ที่โรงพยาบาลเขลางค์นคร-ราม ในวันที่ 4 กันยายน 2564 ผลการตรวจหาสารพันธุกรรมของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (SARS CoV-2) พบผลเป็นบวก โดยสาเหตุอาจเกิดจากการเดินทางไปพบครอบครัวที่ จ.เชียงใหม่ และพบว่ามีสมาชิกในครอบครัวเป็นผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อโควิด-19 ทั้งนี้ได้เข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลลำปาง แล้ว ถือเป็นผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อรายที่ 6 ของ กฟผ.แม่เมาะ นับตั้งแต่เริ่มการระบาด

เบื้องต้น กฟผ.แม่เมาะ ได้ประสานกับสาธารณสุข อ.แม่เมาะ เพื่อคัดกรองผู้สัมผัสผู้ป่วยและดำเนินการตามมาตรการควบคุมโรคของ จ.ลำปาง โดยมีผู้ที่มีประวัติสัมผัสกับผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อรายที่ 6 ของ กฟผ.แม่เมาะ เสี่ยงสูงจำนวน 12 คน ประกอบด้วยลูกจ้างและผู้ปฏิบัติงาน กฟผ.แม่เมาะ 5 คน ครอบครัวของผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อ 4 คน เพื่อนและผู้สัมผัสที่สนามแบดมินตัน กฟผ.แม่เมาะ 3 คน โดยได้แจ้งให้ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงทั้งหมด กักตัวอยู่ที่พักอาศัย และเข้ารับการตรวจหาเชื้อในวันนี้ (5 กันยายน 2564 ) ณ โรงพยาบาลลำปาง นอกจากนั้นได้ปิดพื้นที่อาคารที่ผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อสัมผัส คืออาคารปฏิบัติการเคมีและอาคารชมรมแบดมินตัน กฟผ.แม่เมาะ เป็นเวลา 3 วัน พร้อมเข้าดำเนินการทำความสะอาดฆ่าเชื้อ ตลอดจนระงับการเข้าพื้นที่ของรถเถ้าลอยเป็นเวลา 2 วัน 

อย่างไรก็ตาม หน่วยงานที่ผู้ป่วยปฏิบัติงานอยู่ มิได้เกี่ยวข้องใกล้ชิดกับงานด้านการผลิตและควบคุมระบบผลิตกระแสไฟฟ้า ซึ่งปัจจุบันมีมาตรการห้ามบุคคลภายนอกเข้าออกโดยเด็ดขาด จึงไม่มีผลกระทบต่อการผลิตกระแสไฟฟ้า และ กฟผ.แม่เมาะ จะดำเนินการสอบสวนและพิจารณาการปฏิบัติตามมาตรการของจังหวัดลำปางและคำสั่งผู้รักษาบริเวณ กฟผ.แม่เมาะ กรณีการเดินทางไปยังพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ของผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อรายที่ 6 ต่อไป

สำหรับผลการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยวิธี RT-PCR ของผู้สัมผัสเสี่ยงสูงผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อรายที่ 5 ของ กฟผ.แม่เมาะ ที่ดำเนินการตรวจรอบที่ 2 ในวันที่ 2 กันยายน 2564 จำนวน 59 ราย ประกอบด้วยลูกจ้างและผู้ปฏิบัติงาน กฟผ.แม่เมาะ จำนวน 53 คน และครอบครัวของผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อ จำนวน 6 คน นั้น "ไม่พบสารพันธุกรรมเชื้อโควิด-19" ในผู้สัมผัสเสี่ยงสูงทั้งหมด อย่างไรก็ตาม ผู้ที่เป็นกลุ่มสัมผัสเสี่ยงสูงของผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อรายที่ 5 ยังต้องกักกันตัวเอง (Home Quarantine) อย่างต่อเนื่องจนครบ 14 วัน และต้องได้รับการประเมินอาการจากแพทย์ก่อนกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติ
Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์