วันจันทร์ที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

สายมูเตลู ชู “ท้าวเวสสุวรรณ” ศาลเจ้าพ่อมหายักษ์สามพันต๋นสุดปัง!


เทพยืนหนึ่งแห่งปี 2565 ที่เราไม่พูดถึงไม่ได้เลยนั่นคือ “ท้าวเวสสุวรรณ” ที่กำลังได้รับความนิยมจากมวลมหาชนสายมูเตลู ซึ่งมีความเชื่อความศรัทธาว่าท่านคือ มหาเทพแห่งความมั่งคั่ง ทำธุรกิจสุดปัง หน้าที่การงานสุดปัง” และเมื่อหลายคนกราบไหว้สักการะแล้วเห็นผลดังใจ จึงกลายเป็นกระแสที่พูดกันปากต่อปาก

ก่อนอื่นมารู้จัก “ท้าวเวสสุวรรณ” กันสักหน่อยประไร สำหรับ “ท้าวเวสสุวรรณ” เป็นที่รู้จักกันมายาวนานในฐานะที่เป็นเทพผู้ยิ่งใหญ่ในท้าวจตุโลกบาลทั้ง 4 อธิบดีเเห่งอสูร เป็นเทพผู้ปกป้องพระพุทธศาสนา คุ้มครองโลกมนุษย์เเละเจ้าเเห่งทรัพย์ เป็นผู้มีทรัพย์สมบัติมาก มีขุมทรัพย์มหาศาล จึงเป็นที่มาของความโดดเด่นเรื่องโชคลาภ ที่ชาวจีนนับถือเป็นเทพเจ้าแห่งโชคลาภ หรือ ไฉ่ซิงเอี้ย นอกจากนี้ “ท้าวเวสสุวรรณ” ถูกเรียกต่างกันในแต่ละศาสนา อย่างในภาษาพราหมณ์เรียกว่า “ท้าวกุเวร” ในพุทธศาสนาเรียก “ท้าวไพสพ” ซึ่งเป็นอธิบดีแห่งอสูร เจ้าแห่งภูตผีปีศาจ จึงช่วยขจัดปัดเป่าสิ่งไม่ดี และสิ่งร้ายๆ ออกไปจากชีวิตได้ นั่นเอง 

ในส่วนของตำนานของ “ท้าวเวสสุวรรณ” นั้นก็มีอยู่หลายฉบับ อย่างตำนานหนึ่งเชื่อว่าในอดีตท้าวเวสสุวรรณเป็นพราหมณ์เปิดโรงงานขายหีบอ้อย ค้าขายอย่างร่ำรวยเเละนำเงินไปบริจาคให้กับผู้ยากไร้ ด้วยผลบุญนี้ท้าวเวสสุวรรณ จึงได้รับพรจาก พระพรหม เเละ พระอิศวร ให้ท้าวเวสสุวรรณเป็นอมตะ เป็นเจ้าของทรัพย์สมบัติของทั้งปฐพี เทพแห่งความร่ำรวยเงินทอง ผู้คนจึงนิยม บูชาท้าวเวสสุวรรณ เพื่อความมั่งคังนั่นเอง จึงเหมือนกันชื่อของท่าน คือ ท้าวเวสสุวรรรณ ซึ่ง เวส แปลว่าพ่อค้า หมายถึง พ่อค้าอันมีทรัพย์นั่นเอง

ขณะเดียวกันอีกตำนานหนึ่ง เชื่อว่า “ท้าวเวสสุวรรณ (ท้าวเวสสุวัน)” ตามภาษาพราหมณ์ชื่อว่า “กุเวรพราหมณ์” ส่วนทางพระพุทธศาสนา เรียกว่า “ท้าวไพสพ” ในชาติก่อนได้ทำบุญทำกุศลไว้มาก ส่งผลให้ชาติถัดมาได้เกิดเป็นกษัตริย์เเห่งกรุงราชคฤห์ มีพระนามว่า พระเจ้าพิมพิสาร ซึ่งเป็นสหายกับเจ้าชายสิทธัตถะ เมื่อเจ้าชายสิทธัตถะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ทรงเสร็จมาโปรดพระเจ้าพิมพิมพิสารจนบรรลุโสดาบัน พระเจ้าพิมพิสารได้ถวายพระเวฬุวันมหาวิหารให้พระพุทธเจ้าประทับ จึงเป็นอานิสงค์ให้ได้วิมานที่สวยงาม พระเจ้าพิมพิสานทำทานบ่อย ทำให้มีทิพยสมบัติมากมาย เเละเมื่อทรงเป็นเทวดาที่มีอำมาจมาก

รูปร่างหน้าตาของท้าวเวสสุวรรณ ที่คนไทยรู้จักเป็นอย่างดี จะเป็นรูปยักษ์ถือกระบองขนาดใหญ่  เพราะท่านเป็นเจ้าแห่งอสูร รากษก รวมถึงภูติผีปีศาจ คนสมัยก่อนนิยมเเขวนรูปท้าวเวสสุววรณไว้เหนือเปลนอนเด็ก เพราะเชื่อว่า ภูติผีปีศาจจะไม่กล้าเข้ามารบกวนเด็กเล็ก เพราะมีท้าวเวสสุวรรณคุ้มครองอยู่

