วันอังคารที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2564

เกษตรกรผู้ปลูกลำไย จ.ลำปาง ยื่นหนังสือถึงผู้ว่าฯ ขอให้ช่วยเยียวยาไร่ละ 2,000 บาทต่อเนื่องอีกปี หลังได้รับผลกระทบจากสถานการ์โควิด-19

 เมื่อวันที่ 26 ต.ค.64 เวลา 09.00 น. กลุ่มสภาอาชีพเกษตรกร (สอก.) ต.วังใต้ อ.วังเหนือ จ.ลำปาง นำโดย นายสมพล ทะหลวย ผู้ประสานงานสภาอาชีพเกษตรกร (สอก.) พร้อมด้วยสมาชิกประมาณ 50 คน  เข้ายืนหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ขอให้ช่วยเหลือเรื่องการเยียวยาเกษตรผู้ปลูกลำไยฤดูการผลิตปี 2564  ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการ์แพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ทำให้ลำไยราคาตกต่ำ ไม่สามารถส่งออกต่างประเทศได้หลังจากที่รัฐบาลได้พิจารณาเยียวยาเกษตรผู้ปลูกลำไยที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโควิด-19  โดยมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 63  เห็นซอบการดำเนินงานโครงการเยียวยาเกษตรกรชาวสวนลำไย ปี 2563 และค่าใช้จ่ายในการๆ เป็นเงินทั้งสิ้น 3,440,049,726 บาท และเกษตรกรชาวสวนลำไย ได้รับการเยียวยาทุกครอบครัวในอัตราไร่ละ 2,000 บาทแต่เนื่องด้วยสถานการณ์การแพรระบาดของโรคโควิด-19  ยังรุนแรงอย่างต่อเนื่อง ทำให้กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกลำไยภาคเหนือ 8  จังหวัด ประกอบด้วย เชียงใหม่ ลำพูน เชียงราย พะเยา ลำปาง แพร่ น่าน และแม่ฮ่อนสอน ยังคงประสบปัญหาการขาดทุน มีภาระหนี้สินมากมาย ทำให้ไม่มีทุนมาผลิตลำไยในปี 2564  จึงต้องการขอรับการเยียวยาจากรัฐบาล ไร่ละ 2,000 บาท เหมือนปี 63 ที่ผ่านมา เพื่อใช้เป็นต้นทุนในการผลิต

ทั้งนี้ น.ส.รตนพร กิติกาศ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำปาง เป็นตัวแทนรับมอบหนังสือจากกลุ่มสภาอาชีพเกษตรกร  พร้อมกับจะดำเนินการส่งเรื่องต่อไปยังส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป 

Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์