วันพฤหัสบดีที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

กฟผ.แม่เมาะ ปรับโฉมเทศกาลท่องเที่ยวฯ เที่ยวแบบ New Normal 19 พ.ย. เป็นต้นไป เตรียมพบกับ “เทศกาลท่องเที่ยวแม่เมาะออนไลน์ ประจำปี 2564”


เทศกาลท่องเที่ยวแม่เมาะ” ที่ กฟผ.แม่เมาะ จัดขึ้นมาต่อเนื่องมายาวนานมากกว่า 16 ครั้ง ถือเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมส่งท้ายปีที่จังหวัดลำปางและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) บรรจุไว้ในปฏิทินท่องเที่ยวประจำปี แต่จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 หรือ โควิด-19 ที่ดูเหมือนจะควบคุมสถานการณ์ต่างๆ ได้เป็นอย่างดี ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับการฉีดวัคซีนอย่างต่อเนื่อง แต่การจัดกิจกรรมที่เป็นการรวมตัวของคนหมู่มากยังเป็นเรื่องที่ต้องเฝ้าระวัง

 เพื่อให้สอดรับกับการเปิดประเทศต้อนรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ รวมถึงการเดินทางข้ามจังหวัดของประชาชน ขณะที่ จังหวัดลำปางเองก็ได้ผ่อนคลายมาตรการควบคุมการเดินทางเข้า-ออกพื้นที่ ดังนั้น กฟผ.แม่เมาะ จึงได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดงานแบบ New Normal และใช้ชื่องานว่า “เทศกาลท่องเที่ยวแม่เมาะออนไลน์ ประจำปี 2564” ซึ่งจะเริ่มต้นขึ้นอย่างเป็นทางการในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564


นายประจวบ ดอนคำมูล ผู้ช่วยผู้ว่าการเหมืองแม่เมาะ (ชชม.) เปิดเผยว่า เทศกาลท่องเที่ยวแม่เมาะออนไลน์ จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “EGAT for All @Mae Moh Smart City” เพื่อให้สอดรับกับการที่ คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนและบริหารโครงการเมืองอัจฉริยะที่มี นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ในฐานะ ประธานอนุกรรมการขับเคลื่อนและบริหารโครงการเมืองอัจฉริยะ ได้ประกาศให้โครงการแผนพัฒนาแม่เมาะเมืองน่าอยู่ จังหวัดลำปาง หรือ Mae Moh Smart City เป็น 1 ใน 5 เมืองที่ได้รับมอบตราสัญลักษณ์เพื่อรับรองการเป็นพื้นที่พัฒนาเมืองอัจฉริยะของประเทศ เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2564 เป็นระยะ

โดยโครงการนี้จะได้ส่งเสริมผลักดันให้ชุมชนในอำเภอแม่เมาะ มีการพัฒนา และสามารถพึ่งพาตนเองได้ในระยะยาว ตลอดจนมีสิ่งแวดล้อมที่ดีเหมาะแก่การอยู่อาศัยอย่างยั่งยืน ภายหลังจากการปิดเหมืองถ่านหินและโรงไฟฟ้าแม่เมาะในปี พ.ศ. 2594 โดยเน้นให้ชุมชนมีส่วนร่วมและขับเคลื่อนไปพร้อมกับ กฟผ. ผ่านแนวทาง 3 ด้าน ได้แก่ ด้านสิ่งแวดล้อมอัจฉริยะ (Smart Environment) ด้านพลังงานอัจฉริยะ (Smart Energy) และด้านเศรษฐกิจอัจฉริยะ (Smart Economy)


          นายประจวบ กล่าวเพิ่มเติมว่า ขอบเขตของเทศกาลท่องเที่ยวแม่เมาะออนไลน์จะแบ่งเป็น 3 ส่วน คือ  1. การจัดทำเว็ปไซต์ http://maemoh-festival.egat.co.th/ ภายในรวบรวมเนื้อหาเกี่ยวกับ Virtual Exhibition นิทรรศการเสมือนจริง แม่เมาะเมืองน่าอยู่ , 360° Virtual Tour การท่องเที่ยวเสมือนจริง 10 สถานที่สำคัญและสถานที่ท่องเที่ยวบริเวณ กฟผ. แม่เมาะและอ.แม่เมาะ เช่น โรงไฟฟ้าแม่เมาะ , สวนพฤกษชาติ , สวนเฉลิมพระเกียรติฯ , สนามกอล์ฟ กฟผ.แม่เมาะ , ชุมชนบ้านเมาะหลวง , วัดรัตนคูหา (ถ้ำผากล้วย) เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมีร้านค้าออนไลน์ซึ่งเป็นการจัดแสดงแบบ 3D Virtual Exhibition จำนวน 15 ร้านค้า

