วันอาทิตย์ที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2564

พีมูฟลำปางร่วมยื่นหนังสือยับยั้งกฎหมายลูก พ.ร.บ.อุทยานแห่งชาติฯ และ พ.ร.บ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าฯ เรียกร้องการมีส่วนร่วม ลั่นป่าอยู่ได้คนต้องอยู่ได้ และมีส่วนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ          เมื่อวันที่ 13 กันยายน 64  นายบุญญาเดช พุดสวย สหพันธ์เกษตรกรภาคเหนือจังหวัดลำปาง และขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม (P-move) พร้อมด้วยสมาชิกรวมตัวกันประมาณ 20 คน เดินทางมายังศาลากลางจังหวัดลำปาง พร้อมชูป้ายข้อความ ขอให้ชะลอการประกาศใช้กฎหมายลูกของ พ.ร.บ.อุทยานแห่งชาติ พ.ศ.2562 และ พ.ร.บ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2562 ที่ขาดการมีส่วนร่วมของประชาชน  เพื่อยื่นหนังสือไปยังนายกรัฐมนตรี ผ่านผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง โดยมีนายศรัญยู มีทองคำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง  เป็นผู้มารับหนังสือดังกล่าว
ทั้งนี้ ในหนังสือระบุว่า  สหพันธ์เกษตรกรภาคเหนือจังหวัดลำปางได้ติดตามการออกร่างกฎหมายลำดับรองที่ออกตามพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2562 และร่างกฎหมายลำดับรองที่ออกตามพระราชบัญญัติ พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562 ด้วยมีเนื้อหาและกระบวนการที่เป็นข้อกังวลที่จะกระทบสิทธิชุมชน โดยเรียกร้องกระบวนการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นมาโดยตลอดผ่านคณะกรรมการแก้ไขปัญหาขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม(ขปส.)ที่ พลเอก ประวิตร วงศ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน  

โดยล่าสุดมีข้อเสนอให้มีการเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นร่วมกับกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช ผ่านระบบ Zoom เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2564 โดยในการประชุมภาคประชาชนเสนอให้มีการทบทวนร่างกฎหมายลำดับรองทุกฉบับ และนำข้อเสนอจากการรับฟังไปรับแก้ไขเพิ่มเติม และนำมาประชุมร่วมกันอีกครั้งหนึ่ง โดยขณะนี้ให้ชะลอการผลักดันร่างกฎหมายลำดับรองทุกฉบับไว้ก่อนจนกว่าจะมีมติร่วมกัน รวมถึงเสนอพื้นที่16 พื้นที่รูปธรรมในการนำร่างกฎหมายลำดับรองลงไปปฏิบัติการในพื้นที่เพื่อศึกษาข้อจำกัดร่วมกันก่อนการประกาศใช้นั้นแต่ภายหลังการประชุมร่วมกัน กลับปรากฏว่าเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2564 มีประชุมคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2560 เพื่อพิจารณาร่างกฎหมายลำดับรองประกอบพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติพ.ศ. 2562 จำนวนทั้งสิ้น 12 ฉบับ 

และวันที่ 7 กันยายน 2564 มีการประชุมคณะกรรมการพัฒนากฎหมายกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 3/2564 ได้มีมติเห็นชอบร่างกฎหมายลำดับรองที่ออกตามพระราชบัญญัติพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562 จำนวน 4 ฉบับ และเตรียมนำเสนอพิจารณารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลงนาม นั้ 

แสดงให้เห็นถึงการไม่เคารพในการเจรจาและละเลยการรับฟังข้อเสนอของประชาชน
ดังนั้น สหพันธ์เกษตรกรภาคเหนือจังหวัดลำปาง ขอเรียกร้องให้ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชานายกรัฐมนตรี ได้สั่งการให้ นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้ปฏิบัติตามแนวทางที่รัฐบาลและภาคประชาชนได้มีแนวทางร่วมกัน และให้เป็นไปตามแนวทางการแก้ไขปัญหาของคณะกรรมการแก้ไขปัญหาขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม(ขปส.)ตามที่พลเอก ประวิตร วงศ์สุวรรณ ได้เป็นประธาน รวมทั้งให้หน่วยงานในความรับผิดชอบปฏิบัติตามข้อเสนอของประชาชนต่อการรับฟังความคิดเห็นการออกกฎหมายลำดับรองที่ออกตามพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติพ.ศ. 2562 และร่างกฎหมายลำดับรองที่ออกตามพระราชบัญญัติพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าพ.ศ. 2562 โดยขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม (P-move) จะมีการติดตามความก้าวหน้าทั้งในระดับนโยบายรวมถึงกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมต่อไป

Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์