วันจันทร์ที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2564

รอคอยนาน 8 ปี อพยพ ต.บ้านดง เดินหน้าจับฉลากแปลงจัดสรรแล้ว 819 ราย ส่วนผู้ที่ไม่ผ่านพิจารณาอยู่ระหว่างการอุทธรณ์

 เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2564 ที่อาคารเอนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง นายศรัณยู มีทองคำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธีจับฉลากแปลงจัดสรรรองรับการอพยพราษฎร 4 หมู่บ้าน ต.บ้านดง อ.แม่เมาะ  ซึ่งจะดำเนินการ 2 วัน คือ วันที่ 20-21 กันยายน 2564 โดยมี นายกิติกร โล่ห์สุนทร ประธานคณะกรรมาธิการการพลังงาน  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  , คณะอนุกรรมการจัดราษฎรเข้าอยู่อาศัยในพื้นที่จัดสรร , ผู้บริหารการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ , หน่วยงานราชการ , หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมถึงราษฎร และผู้นำชุมชน เข้าร่วมเป็นสักขีพยานจำนวนมาก นายศรัณยู มีทองคำ รองผู้ว่าฯ  เปิดเผยว่า จากที่คณะกรรมการดำเนินการอพยพราษฎร 5 หมู่บ้าน ที่มี ผู้ว่าราชการจังหวัดลําปาง เป็นประธาน ได้เห็นชอบและมีประกาศรายชื่อราษฎรผู้ผ่านหลักเกณฑ์ที่จะมีสิทธิจับฉลากในครั้งนี้  819 ราย จนนำมาสู่การพิธีจับฉลากแปลงจัดสรรฯ ในครั้งนี้ ซึ่งถือเป็นขั้นตอนที่มีความสําคัญขั้นตอนหนึ่งที่ต้องแสดงถึงความโปร่งใส และเป็นธรรมในการดําเนินการ  ในส่วนของผู้ที่ไม่ผ่านการพิจารณาตามประกาศดังกล่าวก็ได้ขออุทธรณ์ และอยู่ในระหว่างการพิจารณาตามขั้นตอน ซึ่งกรรมาธิการการพลังงาน สภาผู้แทนราษฎร ก็ได้ให้ความสําคัญ และติดตามเร่งรัดงานอพยพมาโดยตลอดปัจจุบันพื้นที่ที่รัฐได้จัดสรรให้แก่ราษฎรได้เข้าอยู่อาศัยเริ่มจะหายากมากขึ้น เพราะจำนวนราษฎรของประเทศเพิ่มมากขึ้นแต่จำนวนที่ดินยังคงมีอยู่เท่าเดิม จึงขอให้พี่น้องทั้งหลายได้หวงแหนที่ดินของตนเอง อย่าได้ไปจำหน่าย จ่ายโอน ปกปักรักษาให้สามารถอยู่อาศัยและทำกินได้สืบชั่วลูกหลานสืบไป และขอให้ทุกท่านได้ภูมิใจว่าการจับฉลากแปลงจัดสรรในวันนี้ได้แสดงถึงการช่วยเหลือแก้ไขปัญหาให้แก่ราษฎรอีกส่วนหนึ่งด้วย

ขณะที่ นายบุญเทียร คําภริะปาวงศ์ หัวหน้าโครงการจัดการที่ดินและอพยพเหมืองแม่เมาะ  (หก-มม.) กฟผ.แม่เมาะ ในฐานะ ผู้แทนคณะอนุกรรมการจัดราษฎรเข้าอยู่อาศัยในพื้นที่จัดสรร กล่าวว่า ตามที่ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2556 เห็นชอบในหลักการให้อพยพราษฎร 5 หมู่บ้านพื้นที่อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง ไปยังพื้นที่รองรับการอพยพ โดยจัดสรรให้แก่ราษฎรที่อพยพครอบครัวละไม่เกิน 1 ไร่นั้น   ในส่วนของราษฎร 4 หมู่บ้าน ประกอบด้วย บ้านหัวฝาย หมู่ที่ 1   บ้านดง หมู่ที่ 2  บ้านสวนป่าแม่เมาะ หมู่ที่ 7  และบ้านหัวฝายหล่ายทุ่ง หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านดง คณะอนุกรรมการฯ ได้ดำเนินการก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคพร้อมที่จะรองรับการเข้าอยู่อาศัย ทั้งวัด  โรงเรียน  สาธารณูปโภค  อ่างเก็บน้ำ  ระบบชลประทานในพื้นที่จัดสรร เป็นต้นคณะกรรมการดำเนินการอพยพราษฎร 5 หมู่บ้าน จึงมีมติและมอบหมายให้จับฉลากแปลงจัดสรรสำหรับราษฎรที่มีสิทธิได้รับตามหลักเกณฑ์ในประกาศคณะกรรมการดำเนินการอพยพราษฎร 5 หมู่บ้าน ซึ่งมีราษฎรที่ผ่าน หลักเกณฑ์จาก 4 หมู่บ้าน ของ ต.บ้านดง จำนวน 819 ราย แยกเป็น บ้านหัวฝาย หมู่ที่ 1 จำนวน 264 ราย  บ้านดง หมู่ที่ 2 จำนวน 158 ราย  บ้านสวนป่าแม่เมาะ หมู่ที่ 7 จำนวน 192 ราย  และ บ้านหัวฝายหล่ายทุ่ง หมู่ที่ 8 จำนวน 205 ราย

ด้าน นายกิติกร กล่าวว่า ขอแสดงความยินดีกับราษฎรทั้ง 4 หมู่บ้าน ต.บ้านดง เพราะชาวบ้านต่อสู้และรอคอยกันมาอย่างยาวนาน  อยากจะฝากราษฎรทุกคนการที่เราได้ย้ายไปอยู่ที่ใหม่ก็เหมือนกับการสร้างบ้านใหม่ การจับฉลากบางคนอาจได้แปลงที่ไม่ติดเพื่อนบ้าน ญาติพี่น้องเดิมที่คุ้นเคย ก็ขอให้พูดคุยเจรจากัน ร่วมไม้ร่วมมือพร้อมใจกันสร้างบ้านขึ้นมาใหม่

 ต้องขอขอบคุณหลายภาคส่วนที่ทำให้เกิดการจับฉลากในครั้งนี้ทั้งจังหวัดลำปางโดยผู้ว่าราชการจังหวัด , พลังงานจังหวัดลำปาง , กฟผ. และหน่วยงานอื่นๆ ทีร่วมกันผลักดัน ตอนนี้ยังมีเพื่อนๆ เราอีก 1 หมู่บ้าน คือ บ้านห้วยคิง ที่ยังสรุปผลไม่เสร็จ แต่อย่างน้อย 4 หมู่บ้านดำเนินการลุล่วงไปแล้วก็เป็นสัญญาณที่ดีสำหรับการดำเนินการส่วนที่เหลือต่อไป
ทั้งนี้ ชาวบ้านที่จับฉลากได้แปลงจัดสรรเรียบร้อยแล้ว สามารถแลกพื้นที่กับเพื่อนคนอื่นๆได้ แต่ต้องได้รับความยินยอมจากทั้งสองฝ่าย และจะต้องลงนามในหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษร ต่อหน้าเจ้าหน้าที่และพยาน เพื่อไม่ให้มีปัญหาในภายหน้าได้   โดยหลังจากดำเนินการจับฉลากแล้ว จะมีการตรวจสอบและรับรองผลภายใน 30 วัน จากนั้นชาวบ้านจึงจะเข้าไปดำเนินการในพื้นที่ของตนเองได้ 

Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์