วันอาทิตย์ที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2565

ประวัติ...วัดจามเทวี อ.เมือง จ.ลำพูน


วัดจามเทวี ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูนเดิมชาวบ้านเรียกว่า “วัดกกด” สถาปนาโดย พระนางจามเทวี ปฐมกษัตริย์ แห่งหริภุญชัย (ลำพูน) ในพุทธศตวรรษที่ 13

เมื่อพระองค์มีพระชนมายุได้ 60 พรรษา ได้สละราชสมบัติออกบวชบำเพ็ญพรตอยู่ ณ วัดนี้ จนถึงพุทธศักราช 1276 พระชนมายุ ได้ 92 พรรษา แม่ชีจามเทวีได้สวรรคต เจ้าชายมหันตยศพระราชโอรสได้ถวายพระเพลิงพระสรีระ และได้สร้างเจดีย์สี่เหลี่ยมบรรจุอัฐิธาตุของพระองค์ในเจดีย์องค์นี้ ต่อมาวัดจามเทวีได้ร้างไป 

จนกระทั่งปีพุทธศักราช 2469 สมเด็จพระบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพ เสด็จประพาสภาคเหนือ ทรงสำรวจโบราณสถานของวัดนี้ทรงปรารภว่าพระนางจามเทวีได้สร้างวัดนี้ขึ้น จึงได้โปรดให้เปลี่ยนชื่อใหม่ว่า “วัดจามเทวี”

 ต่อมาพุทธศักราช 2479 พลตรีเจ้าจักรคำขจรศักดิ์ผู้ครองนครหริภุญชัยองค์สุดท้าย ได้อาราธนาพระครูบาศรีวิชัยนักบุญแห่งลานนาไทยบูรณะขึ้นมาใหม่ ให้มีพระสงฆ์สามเณรอยู่ประจำจนทุกวันนี้

Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์