วันพุธที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2565

มร.ลป.เปิดตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชน พื้นที่ขายสินค้าผู้ประกอบการ ลำปาง-ลำพูน รวม 80 บล ให้มีช่องทางจำหน่ายมากขึ้น

 รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ เป็นประธานเปิดพิธี โครงการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่ University as a Marketplace ณ ชั้น 1 อาคารอาลัมพาง มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา
โดยมีตำบลในพื้นที่จังหวัดลำปางและจังหวัดลำพูน เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 80 ตำบล ซึ่งโครงการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่ University as a Marketplace เป็นการดำเนินงานภายใต้โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น โดยมีจุดมุ่งหมายในการกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่เป้าหมายของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  ส่งเสริมการตลาด และเพิ่มช่องทางการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น ตลาดกายภาพ ตลาดออนไลน์ รวมถึงการพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการการดำเนินโครงการดังกล่าวมีจุดมุ่งหมายให้มีระบบการตลาด ที่เรียกว่า “University as a Marketplace” และเพื่อให้วิสาหกิจชุมชน ผู้ประกอบการ ในพื้นที่จังหวัดลำปาง และจังหวัดลำพูน รวม 80 ตำบล มีรายได้เพิ่มขึ้นผ่านช่องทางการตลาดแบบออฟไลน์ และแบบออนไลน์ ตลอดจนมีการเปิดพื้นที่ในการติดต่อและเจรจาทางธุรกิจระหว่างผู้ผลิตและผู้ประกอบการในการจัดจำหน่ายสินค้า
Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์