วันอังคารที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2565

เร่งหาทางออกปัญหาเอกสารสิทธิ์ชาวบ้านแม่เมาะหลังอพยพมานานกว่า 10 ปี ชาวบ้านจี้ กฟผ.รับผิดชอบ ด้าน กฟผ.ปัดไม่มีอำนาจดำเนินการ

 


ชาวบ้านจี้ กฟผ.เป็นเจ้าภาพเพิกถอนพื้นที่ป่าและออกเอกสารสิทธิ์ เพราะเป็นต้นเรื่องการอพยพ ขณะที่ผู้บริหารท้วง กฟผ.ไม่มีอำนาจดำเนินการ   นายอำเภอชี้ข้อสรุปส่งเรื่องตามขั้นตอนไปยังหน่วยงานรับผิดชอบ 

เมื่อวันที่ 21 มิ.ย.65  ที่ห้องประชุม อบต.สบป้าด อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง นายพนมพร ตุ้ยกาศ นายอำเภอแม่เมาะ เป็นประธานการประชุมเวทีขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ต.สบป้าด และ ต.แม่เมาะ ซึ่งจัดขึ้นโดยนายสมบัติ ขุนพินิจ นายก อบต.สบป้าด เพื่อร่วมกันหาทางออกและแก้ปัญหา โดยเฉพาะกรณีการออกเอกสารสิทธิ์ให้กับชาวบ้านฉลองราช และบ้านม่อนหินฟู ที่อพยพออกจากพื้นที่ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างโรงไฟฟ้าและเหมืองแม่เมาะ รวมทั้งชาวบ้านในพื้นที่ ต.สบป้าด  หลายหมู่บ้านที่ยังไม่ได้รับเอกสารสิทธิ์  โดยมี นายประจวบ ดอนคำมูล ผู้ช่วยผู้ว่าการเหมืองแม่เมาะ มาเข้าร่วมประชุมพร้อมกับเจ้าหน้าที่ กฟผ.  และยังมีพระสาธิต ธีรปัญโญ ผู้อำนวยการสถาบันปัญญาภิวัฒน์  ตัวแทนชาวบ้านหมู่บ้านต่างๆ ร่วมสังเกตการณ์
           นางมะลิวรรณ นาควิโรจน์ ประธานเครือข่ายสิทธิผู้ป่วยแม่เมาะ ได้กล่าวถึงกรณีพื้นที่รองรับการอพยพของ กฟผ.จะหมดสัญญาเช่ากับกรมป่าไม้ในเดือนสิงหาคม 65 ที่จะถึงนี้ โดยชาวบ้านที่อพยพตามมติ ครม.ครั้งที่ 6 ยังไม่ได้รับเอกสารสิทธิ์แม้แต่รายเดียว ทั้งที่ล่วงเลยมานานกว่า 10 ปีแล้ว  สิ่งที่ชาวบ้านควรได้จากการเสียสละพื้นที่เดิมก็ไม่ได้ ติดตามสอบถามไปหลายหน่วยงานไม่มีคำตอบ จนในที่สุดได้ไปยื่นหนังสือร้องเรียนผู้ตรวจการแผ่นดิน เมื่อปี 60 และได้มีคำสั่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าสำรวจและรายงานให้ผู้ตรวจทราบ รวมถึงให้ส่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อขอมติ ครม.ให้ยกเลิกเพิกถอนพื้นที่ป่าและออกโฉนดให้ชาวบ้าน ภายใน 60 วัน ตอนนี้ปี 65 แล้วยังไม่ขยับ  จน กฟผ.เปลี่ยนผู้บริหารมาหลายคนแล้ว  ล่าสุดจึงได้ไปยื่นหนังสือต่อ ประธานกรรมาธิการที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สภาผู้แทนราษฎร

            นางมะลิวรรณ กล่าวอีกว่า  ต้นเรื่องอยู่ที่ กฟผ. ถ้าไม่มีโรงไฟฟ้าจะมีเหมืองไหม จะมีที่ทิ้งดินไหม ถ้าจะแก้ไขก็คงทำมาตั้งนานแล้ว ถ้าชาวบ้านไม่ลุกขึ้นมาด้วยตัวเองจะมีใครบอกอะไรไหม คำว่าแม่เมาะเมืองน่าอยู่ มีความสุข อย่าพูดเลยอายแทน ถ้าทำให้คนๆหนึ่งเดือดร้อนเราก็ต้องรับผิดชอบ แต่นี่ กฟผ.ทำให้คนเป็นหมื่นเดือดร้อน ลองคิดดูว่าถ้าคนพวกนี้ไปนั่งอยู่หน้าโรงไฟฟ้าจะเป็นอย่างไร การที่ลุกขึ้นมาครั้งนี้ เพราะมีดจ่อคอหอยแล้ว อีก 2 เดือนถ้าสัญญาเช่าป่าไม้จบเรากลายเป็นคนรุกป่า คิดว่าพวกท่านอาจจะลืมไปแล้วก็เลยมาเตือนความจำ

