วันอังคารที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

จังหวัดลำปาง จัดพิธีมอบรางวัลคุณากร ครูยิ่งคุณ ครูขวัญศิษย์ ปี 2564 ของมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีวันที่ 2 พ.ย.64 นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลคุณากร รางวัลครูยิ่งคุณ และรางวัลครูขวัญศิษย์ ปี 2564 จังหวัดลำปาง ของมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี โดยมี นายบรรพ์ ใสแจ่ม ศึกษาธิการจังหวัดลำปาง ผู้บริหารสถานศึกษา คณะกรรมการคัดเลือกฯ หัวหน้าส่วนราชการ คณะครู เข้าร่วมพิธีฯ ณ ห้องประชุมพระบาท 1 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง

สำหรับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี เป็นรางวัลที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานให้แก่ครูผู้มีความทุ่มเท เสียสละ จนสร้างความเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นกับลูกศิษย์ เป็นแรงบันดาลใจให้แก่เพื่อนครูและสร้างคุณประโยชน์ต่อการศึกษาในประเทศต่างๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวม 11 ประเทศ (บรูไนดารุสซาลาม อินโดนีเซีย กัมพูชา ลาว มาเลเซีย พม่า ฟิลิปปินส์ สิงค์โปร์ ติมอร์-เลสเต เวียดนาม และไทย) โดยมีการเสนอชื่อมายังคณะกรรมการการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จังหวัดลำปาง ในการดำเนินการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ระดับจังหวัด และนำเสนอเพื่อพิจารณาคัดเลือกในระดับประเทศต่อไป

S__5799947

โดยมีทั้งสิ้น 4 รางวัล ดังนี้

1.รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จำนวน 1 รางวัล ซึ่งเป็น 1 ใน 11 รางวัลครูในกลุ่มประเทศอาเซียน และติมอร์-เลสเต

2.รางวัลคุณากร จำนวน 2 รางวัล ซึ่งเป็นครูที่มีคะแนนลำดับที่ 1 และลำดับที่ 3 ในปี 2564

3.รางวัลครูยิ่งคุณ จำนวน 17 รางวัล ซึ่งเป็นครูที่มีคะแนนลำดับที่ 4 ถึงลำดับที่ 20 ในปี 2564

4.รางวัลครูขวัญศิษย์ จำนวนประมาณ 150 รางวัล ซึ่งเป็นครูที่ได้รับการคัดเลือกจากจังหวัดและองค์กรระดับชาติ และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการวิชาการ

ซึ่งจังหวัดลำปาง มีครูได้รับรางวัลครูขวัญศิษย์ จำนวน 2 ท่าน ได้แก่ นางทองเพียร อินทนิล ข้าราชการบำนาญ อดีตครูโรงเรียนบ้านแม่หลง-สบจาง และนางรัมภา ศิริวงศ์ ข้าราชการบำนาญ อดีตครูวิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง

Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์