วันอังคารที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2565

เทศบาลเมืองเขลางค์นคร จ่ายกว่า 1.8 แสน ซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคให้ประชาชนกักตัวโควิด ในเขตรับผิดชอบ 287 ครัวเรือน

 วันที่ 5 เมษายน 2565 นายไพฑูรย์ โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร มอบหมายให้นายนคร โยธาวงศ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร เพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือประชาชนได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เป็นเหตุให้ประชาชนต้องได้รับการกักกันตัวที่บ้านทำให้ได้รับความเดือดร้อน เนื่องจากขาดแคลนเครื่องอุปโภค – บริโภค  ซึ่งในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองเขลางค์นคร มีประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน จำนวน 287 ครอบครัว ทั้งนี้ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ความช่วยเหลือโดยจะดำเนินการจัดซื้อเครื่องอุปโภค - บริโภค เป็นจำนวนเงินกว่า 186,837 บาท และจะได้นำเครื่องอุปโภค – บริโภคดังกล่าวไปมอบให้กับประชาชนผู้ได้รับผลกระทบ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนต่อไป

โดยทางเทศบาลได้ดำเนินการมอบเครื่องอุปโภคบริโภคช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับผลกระทบมาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิดตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา 

Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์