            การจะอยู่ร่วมกันได้แบบแม่เมาะเมืองน่าอยู่ จะต้องไม่ละเมิดสิทธิ์กัน  ถ้าวันนี้ กฟผ.จะให้ชาวบ้านอยู่อย่างเป็นมิตร ขอให้เป็นเจ้าภาพชงเรื่องยกเลิกเพิกถอนพื้นที่ป่า และผลักดันเอกสารสิทธิ์ให้ชาวบ้าน เหมือนกับที่ชงเรื่องขอก่อสร้างโรงไฟฟ้า  นางมะลิวรรณ กล่าว


    

นายประจวบ ดอนคำมูล ผู้ช่วยผู้ว่าการเหมืองแม่เมาะ กล่าวว่า เข้าใจความรู้สึกของพี่น้องที่มีความเดือดร้อนจากใจจริง  กฟผ.มีอำนาจหน้าที่ระบุไว้ใน พ.ร.บ.การไฟฟ้าฯ  ก็คือสร้างโรงไฟฟ้าและผลิตไฟฟ้า ดังนั้นการขอใช้พื้นที่เพื่อสร้างโรงไฟฟ้าเป็นหน้าที่  การขอใช้พื้นที่เพื่อรองรับการอพยพก็เพื่อนำพื้นที่ไปทำเหมืองเพื่อผลิตไฟฟ้า  ต้องเข้าใจว่าอำนาจอะไรเป็นของใครเพื่อให้เดินไปถูกทาง  ที่บอกว่า กฟผ.ทำได้ทุกอย่างนั้นไม่ถูกต้อง กฟผ.ไม่ใช่ทำได้ทุกอย่าง การที่ชาวบ้านฉลองราชไปร้องเรียนที่ประธานกรรมาธิการที่ดินเป็นเรื่องที่ถูกต้อง เพราะกรรมาธิการฯสามารถใช้อำนาจนิติบัญญัติเรียกขอข้อมูลเอกสารทุกอย่างจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้  จะทราบว่าใครได้รับมอบหมายให้ดำเนินการในเรื่องเอกสารสิทธิ์ ทางชาวบ้านก็ทราบดีและจะต้องเดินไปให้ตรงจุด ซึ่งคิดว่าชาวบ้านมาถูกทางแล้วที่ไปยื่นร้องเรียนดังกล่าว กฟผ.ไม่มีอำนาจในการดำเนินการในเรื่องนี้

ด้านนายพนมพร ตุ้ยกาศ นายอำเภอแม่เมาะ กล่าวว่า ทราบดีว่าชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนอพยพไปแล้วไม่ได้เอกสารสิทธิ์มาหลาย 10 ปีแล้ว ข้อสรุปวันนี้ก็คือให้ทางแกนนำรวบรวมรายชื่อชาวบ้านที่เดือดร้อน และยื่นไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งมีรายละเอียดระบุไว้ตามมติ ครม. จะเป็นการยื่นตามขั้นตอนผ่าน อบต.สบป้าด ไปยังอำเภอ และจังหวัดต่อไปทั้งนี้ ตัวแทนชาวบ้านได้ยื่นข้อเสนอเรียกร้องสิทธิให้แก่ชาวบ้าน ต.สบป้าด และต.แม่เมาะที่ได้รับผลกระทบจาก กฟผ.แม่เมาะ 3 ข้อด้วยกัน คือ ข้อ 1 ให้ กฟผ.พลักดันการออกเอกสารสิทธิ์ที่ดินในพื้นที่รองรับการอพยพ บ้านใหม่ฉลองราช ม.4 ต.สบป้าด และบ้านเวียงหงส์ล้านนา หมู่ 12 ต.แม่เมาะ  , ข้อ 2 ให้ กฟผ.เพิกถอนพื้นที่เขตป่าสงวนแห่งชาติ และออกเอกสารสิทธิในที่ดิน ให้หมู่บ้านดั้งเดิม ในเขตพื้นที่ ต.สบป้าดและตแม่เมาะ  และข้อ 3 ให้ กฟผ. ดูแลและพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎร ต.สบป้าด ในรัศมี 5 กิโลเมตร ซึ่งได้รับผลกระทบในด้านสิ่งแวดล้อม เช่น ฝุ่น เสียง น้ำเน่าเสีย เป็นต้น  โดยนายประจวบ ดอนคำมูล ผู้ช่วยผู้ว่าการเหมืองแม่เมาะได้รับเรื่องและจะดำเนินการในส่วนที่รับผิดชอบต่อไป
Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์