วันพุธที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2564

ทีมงาน U2T ตำบลสบป้าด และตำบลนาสัก อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง จัดกิจกรรมเปิดเส้นทางการท่องเที่ยวชุมชนตำบลสบป้าดที่รองรับวิถีใหม่ (New Normal)

 
            เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2564 โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง โดยมี ผศ.ฐานันดร์ โต๊ะถม เป็นผู้จัดการตำบล พร้อมด้วย ผศ.กาญจนา รัตนธีรวิเชียร กรรมการตำบล ทีมงาน U2T ตำบลสบป้าดและทีมงาน U2T ตำบลนาสัก ได้จัดกิจกรรมเปิดเส้นทางการท่องเที่ยวชุมชนตำบลสบป้าดที่รองรับวิถีใหม่ (New Normal) เชื่อมโยงเส้นทางท่องเที่ยวตำบลนาสัก ณ ตูบฮ่อมดอย ตำบลสบป้าด อำเภอแม่เมาะ ในการนี้ ได้รับเกียรติจากนายจำลักษ์ กันเพ็ชร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมเปิดเส้นทางการท่องเที่ยวชุมชนตำบลสบป้าด พร้อมด้วยนายอำเภอแม่เมาะ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลำปาง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสบป้าด นายกเทศมนตรีตำบลแม่เมาะ นายกสมาคมท่องเที่ยวนครลำปาง หัวหน้าแผนกส่งเสริมอาชีพและพัฒนาชุมชน กฟผ.แม่เมาะ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน โดยมี อาจารย์เทวฤทธิ์ วิญญา รองคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผู้แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้ให้การต้อนรับ ซึ่งมี ผศ.กาญจนา รัตนธีรวิเชียร กรรมการตำบล เป็นผู้กล่าวรายงาน

 


            การจัดกิจกรรมดังกล่าว เป็นหนึ่งในกิจกรรมสร้างและพัฒนา Creative Economy (การยกระดับการท่องเที่ยว)ในพื้นที่ ในรูปแบบการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มุ่งเน้นกิจกรรมเดินป่าศึกษาธรรมชาติเส้นทางการไหลของลาวาภูเขาไฟดอยผาคอกหินฟูในอดีต ผาตาปวน และน้ำตกตาดหลง ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ของอำเภอแม่เมาะ ผสมผสานเข้ากับภูมิปัญญาท้องถิ่นพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ของฝาก ของที่ระลึก และแสดงผลการดำเนินงานพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่ พร้อมทั้งการยกระดับสินค้า OTOP ของตำบลสบป้าด อาทิเช่น การพัฒนาผลิตภัณฑ์ลูกประคบสมุนไพร ยาดมสมุนไพร การแปรรูปผักอินทรีย์เป็นหมูยอผัก ผลิตภัณฑ์ไข่เค็มสมุนไพร จิ้นแดง และกระถางจากเศษไม้

 


            นอกจากนี้ ได้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของตำบลนาสัก อาทิ ชาดอกไม้และสมุนไพร 5 สี ไส้อั่วเห็ดไขมันต่ำ ข้าวแคบธัญพืชและสมุนไพรมินิ(พิซซ่ายืนกิน) ชุดดริปกาแฟจากไม้ไผ่ ทองม้วนน้ำตาลอ้อย และขนมชั้นโบราณ นำเสนอเส้นทางการท่องเที่ยวเชื่อมโยงไปยังตำบลนาสัก อันจะนำไปสู่การพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน ยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน เกิดการสร้างงาน สร้างอาชีพผ่านวิสาหกิจชุมชน กลุ่มอาชีพและการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวโดยชุมชน
Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์