วันพุธที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2564

ผู้ว่าฯห่วงน้ำกักเก็บ 4 อ่าง อ.แม่เมาะ ยังต่ำกว่าเกณฑ์หวั่นเกิดปัญหาผลิตไฟฟ้า หากไม่มีฝนตกเพิ่ม เรียกประชุมร่วมวางแผนบริหารจัดการน้ำใน จ.ลำปาง
 เมื่อวันที่ 5 ต.ค.64 นายสิธิชัย  จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ได้เดินทางลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำ พร้อมประชุมผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งในส่วนของ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ สำนักงานชลประทานลำปาง และการประปาส่วนภูมิภาคลำปาง ณ ห้องประชุมเรือนรับรอง กฟผ.แม่เมาะเนื่องจากห้วงเดือนกันยายน 2564 ที่ผ่านมา ฝนที่ตกลงมาส่วนใหญ่ได้ตกอยู่แต่ในบริเวณพื้นที่ท้ายน้ำ น้ำในเขื่อนด้านบนยังคงมีปริมาณกักเก็บไม่ค่อยมาก อ่างเก็บน้ำบางแห่งมีปริมาณน้ำกักเก็บไม่ถึงร้อยละ 30 ของความจุอ่าง เฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่อำเภอแม่เมาะ อ่างกักเก็บน้ำหลัก 4 แห่ง คือ อ่างเก็บน้ำแม่จาง อ่างเก็บน้ำแม่ขาม อ่างเก็บน้ำห้วยคิงตอนบน และอ่างเก็บน้ำห้วยคิงตอนล่าง มีปริมาณน้ำกักเก็บเฉลี่ยรวมกันเพียง 18 ล้าน ลบ.ม. หรือ ประมาณร้อยละ 22 ของความจุอ่างทั้งหมด  

ขณะที่ในพื้นที่มีความต้องการใช้น้ำ ทั้งเพื่อการอุปโภค บริโภค การเกษตร และใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าแม่เมาะ รวมกันทั้งหมดประมาณ 56 ล้าน ลบ.ม. ซึ่งยังขาดอีก 38 ล้าน ลบ.ม.
ทั้งนี้ จากปริมาณน้ำกักเก็บที่มีอยู่ในพื้นที่ จึงคาดการณ์ว่าจะมีไม่เพียงพอต่อการใช้งาน และจะต้องส่งผลกระทบต่อการเดินเครื่องผลิตกระแสไฟฟ้า รวมถึงประชาชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าอีก 8 หมู่บ้าน จะต้องประสบปัญหาขาดแคลนน้ำกินน้ำใช้ในช่วงหน้าแล้ง ซึ่งคาดการณ์ว่าน้ำที่มีกักเก็บอยู่ 18 ล้าน ลบ.ม. จะใช้ได้ไปจนถึงปลายเดือนธันวาคม หรือ อีก 3 เดือนข้างหน้า

จากการประชุมได้มีการสรุปแนวทางแก้ปัญหา เตรียมการรับมือกับสถานการณ์ขาดแคลนน้ำใช้ที่จะเกิดขึ้น ถ้าหากว่าในห้วงเดือนตุลาคม ไม่มีฝนตกลงมาเป็นน้ำต้นทุนเพิ่มให้กับอ่างกักเก็บน้ำทั้ง 4 แห่ง ของอำเภอแม่เมาะ  

ในส่วนนี้ทางหน่วยงานชลประทานลำปาง ได้ทำการชี้แจงเกี่ยวกับปริมาณน้ำกักเก็บที่มีอยู่ในพื้นที่จังหวัดลำปาง ซึ่งปัจจุบันในอ่างกักเก็บน้ำขนาดใหญ่ทั้งกิ่วลม กิ่วคอหมา ยังคงมีปริมาณน้ำกักเก็บอยู่ในระดับที่พอใช้ สามารถที่จะนำมาสนับสนุนช่วยแก้ปัญหาน้ำน้อยไม่พอใช้ให้กับอำเภอแม่เมาะได้ โดยจะขอดูสถานการณ์น้ำในพื้นที่อีกครั้ง เนื่องจากได้มีการคาดการณ์ไว้ว่าในช่วงกลางเดือนตุลาคมจะมีพายุฝนพาดผ่านเข้ามาในพื้นที่ภาคเหนืออีกระลอก หลังจากนั้นค่อยทำการทบทวนดูปริมาณน้ำขาดเหลืออีกครั้ง ซึ่งหากปริมาณน้ำไม่พอใช้จะได้มีการผันน้ำจากเขื่อนกิ่วลมเข้ามาเติมเต็มให้กับอ่างกักเก็บน้ำแม่ขาม เพื่อให้โรงไฟฟ้าแม่เมาะใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้า และส่วนหนึ่งจะได้มีการส่งกระจายน้ำต่อไปยังอ่างเก็บน้ำห้วยคิงตอนล่าง สำหรับให้ประชาชนในพื้นที่ 8 หมู่บ้าน รอบโรงไฟฟ้าได้ใช้เพื่อการอุปโภคบริโภคสำหรับปริมาณน้ำกักเก็บที่มีอยู่ในอ่างกักเก็บน้ำขนาดใหญ่ของจังหวัดลำปาง พบว่าปัจจุบันที่เขื่อนกิ่วลม มีปริมาณน้ำกักเก็บอยู่ที่ 81 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 77 ของความจุอ่าง และเขื่อนกิ่วคอหมา มีปริมาณน้ำกักเก็บอยู่ที่ 102 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 60 ของความจุอ่าง

อย่างไรก็ตามในการเตรียมรับมือกับสถานการณ์น้ำน้อย ที่อาจส่งผลกระทบจนอาจกลายเป็นวิกฤตภัยแล้ง ในส่วนนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ยังคงเน้นย้ำจุดสำคัญในการบริหารจัดการน้ำ ที่จะต้องมีการสำรองเก็บไว้ใช้ในยามฉุกเฉิน ทั้งเพื่อการอุปโภคบริโภคเป็นอันดับแรกซึ่งจะต้องมีอย่างน้อย 18 ล้าน ลบ.ม. เพื่อให้พี่น้องประชาชนในทุกเขตท้องที่ทั่วทั้งจังหวัดลำปางได้มีน้ำใช้อย่างเพียงพอ รวมทั้งต้องมีการจัดสรรน้ำไว้เพื่อใช้ในการรักษาระบบนิเวศ มีการเตรียมจัดหาแหล่งน้ำสำรองให้พร้อม เพื่อใช้ในภาคการเกษตรพืชไม้ผลของเกษตรกรต้องไม่ยืนต้นตายจากการขาดแคลนน้ำ ตลอดจนต้องทำการจัดสรรน้ำไว้เพื่อใช้กิจการอุตสาหกรรมด้วย

Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์