วันอังคารที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2565

ผู้ว่าฯลำปาง สั่งการด่วนเน้นย้ำเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยในเขตเมืองวันที่ 13 กรกฎาคม 65 นายสิธิชัย จินดหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ผู้อำนวยการกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดจังหวัดลำปาง แจ้งว่า กรมอุตุนิยมวิทยา ประกาศเตือนภัยลักษณะอากาศ เรื่อง ฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามัน (มีผลกระทบจนถึงวันที่ 14 กรกฎาคม 65)โดยส่งผลให้ทุกภาคของประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้น กอปรกับในช่วงดังกล่าวเป็นวันหยุดต่อเนื่อง และในหลายพื้นที่ได้เกิดปัญหาน้ำท่วมเขตเมือง ส่งผลให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อน เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดจังหวัดลำปาง ได้เตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยในเขตเมือง ประกอบกับจึงขอเน้นย้ำแนวทางการดำเนินการ ดังนี้
1.ให้ฝ่ายปกครอง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ จัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังตรวจสอบความพร้อมของเครื่องสูบน้ำที่มีการติดตั้งบริเวณจุดที่ประสบปัญหาน้ำท่วมขังเป็นประจำเมื่อเกิด

ฝนตกหนัก รวมทั้งเตรียมแผนสำรองกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน อาทิ ไฟฟ้าดับ เครื่องสูบน้ำไม่สามารถทำงานได้ เป็นต้น พร้อมทั้งบูรณาการการปฏิบัติร่วมกับหน่วยงานที่รับผิดชอบเส้นทางกลับรถที่เป็นพื้นที่ต่ำ อาทิถนนลอดสะพาน หรือถนนลอดทางรถไฟ ในการติดป้ายเตือนที่มองเห็นได้ชัด และระบบสูบระบายน้ำ

ให้สามารถปฏิบัติการได้ ตลอด 24 ชั่วโมง
2.ให้สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำาง ติดตามและประสาน

การปฏิบัติกับหน่วยงานต่างๆ ในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนที่แจ้งเหตุสาธารณภัยผ่านระบบ

Traffy Fondue พร้อมทั้งให้ความสำคัญในการลงพื้นที่ตรวจสอบปัญหาร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

และประสานการปฏิบัติกับส่วนราชการ หน่วยทหาร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่เพื่อแก้ไขปัญหาทันที


3. หากเกิดเหตุสาธารณภัย และส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินในพื้นที่ใดให้เร่งดำเนินการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย โดยจัดกำลังในรูปแบบทีมประชารัฐ เข้าสำรวจความเสียหาย

และดำเนินการตามกฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องโดยเร็ว พร้อมทั้งรายงานการดำเนินการให้กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำปางทราบ ภายใน ๒๔ ชั่วโมง ที่ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำปางโทร 0 ๕๔๒๖ ๕o๗๔ หรือการสื่อสารทางวิทยุสื่อสารเครือข่าย ๑๖๑.๒๐๐ MHZ

Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์