วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

ชาวบ้าน 165 ราย ได้สิทธิใช้ประโยชน์ในป่าสงวน “ป่าแม่ปราบ” ได้ ผู้ว่าฯมอบสมุดประจำตัว ตามนโยบาย คทช.

 จังหวัดลำปาง มอบสมุดประจำตัวผู้ได้รับการคัดเลือกให้ทำกินในชุมชนตามนโยบายรัฐบาล (คทช.) พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ "ป่าแม่ปราบ" อำเภอสบปราบ

เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2565  ที่ศาลาประชาคมที่ว่าการอำเภอสบปราบ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปางนายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง  ได้ทำพิธีมอบสมุดประจำตัวผู้ได้รับการคัดเลือกให้ทำกินในชุมชนตามนโยบายรัฐบาลในลักษณะแปลงรวมพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ "ป่าแม่ปราบ"  จำนวน  165 ราย พื้นที่รวมทั้งสิ้น  188 แปลง เนื้อที่ 689 ไร่เศษ         ซึ่งโครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล (คทช.) ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ "ป่าแม่ปราบ"   จังหวัดลำปาง เป็นการอนุญาตให้พี่น้องประชาชนในท้องที่อำเภอสบปราบ เถิน และอำเภอเสริมงาม ได้รับอนุญาตเข้าทำประโยชน์ได้ เพื่อใช้ทำมาหากิน ให้ครอบครัวได้มีโอกาสสร้างชีวิตให้เข็มแข็งความมั่นคงในชีวิต เสริมสร้างความมั่นคง สร้างคุณค่า และความเข้าใจในการใช้ประโยชน์ในที่ดินคณะที่ดินแห่งชาติ (คทช.) ซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ทําหน้าที่กําหนดนโยบายและแผนการบริหารจัดการ ที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศ กําหนดแนวทาง หรือมาตรการในการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากร ดินอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ซึ่งในเบื้องต้นมุ่งเน้นยุทธศาสตร์ด้านการจัดที่ดินให้ประชาชน ผู้ด้อยโอกาสอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม ที่ดินในลักษณะแปลงรวมโดยไม่ให้กรรมสิทธิ์ แต่ อนุญาตให้เข้าทําประโยชน์ในที่ดินของรัฐเป็นกลุ่มหรือชุมชนตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ คทช. กำหนด ในรูปแบบสหกรณ์หรือรูปแบบอื่นที่เหมาะสม
Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์