วันศุกร์ที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2565

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค 2 ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการฯ แก้ปัญหาไฟป่าแบบมีส่วนร่วม กลุ่ม 17 จังหวัดภาคเหนือ เตรียมนำแอพพลิเคชั่น Burn check เพื่อมาใช้งานลดปัญหาไฟป่า

 วันที่ 21 เมษายน 2565 ที่ผ่านมา ที่โรงแรมเวียงลคอร จังหวัดลำปาง สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 (ลำปาง) โดยเจ้าหน้าที่ส่วนเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ "ส่งเสริมการใช้งานระบบสนับสนุนการตัดสินใจ เพื่อบริหารจัดการไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองเชิงพื้นที่แบบมีส่วนร่วม (ในพื้นที่กลุ่ม 17 จังหวัดภาคเหนือ)"  จัดโดย สำนักพัฒนาเทคโนโลยีอาวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)
โดยในที่ประชุมได้มีการพูดคุยในประเด็นสำคัญ คือ การใช้เทคโนโลยีดาวเทียมเพื่อการสนับสนุนการบริหารจัดการไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองเชิงพื้นที่   , ระบบการติดตามสถานการณ์ไฟป่า หมอกควัน และการทดสอบใช้งานแอพพลิเคชั่น Burn check  ( เบิร์นเช็ค ) เพื่อลดปัญหา ฝุ่นละอองขนาดเล็ก และหมอกควันไฟป่า

สำหรับแอพพลิเคชั่น Burn check  ได้พัฒนาขึ้นจากความร่วมมือของ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ GISTDA  และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)  โดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอวกาศ และภูมิสารสนเทศ เพื่อลดปัญหามลพิษทางอากาศ ผ่านแนวทางการมีส่วนร่วมระหว่างภาครัฐกับประชาชน ซึ่งสามารถลงทะเบียนใช้แอปพลิเคชั่นผ่านระบบ เว็บไซต์ และใช้บนสมาร์ทโฟน ระบบ Android  และ  IOS โดยให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ภาคประชาชน และกลุ่มเกษตรกร ลงทะเบียนใช้งาน เมื่อผู้ใดต้องการกำจัดวัชพืชโดยการเผา หรือชิงเผา ให้ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ เพื่อขออนุญาตเผา โดยมีการพิจารณา อนุมัติผ่านศูนย์ประสานงานในระดับอำเภอ  และอนุมัติคำขอโดยผู้ว่าราชการจังหวัด

ซึ่งภายในแอปพลิเคชั่นจะมีระบบแจ้งปริมาณฝุ่นละอองในอากาศ และคุณภาพอากาศ ประกอบการพิจารณา  และจะมีการแจ้งอนุมัติ แก่ผู้ขอเมื่อมีการอนุมัติ  ทั้งนี้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการเชื้อเพลิงในพื้นที่ต่างๆ จะได้นำแอพพลิเคชั่น Burn check ไปเผยแพร่และใช้งานต่อไป
Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์