วันอังคารที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2565

นายกเหล่ากาชาด มอบบ้าน 2 หลัง กาชาดซ่อม-สร้างบ้านให้ผู้ยากไร้ เทิดไท้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

 วันที่ 23 สิงหาคม 2565 นางธิติพร จินดาหลวง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธีมอบบ้านกาชาดซ่อม - สร้างบ้านให้ผู้ยากไร้ เทิดไท้พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรี สินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2565 จำนวน 2 หลัง  โดยมีนายปิตุพงศ์ เทพวีระพงษ์ ผู้แทนนายอำเภอห้างฉัตร  พร้อมสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำ ท้องที่ ท้องถิ่น จิตอาสา ผู้แทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำปาง ผู้แทนศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคม ผู้สูงอายุจังหวัดลำปาง เข้าร่วมพิธีมอบฯ


เหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง ได้ดำเนินกิจกรรม โครงการกาชาดซ่อม สร้างบ้านให้ผู้ยากไร้เทิดไท้พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 70 พรรษา ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2565 โดยซ่อม สร้างที่อยู่อาศัยให้กับราษฎรผู้ยากไร้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ที่มีฐานะยากจน และได้รับความเดือดร้อนประสบปัญหาเรื่องที่อยู่อาศัยมีสภาพชำรุดทรุดโทรม เกิดความเสียหาย เมื่อเข้าสู่ช่วงฤดูฝน ทำให้มีความเป็นอยู่ค่อนข้างลำบาก ให้มีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ซึ่งในปีนี้ จะได้มอบบ้านให้กับราษฎรตามโครงการดังกล่าว โดยใช้งบประมาณของเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง รวมทั้งจังหวัดจำนวน 26 หลัง รวมเป็นเงิน 1.3 ล้านบาท
พร้อมด้วยหน่วยงาน พม.ลำปาง ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดลำปางได้ร่วมมอบเงินสงเคราะห์รายได้น้อยคนไร้ที่คนไร้ที่พึ่งจำนวน 3,000 บาท โดยโอนเข้าบัญชีธนาคาทั้งนี้ เป็นการบูรณาการการดำเนินงานร่วมกับโครงการซ่อม-สร้างบ้านให้กลุ่มคนเปราะบาง ผู้ยากไร้ จังหวัดลำปาง เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ 70 พรรษา ซึ่งมีเป้าหมายดำเนินการในปี 2565 ทั้งสิ้น 828 หลัง


สำหรับอำเภอห้างฉัตร เหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง ได้ก่อสร้างบ้านที่อยู่อาศัย จำนวน 2 หลัง หลังละ 50,000 บาท  รวมเป็นเงิน 100,000 บาท  ได้แก่

1. นางเสาวรีย์ ไทยงาม  ราษฎรบ้านเลขที่ 202/1 หมู่ที่ 2  ตำบลห้างฉัตร อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง

2. นางสาวสายเพียง แก้วเหล็กดี ราษฎรบ้านเลขที่ 85 หมู่ที่ 15 ตำบลเมืองยาว อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง

พร้อมทั้งได้มอบรูปพระบรมฉายาลักษณ์ เครื่องอุปโภค - บริโภค หม้อหุงข้าว และผ้าห่ม ในการนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง ได้รับความร่วมมือจากอำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ได้ร่วมให้การสนับสนุนและช่วยเหลือในการก่อสร้างจนสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์