วันศุกร์ที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2565

ผู้ว่าฯลำปาง รับมอบประกาศนียบัตรเขตส่งเสริมเมืองอัจฉริยะ จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลฯวันที่ 7 เมษายน 2565 ที่ผ่านมา  นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง รับมอบประกาศนียบัตรเขตส่งเสริมเมืองอัจฉริยะ จากนายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) ณ HACKaTHAILAND Venue @True Digital Park กรุงเทพมหานคร

นายชัยวุฒิ กล่าวว่า โครงการ depa Smart Living Solution มีวัตถุประสงค์ที่จะสร้างความตระหนักด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้บริการเมืองอัจฉริยะ ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการวางแผนธุรกิจบริการเมืองแบบร่วมลงทุน หรือ Private Public Partnership (PPP) และจับคู่ความต้องการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลระหว่างหน่วยงานท้องถิ่นกับภาคเอกชนที่มีความพร้อมร่วมมือเพื่อให้บริการเมืองอัจฉริยะ


กระทรวงดิจิทัลฯ มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เห็นความร่วมมือจากหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในการดำเนินโครงการ depa Smart Living Solution ซึ่งคาดว่าจะทำให้เกิดต้นแบบการให้บริการเมืองอัจฉริยะของหน่วยงานท้องถิ่นที่สามารถต่อยอดและขยายผลได้ในอนาคต นำไปสู่ความร่วมมือในการพัฒนาบริการเมืองอัจฉริยะที่เป็นรูปธรรม อีกทั้งช่วยแก้ไขปัญหาจำเป็นเร่งด่วน และสอดคล้องกับแนวทางการรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไว้รัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในปัจจุบัน” นายชัยวุฒิ กล่าว
จากนั้น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลฯ ให้เกียรติมอบประกาศนียบัตรเขตส่งเสริมเมืองอัจฉริยะเพิ่มเติม จำนวน 13 เมือง ประกอบด้วย

1. เมืองอััจฉริยะต้นแบบย่านรัตนโกสินทร์

2. พัฒนาสุราษฎร์ธานีเป็นเมืองอัจฉริยะ

3. เทศบาลเมืองศรีสะเกษ

4. เขาคันทรงโมเดล เมืองแห่งความสุขที่พึงประสงค์และสังคมแห่งการแบ่งปัน

5. ปัตตานีเมืองอัจฉริยะ

6. การพัฒนาเมืองนราธิวาส เมืองอัจฉริยะ

7. พิษณุโลกนครอัจฉริยะอย่างยั่งยืน

8. เมืองอัจฉริยะเคหะชุมชนดินแดงในพื้นที่พื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง

9. ลำปางเมืองอัจฉริยะ

10. เทศบาลนครนครศรีธรรมราชเมืองอัจฉริยะ

11. เทศบาลแม่เหียะเมืองอัจฉริยะ

12. มาบข่าเมืองอัจฉริยะ

13. เมืองตากสมาร์ตซิตี้

 

Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์