และอย่างที่ทราบกันดีว่าในประเทศไทยมีองค์ “ท้าวเวสสุวรรณ” อยู่ในวัดสำคัญหลายแห่งตามภูมิภาคต่างๆ ที่ได้รับความนิยมจากสายมูเตลู อาทิ วัดจุฬามณี และ วัดนางตะเคียน จ.สมุทรสงคราม, วัดสุทัศน์  กรุงเทพฯ, วัดศรีษะทอง หรือ วัดพระราหู จ.นครปฐม, วัดมิ่งเมือง จ.น่าน, วัดจุกเฌอ จ.ฉะเชิงเทรา, วัดประทุม​บูชา​ จ.ปราจีนบุรี, วัดลาดบัวขาว จ.ราชบุรี, วัดเถรพลาย จ.สุพรรณบุรี เป็นต้น

สำหรับที่ “จังหวัดลำปาง” ก็ไม่น้อยหน้าใคร เพราะวันนี้จะพามารู้จักกับสถานที่สุดปังของสายมูอย่าง “ศาลเจ้าพ่อมหายักษ์สามพันต๋น” ซึ่งตั้งอยู่ที่ วัดศรีล้อม ต.เวียงเหนือ อ.เมือง จ.ลําปาง โดยภายในบริเวณตันโพธิ์อายุเก่าแก่นั้นเป็นที่ตั้งของศาลเจ้าพ่อมหายักษ์สามพันต๋น ซึ่งในแต่ละวันจะมีบรรดาผู้มาแสวงโชค และผู้มาแก้บนจํานวนมาก ผลปรากฏว่ามีผู้ที่มากราบไหว้อพรแล้วได้ผลสำเร็จกลับไปเป็นจำนวนมาก จึงพากันมาแก้บนกันไม่ขาดสาย และจากการเล่าปากต่อจึงทำให้เกิดความเลื่อมใสและมีผู้ศรัทธาต่อ “ท้าวเวสสุวรรณ” ของศาลเจ้าพ่อมหายักษ์สามพันต๋น พากันมากราบขอพรกันเป็นจํานวนมาก

ในส่วนของ “วัดศรีล้อม” เดิมวัดนี้มีชื่อว่า “วัดศรีล้อมเวียงดิน” สร้างเมื่อ พ.ศ.2356 โดย “ศาลเจ้าพ่อมหายักษ์สามพันต๋น” หรือ “สามพันคน” ก็มีอายุเท่ากันกับวัดแห่งนี้ สำหรับ “เจ้าพ่อมหายักษ์” เป็นที่เลื่องลือมากดัานการประทานพร โดยเฉพาะผู้ที่กำลังเข้าสอบงานราชการหรือขอโยกย้าย และขายที่ดิน ทุกคนมาขอพรให้เจ้าพ่อช่วย ส่วนใหญ่จะได้รับความสำเร็จกันถ้วนหน้า ภาพที่ปรากฎในทุกๆ วัน (ยกเวันวันพระ 8 ค่ำ 15 ค่ำ) ก็คือจะมีประชาชนจำนวนมาก จากหลากหลายจังหวัดพากันมากราบไหว้ขอพรขอโชคไม่ได้ขาดสาย ในขณะเดียวกันก็มีกลุ่มประชาชนที่นำข้าวของต่างๆ มาแก้บน โดยพบสิ่งสุดแปลกแตกต่างจากศาลเจ้าทั่วไปก็คือ ของแก้บนศาลนี้ต้องเป็นเนื้อหมูดิบ เลือดสด หรือหัวหมูดิบเท่านั้น นอกจากนี้เครื่องรางของขลังของที่นี่ก็เป็นที่โจษจันถึงความขลัง ให้โชคให้ลาภอย่างมากมายถ้วนหน้า

อย่างไรก็ตาม ในการบูชา “ท้าวเวสสุวรรณ” ก็มีข้อห้ามอยู่ 4 ประการด้วยกัน ได้แก่

ห้ามประพฤติตนไม่ดี ผิดศีล 5 ได้แก่ การฆ่าสัตว์ตัดชีวิต การลักขโมยทรัพท์ การผิดลูกผิดเมียผู้อื่น การพูดเท็จยุแหย่ให้ชาวบ้านทะเลาะกัน และการดื่มสุราของมึนเมา  จะทำให้การบูชาไม่ได้ผล

ไม่กระทำตนเป็นผู้ทำลายศาสนา ไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การยุยงหรือส่งเสริมให้ผู้อื่นหมดสิ้นความศรัทธาต่อศาสนา

ไม่ประกอบอาชีพที่ไม่สุจริต เอารัดเอาเปรียบ หรือฉ้อโกงผู้อื่น

ไม่กระทำตนเป็นผู้เห็นแก่ตัว ขาดน้ำใจ และการให้ทาน

หากใครที่ได้บูชาท้าวเวสสุวรรณ” ทั้งในรูปแบบของการไหว้ และการไม่กระทำพฤติกรรมตามข้อห้าม เชื่อว่าการบูชาก็จะให้ผลอย่างแท้จริง ส่งผลให้มีความเจริญก้าวหน้า มีความสุข และร่ำรวยเพียบพร้อมไปด้วยเงินทอง

                                                                        กอบแก้ว แผนสท้าน...เรื่อง

 

Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์