วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

ลำปาง ร่วมพัฒนาแม่น้ำวัง Kick off เปิดเครื่องเติมอากาศต่อลมหายใจแม่น้ำ

 วันที่ 12 พ.ค. 65   นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานเปิดกิจกรรมพัฒนา ฟื้นฟู และแก้ไขปัญหาแม่น้ำวัง  โดยมี หน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 (ลำปาง) เทศบาลนครลำปาง จิตอาสา 904 และเครือข่ายภาคประชาสังคม   ช่วยกันพัฒนาฟื้นฟูบริเวณแม่น้ำวัง ช่วงตั้งแต่สะพานรัษฎาภิเศก ถึง สะพานเขลางค์นคร
โดย จ.ลำปาง ได้เสนอลุ่มน้ำวังเหนือเขื่อนยาง ระยะทาง 6 กิโลเมตร ในพื้นที่ตำบลหัวเวียง ตำบลเวียงเหนือ และตำบลพิชัย อำเภอเมืองลำปาง เป็นแหล่งน้ำที่จะดำเนินการฟื้นฟู เนื่องจากปัญหาความเสื่อมโทรมของคุณภาพน้ำ ทำให้แม่น้ำวังช่วงที่ไหลผ่านชุมชนหนาแน่นนครลำปาง มีลักษณะทางกายภาพและคุณภาพของแม่น้ำเน่าเสียโดยเฉพาะช่วงน้ำแล้ง พร้อมกำหนดจัด กิจกรรม พัฒนา ฟื้นฟู และแก้ไขปัญหาแม่น้ำวัง เป็นประจำทุกเดือน  ซึ่งในครั้งนี้เป็นการจัดกิจกรรมประจำเดือน พ.ค. 65มีพิธีเปิดและปล่อยแถวจิตอาสา  กิจกรรม Kick off เปิดเครื่องเติมอากาศ เพื่อต่อลมหายใจให้แม่น้ำวัง บริเวณสะพานช้างเผือก จากนั้น จิตอาสา ได้ช่วยกันพัฒนา ทำความสะอาด กำจัดขยะ วัชพืช ริมตลิ่งทั้งสองฝั่งของแม่น้ำวัง และกำจัดสิ่งกีดขวางลำน้ำ ในแม่น้ำวัง ตั้งแต่สะพานรัษฎาภิเศก ถึง สะพานเขลางค์นคร

สำหรับแผนงานพัฒนา ฟื้นฟู และแก้ไขปัญหาแม่น้ำวัง แบ่งออกเป็น 3 ระยะ คือ ระยะเร่งด่วน เช่น การขุดลอกจอก แหน วัชพืชบก วัชพืชน้ำ หรือเศษขยะที่อยู่ในแม่น้ำ, การรักษาระดับแม่น้ำวัง, ต่อลมหายใจแม่น้ำวังโดยใช้เครื่องพ่นน้ำ,  และกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาบำเพ็ญประโยชน์ในแม่น้ำคูคลอง เป็นต้น

ระยะพัฒนา ประกอบด้วย การควบคุมปริมาณและรักษาระดับน้ำ  (ฝายชะลอน้ำ ,ประตูระบายน้ำ,แก้มลิงแม่น้ำวัง) ปรับภูมิทัศน์และรักษาเอกลักษณ์, เติมลมหายใจให้แม่น้ำวัง (ระบบเติมอากาศให้แม่น้ำวัง) และระบบรวบรวมน้ำเสีย เป็นต้น   และระยะยาวสู่ความยั่งยืน  โดยจัดทำธรรมนูญแม่น้ำวัง สร้างการมีส่วนร่วมชุมชนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาสภาพและคุณภาพน้ำแม่น้ำวัง ที่มีคุณภาพน้ำที่เสื่อมโทรมให้กลับมามีชีวิตและสวยงามอีกครั้ง

Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์