2. Facebook Live ในเพจ https://www.facebook.com/maemohfestival ในวันศุกร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2564 ตั้งแต่เวลา 09.00-12.00 น. พิธีเปิดงานเทศกาลท่องเที่ยวแม่เมาะออนไลน์ ประจำปี 2564 แบบเสมือนจริง Virtual Opening ระหว่างผู้บริหาร กฟผ. ที่ สำนักงานกลาง กฟผ. และ กฟผ.แม่เมาะ ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ร่วมในพิธีดังกล่าวด้วย ขณะเดียวกัน ยังมีการเสวนาเรื่อง “แม่เมาะเมืองน่าอยู่” กิจกรรมขายสินค้าออนไลน์ ของชุมชนในราคาพิเศษ กิจกรรมเล่นเกมส์รับของรางวัล พร้อมกับ การจัดนิทรรศการแม่เมาะเมืองน่าอยู่ บริเวณอาคารพิพิธภัณฑ์ศูนย์ถ่านหินลิกไนต์ศึกษา

3. การเที่ยวชมทุ่งดอกไม้รวมถึงสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ในพื้นที่ กฟผ.แม่เมาะ ซึ่งตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน เป็นต้นไป สามารถเข้าชมทุ่งดอกไม้บริเวณสวนเฉลิมพระเกียรติฯ (ทุ่งบัวตอง) พื้นที่ทิ้งดินเดิมภายใน กฟผ.แม่เมาะ ชมการประดับตกแต่งสถานที่ยามค่ำคืนด้วยไฟ LED กันแบบจุใจกันตั้งแต่ 08.00-20.00 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ ขณะที่ ทุ่งดอกบัวตอง แลนด์มาร์คและไฮไลท์สำคัญก็จ่อคิวผลิดอกอวดโฉมความงามและจะบานสะพรั่งตลอดทั้งเดือนพฤศจิกายน


ส่วนบริเวณสวนพฤกษชาติ ก็เปิดให้ชมทุกวันตั้งแต่เวลา 08.00-16.00 น. ซึ่งภายในมีจุดท่องเที่ยว ทั้ง พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7 ผู้ซึ่งมีพระบรมราชโองการให้สงวนแหล่งถ่านหินที่มีอยู่ในประเทศไว้ใช้ในราชการเท่านั้น ตั้งแต่ปี 2470 ทำให้ กฟผ. มีเหมืองถ่านหินขนาดใหญ่ ใช้ผลิตไฟฟ้าหล่อเลี้ยงภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทำให้เกิดความมั่นคงทางพลังงานจนถึงปัจจุบันนับเป็นเวลากว่า 94 ปีแล้ว นอกจากนี้ ยังมีลานสไลด์เดอร์หนึ่งเดียวในประเทศไทยที่สามารถชมวิวบ่อเหมืองแบบ 180 องศา , พิพิธภัณฑ์เครื่องจักรเก่า และอุทยานพลังงานเป็นต้น

 การจัดงานในปีนี้มีความแตกต่างจากทุกปีที่ผ่านมา อันเนื่องมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 เพื่อลดความหนาแน่นของนักท่องเที่ยว เป็นการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่แบบเสมือนจริง หรือบางส่วนอยากมาชมสถานที่จริงก็ทำได้โดยปฏิบัติตามมาตรการป้องกันที่กำหนดไว้ พวกเราชาว กฟผ. ก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่า สิ่งที่เราได้ทำจะสร้างความสุข รอยยิ้ม และเสียงหัวเราะให้กับนักท่องเที่ยวในช่วงภาวะวิกฤต ได้บ้าง กฟผ. พร้อมเคียงข้างคนไทยและร่วมฟันฝ่าทุกวิกฤต” นายประจวบ กล่าว

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติม https://www.facebook.com/maemohfestival

 
Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์