วันเสาร์ที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2565

“อ.อ.ป.” จัดงาน “วันช้างไทย” เพื่อสืบสาน อนุรักษ์ และบริบาล เลี้ยงสะโตกช้าง ภายใต้มาตรการป้องกันCOVID-19 อย่างเข้มงวด


        วันที่ 13 มีนาคม 2565 ที่ สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้จังหวัดลำปาง หรือศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยลำปาง  นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ สมาชิกวุฒิสภา อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา รองประธานกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของวุฒิสภา พร้อมคณะที่เดินทางมาเป็นประธานเปิดงาน “วันช้างไทย” วันที่ 13 มีนาคมของทุกปี เพื่อให้ประชาชนชาวไทยหันมาสนใจ รัก และหวงแหนข้าง ตลอดจนให้ความสำคัญต่อ การอนุรักษ์ช้างมากยิ่งขึ้น เนื่องจากคนไทยมีวิถีชีวิตที่มีความผูกพันกับข้างมาตั้งแต่อดีต  นอกจากนี้ยังมีความเกี่ยวข้องกับสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ 


           สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ เป็นหน่วยงานหนึ่งในสังกัดของ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (อ.อ.ป.) ที่มีบทบาทและภารกิจในด้านการอนุรักษ์และบริบาลช้างไทย เป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลและความรู้เกี่ยวกับข้างเพื่อการศึกษาค้นคว้าหรือทำงานวิจัย และเพื่อการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ มีการจัดงานขึ้นทุกๆ ปี


         ในปี 2565 นี้ จัดงานขึ้น 2 วัน คือ วันที่ 12 มีนาคม 2565 จะเป็นกิจกรรมพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ , พิธีฮ้องขวัญช้าง, พิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่ช้าง ณ สุสานข้าง และการประกวดซุ้มอาหารช้าง 


       สำหรับในวันที่ 13 มีนาคม 2565 มีกิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งร่วมกับช้าง, พระสงฆ์ 16 รูป (สะพานบุญ) และพิธีเลี้ยงอาหารสะโตกช้าง  โดยเปิดให้ประชาชนที่เข้าร่วมงาน ได้มีโอกาสเข้าเยี่ยมและร่วมเลี้ยงอาหารช้างอีกด้วย


           ซึ่งการจัดกิจกรรม ได้ดำเนินการภายใต้ มาตรการการป้องกันควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัส COVID-19 โดยการจัดตั้งจุดคัดกรองประชาชนก่อนเข้างาน เว้นระยะห่าง ลดความแออัด บรรยากาศทั่วไปค่อนข้างคึกคักเนื่องจากว่าเป็นวันหยุดประชาชนนักท่องเที่ยวทั่วไปได้เข้ามาเที่ยวชมกิจกรรมต่างๆจำนวนมาก และร่วมชมและให้อาหารช้างแบบใกล้ชิดด้วยการเลี้ยงสะโตกช้างที่ 1 ปีจะมีกิจกรรมแบบนี้ครั้งหนึ่งShare:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์