วันพุธที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2565

ครม.อนุมัติ เงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุ เมษา-กันยายน 2565

 


ครม.อนุมัติการจัดสรรงบประมาณจากงบกลาง ปี 65 เพื่อจ่ายเงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุ 10.9 ล้านคน เป็นวงเงินประมาณ 8,300 ล้านบาท โดยผู้สูงอายุ 60 ปี ขึ้นไป จะได้รับเงินช่วยเหลือเป็นจำนวนเดือนละ 100-250 บาท/คน/เดือน เป็นระยะเวลา 6 เดือน ดังนี้1.อายุ 60 -69 ปี รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 600 บ./เดือน รับเงินช่วยเหลือพิเศษเพิ่ม 100 บ./เดือน รวมเป็น 700 บ./เดือน
2.อายุ 70 -79 ปี รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 700 บ./เดือน รับเงินช่วยเหลือพิเศษเพิ่ม 150 บ./เดือน รวมเป็น 850 บ./เดือน
3.อายุ 80 -89 ปี รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 800 บ./เดือน รับเงินช่วยเหลือพิเศษเพิ่ม 200 บ./เดือน รวมเป็น 1,000 บ./เดือน
4.อายุ 90 ปีขึ้นไป รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 1,000บ./เดือน รับเงินช่วยเหลือพิเศษเพิ่ม 250 บาท/เดือน รวมเป็น 1,250บ./เดือน
📌แผนการจ่าย (3 ครั้ง รวม 6 เดือน)📌
- ครั้งแรก 19 ก.ค.65 สำหรับ 4 เดือน เม.ย.-ก.ค.65 (ย้อนหลัง)
- ครั้งที่สอง 19 ส.ค.65 สำหรับ ส.ค.65
- ครั้งสุดท้าย 19 ก.ย.65 สำหรับ ก.ย.65
----------------------
🎯Website : www.prd.go.th
🎯Facebook/Twitter : กรมประชาสัมพันธ์
🎯YouTube : PRD กรมประชาสัมพันธ์
Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์