วันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2565

เริ่มแล้ว "ฝายพับได้" ฝายในฝัน แลนด์มาร์คแห่งใหม่ของชาวลำปางในวันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน 2565 ณ ห้องรับรองนายกฯ ดร.นิมิตร จิวะสันติการ นายกเทศมนตรีนครลำปาง และนายไพรัตน์ วีรุตมเสน ผู้รับมอบอำนาจฯ ในฐานะผู้รับจ้าง ได้ทำพิธีลงนามก่อสร้างฝายพับได้ ระหว่าง เทศบาลนครลำปาง กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทวีผลพัฒนาก่อสร้าง เพื่อทำการปรับปรุงฝายน้ำล้นเฉลิมพระเกียรติ (เขื่อนยาง) เป็นฝายพับได้โดยมีลักษณะเป็นฝายเหล็กพับได้ด้วยระบบไฮดรอลิค สามารถควบคุมระดับน้ำได้ตามความต้องการของแต่ละช่วงเวลาและสามารถระบายตะกอนหน้าฝายเดิมออกได้ด้วย วงเงินงบประมาณการก่อสราง 34,795,000 (สามสิบสี่ล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ระยะเวลาก่อสร้าง 240 วัน (ตั้งแต่วันที่ 28 มิถุนายน 2565 – 22 กุมภาพันธ์ 2566)


2

ทั้งนี้ ผู้รับจ้างยืนยันจะเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา 180 วันนับตั้งแต่ลงนามในสัญญา (คาดว่านะจะแล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม 2565 นี้ โปรดรอคอย...) หลังจากดำเนินการก่อสร้างเสร็จจะสามารถกักเก็บน้ำในช่วงฤดูน้ำแล้งในปี พ.ศ.2566 พอดี ซึ่งเชื่อว่าจะก่อให้เกิดคุณภาพน้ำที่ดีในลำน้ำแม่วัง มีน้ำตลอดทั้งปี มีความสะอาด และอุดมสมบูรณ์ต่อไป.

8

9

6
Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์