วันจันทร์ที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

จ.ลำปาง แถลงสถานการณ์โควิด-19 กรณีการระบาดเป็นกลุ่มก้อน อ.วังเหนือ รวม 51 คนแล้ว

 วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยนายแพทย์ประเสริฐ กิจสุวรรณรัตน์ นายแพทย์ สาธารณสุขจังหวัดลำปาง ได้เปิดเผยสถานการณ์ผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อโควิด - 19 จังหวัดลำปาง วันนี้จังหวัดลำปางพบผู้ติดเชื้อรายใหม่จำนวน 8 ราย เป็นผู้ป่วยที่ติดเชื้อจากจังหวัดนนทบุรี 1 ราย และติดเชื้อภายในจังหวัดลำปาง 7 ราย

โดยเป็นผู้เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูงของผู้ป่วยเดิม(อำเภอเกาะคา) 1 ราย และเป็นผู้ติดเชื้อจากการระบาดเป็นกลุ่มก้อนในอำเภอวังเหนือ 6 ราย กรณีการติดเชื้อกลุ่มก้อนอำเภอวังเหนือ ซึ่งตั้งแต่วันที่ 26-31 ตุลาคม 64 มีผู้ป่วยทั้งหมด 51 ราย (รักษาที่โรงพยาบาลวังเหนือ 49 ราย ที่โรงพยาบาลพะเยา-ราม 2 ราย) เป็นผู้ป่วยจากตำบลวังทอง ตำบลวังทรายคำและตำบลร่องเคาะ จังหวัดลำปางได้มีมาตรการในการดำเนินการดังนี้ ในด้านการรักษา มีการใช้หอผู้ป่วยในของ โรงพยาบาลวังเหนือเป็น Cohort Ward เพื่อรักษาผู้ป่วยโควิด-19 และส่งต่อผู้ป่วยทั่วไปของโรงพยาบาลวังเหนือ ไปรับการรักษาที่โรงพยาบาลแจ้ห่ม โดยผู้ป่วยโรคโควิด-19 ได้รับการรักษาด้วยยา Favipiravir ทุกราย

สำหรับผู้สัมผัสผู้ป่วยเสี่ยงสูงทุกรายให้สารสกัดฟ้าทะลายโจร(แอนโดรกราโฟไลด์) นอกจากนี้ยังมีการค้นหาประชาชนกลุ่มเสี่ยงเชิงรุกและติดตาม เฝ้าระวังประชาชนที่สัมผัสและใกล้ชิดผู้ป่วยทั้งกลุ่มเสี่ยงสูง และกลุ่มเสี่ยงต่ำอย่างต่อเนื่อง

ในส่วนของการควบคุมป้องกันโรค จังหวัดลำปางได้เร่งรัดให้มีการฉีดวัคซีนโควิด -19 ให้กับประชาชนในพื้นที่ที่มีอุบัติการณ์ของการระบาดเป็นกลุ่มก้อน ได้แก่ อำเภอวังเหนือ แจ้ห่ม และ งาว ซึ่งเพื่อลดความเสี่ยงจากการป่วยรุนแรง ลดอัตราการเสียชีวิตจากโรคโควิด-19 รวมทั้งสั่งการให้ทุกพื้นที่เตรียมสถานที่สำหรับการแยกกักผู้ป่วยโควิด-19 (Community Isolation) ในชุมชนเพื่อรองรับสถานการณ์ผู้ป่วยที่อาจเพิ่มจำนวนมากขึ้น

จากการสอบสวนโรคจากกรณีการติดเชื้อเป็นกลุ่มก้อนที่เกิดขึ้นในจังหวัดลำปางที่ผ่านมา จะเห็นได้ว่าปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดการแพร่กระจายเชื้อเป็นวงกว้างที่ชัดเจนมากที่สุด คือ การรวมกลุ่มกันทำกิจกรรมในชุมชน เช่น การรวมตัวกันเพื่อเก็บเกี่ยวผลผลิต การเข้าร่วมงานบุญประเพณี หรือ การรับประทานอาหารร่วมกัน โดยไม่ได้ดำเนินการป้องกันตามมาตรการความปลอดภัย

จังหวัดลำปางขอย้ำเน้นให้ชาวลำปางร่วมกันป้องกันตัวเองอย่างสูงสุด ตาม มาตรการ DMHTT และหากจำเป็นต้องรวมกลุ่มทำกิจกรรมในชุมชน ขอให้ปฏิบัติดังนี้

1) กรณีรวมตัวกันเก็บเกี่ยวผลผลิต ขอให้เตรียมอุปกรณ์ของใช้ส่วนตัวไปใช้ เช่น แก้วน้ำ กระติกน้ำ เป็นต้น งดการใช้ภาชนะร่วมกัน งดการรวมกลุ่มรับประทานอาหาร และงดการรวมกลุ่มดื่มสุรา

2) กรณีการร่วมงานบุญประเพณี เจ้าภาพต้องจำกัดจำนวนผู้ร่วมงานให้เหมาะสมกับสถานที่ เพื่อให้ สามารถรักษาระยะห่างระหว่างบุคคลได้ จัดอาหารเป็นกล่องแยกกันรับประทาน เตรียมแอลกอฮอล์ หรือจุดล้างมือให้พอเพียง ในส่วนของผู้ร่วมงานควรสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลาShare:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์