วันพฤหัสบดีที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

จ.ลำปาง ปลดล็อคขายเหล้า-เบียร์ในร้านอาหารได้ถึงเที่ยงคืน ย้ำเฉพาะร้านที่ผ่าน SHA PLUS ตรวจ ATK พนักงาน และสุ่มตรวจผู้ใช้บริการ ขณะที่สถานบันเทิง ผับบาร์ยังสั่งปิดวันที่ 5 พ.ค.65  นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ลงนามในคำสั่งจังหวัดลำปาง ที่ 2308/2565 เรื่องมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19  โดยมีข้อความสำคัญคือ 

    เพื่อเป็นการฟื้นฟูความเป็นอยู่ของประชาชนให้ใกล้เคียงกับภาวะปกติและเพื่อให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจสามารถดำเนินไปได้อย่างต่อเนื่อง ควบงคู่กับการบรหารจัดการด้านสาธารณสุขอย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับมาตรการของศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด19  ผู้ว่าราชการจังหวัด ในฐานะผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินในเขตท้องที่ จ.ลำปาง  ได้มีมติเห็นชอบในการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำปาง เมื่อวันที่ 26 เม.ย.65  มีคำสั่งให้

    การให้บริการสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในร้านจำหน่ายอาหาร ให้บริการในร้อนได้ไม่เกิน 24.00 น. เฉพาะร้านที่ผ่านการตรวจประเมินตามมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัยฯ ในระดับ SHA PLUS ขึ้นไป หรือผ่านการตรวจมาตรฐานความสะอาดปลอดภัยป้องกันโรคโควิด 19 รองรับสุขภาพดีวิถีใหม่ Thai Stop Covid 2 Plus  และผู้ประกอบการให้ดำเนินการดังนี้

    ผู้ประกอบการและพนักงานต้องตรวจหาเชื้อโควิด -19 ร้อยละ 35 ต่อวัน  3 วันตรวจครบ 100 เปอร์เซ็นต์ เป็นประจำ และต้องได้รับวัคซีนตามเกณฑ์   ทางร้านอาหารจะต้องสุ่มตรวจหาเชื้อโควิดของผู้รับบริการอย่างน้อยร้อยละ 25   และจัดทำทะเบียนพนักงานประจำ ชั่วคราว เพื่อเป็นฐานข้อมูลของร้านเพื่อยื่นต่อเจ้าหน้าที่เมื่อมีการร้องขอ

    สำหรับสถานบริการ สถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ อาบอบนวด หรือลักษณะคล้ายกัน ยังคงปิดดำเนินการจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง   ผู้ใดฝ่าฝืนจะต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี ปรับเกิน 1 แสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ
Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์