วันพุธที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2564

กองทุนพัฒนาไฟฟ้า ปี 64 อนุมัติ 5 โครงการ เกือบ 20 ล้าน ส่วนอีก 300 กว่าล้านยังคงนำมาทบยอดกับปี 65 ได้

           หลังจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้า โรงไฟฟ้าชะงักไป ตั้งแต่ที่ผู้ว่าฯ ณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ลาออกจากตำแหน่งประธานกองทุนฯ เมื่อเดือนกันยายน 2563 ประกอบกับคณะกรรมการกองทุนพัฒนาไฟฟ้า (คพรฟ.) หมดวาระลง จะต้องสรรหาคณะกรรมการชุดใหม่ กว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จได้ใช้เวลาร่วม 1 ปี จนล่วงเลยมาถึงเดือนกันยายน 2564 จึงได้คณะกรรมการ คพรฟ. ชุดรักษาการ โดยมีนายอำเภอแม่เมาะนั่งตำแหน่งประธานกองทุนฯ 

          โดยในปี 2564 มีการอนุมัติโครงการสำคัญเพียง 5 โครงการเท่านั้น รวมวงเงินงบประมาณอยู่ที่ 19,720,870 บาท แยกเป็น โครงการจัดหาบุคลากรด้านสาธารณสุข อ.แม่เมาะ (ต่อเนื่อง) งบประมาณ  7,244,400 บาท และโครงการครูอัตราจ้าง อ.แม่เมาะ งบประมาณ 9,360,000 บาท  รวม 2 โครงการงบประมาณ 16,604,400 บาท  ซึ่งได้รับการอนุมัติในการประชุมคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ครั้งที่ 34/2564 วันที่ 20 สิงหาคม 2564 

          ส่วนอีก 3 โครงการ ได้รับการอนุมัติในการประชุมคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ครั้งที่ 36/2564 วันที่ 30 สิงหาคม 2564 ประกอบด้วย โครงการจัดจ้างครูผู้ช่วยผู้ดูแลเด็กเล็ก ตำบลบ้านดง งบประมาณ 576,000 บาท  โครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนการสอนโรงเรียนบ้านแม่ส้าน หมู่ 6  งบประมาณ 552,000 บาท และโครงการทุนการศึกษา ประเภททุนต่อเนื่อง อ.แม่เมาะ ดำเนินการโดยสมาคมพัฒนาแม่เมาะ งบประมาณ 1,988,470 บาท  รวมงบประมาณ 3 โครงการ 3,116,470 บาท

         ขณะที่งบประมาณอีก 300 กว่าล้านบาทของปี 2564 ยังคงนำมาใช้ในปี 65 ได้

ทั้งนี้ วันที่ 14 ตุลาคม 2564 เวลา 09.30 น. นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุมเพื่อเสนอรายชื่อประธาน รองประธาน กองทุนพัฒนาไฟฟ้าโรงไฟฟ้าแม่เมาะ จังหวัดลำปาง ตามระเบียบคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ว่าด้วยกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเพื่อการพัฒนาหรือฟื้นฟูท้องถิ่นที่ได้รับผลกระทบจากการดำเนินงานของโรงไฟฟ้า พ.ศ.2563 ในข้อ 20.เมื่อดำเนินการสรรหาคณะกรรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า (คพรฟ.) ครบทุกภาคส่วนแล้ว ให้สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) นำเสนอรายชื่อ คพรฟ.ทั้งคณะ และบุคคลที่ คพรฟ.เห็นสมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นประธานและรองประธานที่ได้รับการสรรหา ต่อ กกพ. เพื่อพิจารณาแต่งตั้งประธานและรองประธานจำนวนไม่เกินสองคนและกรรมการอื่นต่อไป

 

Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์