วันพุธที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2565

สภาการสื่อฯ จับมือทีเอชนิค ส่งเสริมสมาชิกใช้โดเมนภาษาไทย


สภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ ร่วมมือทีเอชนิคส่งเสริมให้สมาชิกใช้โดเมน “.ไทย” (ดอท ไทย) เพื่อให้คนไทยจดจำเว็บไซต์และเข้าถึงได้อย่างรวดเร็ว


วันนี้ประชาชนสามารถเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์สภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ ค้นหาข่าวสารความเคลื่อนไหวในแวดวงสื่อสารมวลชนในประเทศไทย ข้อมูลที่เกี่ยวข้องในด้านจริยธรรมวิชาชีพสื่อสารมวลชน แนวปฏิบัติวิชาชีพ ข้อมูลการกำกับด้านจริยธรรมวิชาชีพสื่อมวลชน และ การร้องเรียนด้านจริยธรรมสื่อมวลชนไทยที่เป็นองค์กรสมาชิกฯ ผ่านเว็บไซต์สภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ สามารถพิมพ์ตัวอักษรในภาษาไทยอันหมายรวมถึงพยัญชนะ แล้วต่อท้ายด้วย จุด (ดอท) ไทย ลงบนบราวเซอร์ ก็สามารถเข้าถึงเว็บไซต์สภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ ได้ตรงทันที


นายชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี ประธานสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ กล่าวว่า มูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย หรือ Thai Network Information Center Foundation (THNIC) ได้ให้การสนับสนุนอุตสาหกรรมสื่อมวลชนไทย ด้วยการสนับสนุนจัดทำโดเมน (ดอท) ไทย ให้กับ สภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ โดยชื่อโดเมนภาษาไทย ในชื่อ สภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ.ไทยควบคู่ไปกับชื่อโดเมนภาษาอังกฤษ www.presscouncil.or.th 

 

นอกจากนี้ มูลนิธิทีเอชนิค ยังได้มอบสิทธิการจดชื่อโดเมนภาษาไทยให้แก่องค์กรสมาชิกสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ พร้อมยกเว้นค่าธรรมเนียม และจะดําเนินการต่ออายุโดเมนที่จดให้ในทุก ๆ 5 ปีตลอดการใช้งาน โดยองค์กรสมาชิกฯ ที่สนใจ สามารถแจ้งความประสงค์ ต่อสำนักงานเลขาธิการสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ ตั้งแต่วันนี้ – 19 สิงหาคม 2565  เพื่อ รวบรวมรายชื่อ และจัดส่งข้อมูลในการลงทะเบียนการใช้งานผ่านระบบออนไลน์


การสนับสนุนของ มูลนิธิทีเอชนิค จะช่วยให้ประชาชนผู้บริโภคสื่อ เข้าถึงเว็บไซต์ได้ง่าย สะดวกรวดเร็ว ไม่มีข้อกังวลในการจดจำตัวอักษรอังกฤษ จากปัญหาในการอ่าน การสะกดตัวอักษรแต่ละตัวในชื่อโดเมน ชื่อเว็บไซต์ เหมือนในอดีต ซึ่งจะช่วยเพิ่มโอกาสการเข้าถึงสื่อ และการพัฒนาอุตสาหกรรมสื่อมวลชนไทย ตามแนวทางส่งเสริมกิจการสื่อสารมวลชนของสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ และมูลนิธิ THNIC ในการลดช่องว่างในการใช้งานอินเทอร์เน็ตของคนไทยอีกด้วย

ดร.เพ็ญศรี อรุณวัฒนามงคล ผู้อำนวยการ มูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย (ทีเอชนิค) กล่าว

 

ผอ. ทีเอชนิค กล่าวด้วยว่า มูลนิธิทีเอชนิคส่งเสริมให้เว็บไซต์หน่วยงานไทย ใช้ชื่อโดเมนภาษาไทยดอทไทย (.ไทย) เพื่อให้คนไทยสามารถใช้ภาษาไทยในการเข้าถึงเว็บไซต์ที่มีข้อมูลและบริการที่เป็นภาษาไทยได้อย่างสะดวกโดยไม่มีกำแพงด้านภาษามาเป็นอุปสรรค จะเห็นได้ว่าการใช้ชื่อเว็บไซต์ภาษาไทยที่เป็นโดเมน “.ไทยสามารถสื่อความหมายได้ชัดเจน จดจำง่าย ไม่ต้องแปลหรือทับศัพท์เป็นชื่อภาษาอังกฤษ

 

สำหรับความร่วมมือกับสภาการสื่อมวลชนแห่งชาตินั้น ทางมูลนิธิฯ มีความยินดีที่จะสนับสนุนชื่อโดเมนภาษาไทย (.ไทย) ให้แก่สมาชิกของสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติทุกองค์กร เพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึงเว็บไซต์ของสมาชิกได้สะดวกและง่ายยิ่งขึ้นด้วยชื่อโดเมนภาษาไทย จึงขอเชิญชวนองค์กรสมาชิกติดต่อขอรับชื่อโดเมนภาษาไทย “.ไทยได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

 

โดเมนภาษาไทย (.ไทย) อยู่ในความดูแลของ มูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย หรือ Thai Network Information Center Foundation (THNIC) ทำหน้าที่เป็นหน่วยงานดูแลระบบทะเบียน และให้บริการจดทะเบียนชื่อโดเมน ตอบสนองต่อการขยายตัวของการจดทะเบียนโดเมนเนม

 

ปัจจุบันความนิยมใช้โดเมนภาษาไทยกำลังได้รับความนิยมมากขึ้น มีผู้ใช้งานเว็บไซต์ภายใต้ “.ไทยมากกว่า 30,000 โดเมน เช่น ศิลปินแห่งชาติ.ไทย, นวนุรักษ์.ไทย, ทัวร์เที่ยวไทย.ไทย,  ไปรษณีย์.ไทย เป็นต้น อีกทั้งหน่วยงานภาครัฐเริ่มทยอยปรับใช้งานดอทไทยมากขึ้น เช่น กรมส่งเสริมวัฒนธรรม.ไทย, กรมการแพทย์ทหารเรือ.รัฐบาล.ไทย ทำให้ภาครัฐเข้าถึงคนไทยทั่วประเทศได้ง่ายขึ้นโดยเฉพาะคนที่ไม่ถนัดภาษาอังกฤษจะจดจำชื่อเว็บไซต์ภาษาไทยได้ง่ายกว่าการใช้ชื่อโดเมนภาษาอังกฤษ อีกทั้งองค์กรหรือหน่วยงานที่ต้องการสื่อสารตัวตนเป็นภาษาไทยแบบไทย ๆ การใช้งานชื่อโดเมนและอีเมล ดอทไทยนั้นจะทำให้เข้าถึงคนไทยได้ดีขึ้นอย่างแน่นอน โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับโดเมนภาษาไทยได้ที่ รู้จัก.ไทย

 

สำหรับผู้ที่สนใจจดชื่อโดเมน “.ไทยเพื่อเพิ่มโอกาสให้คนไทยเข้าถึงเว็บไซต์ได้มากกว่าและจดจำชื่อเว็บไซต์ได้ง่ายกว่า สามารถติดต่อผู้รับจดทะเบียนได้ที่ โทร. 0 2105 4007 หรืออีเมล: บริการลูกค้า@ทีเอชนิค.ไทย, [email protected] และ เว็บไซต์: ทีเอชนิค.ไทย, thnic.co.th


Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์