วันพุธที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2565

สันนิบาตเทศบาลภาคเหนือ ร่วมประชุมถกปัญหาพื้นที่ป่า84 พบ อปท.หลายแห่งสูญงบและเสียประโยชน์ ขณะที่นายกเทศมนตรีตำบลเวียงตาลถูกแจ้งดำเนินคดีรุกป่าแล้ว

           วันที่ 31 ส.ค.65 ที่ห้องประชุม อาคารกัลยาณิวัฒนาการุณย์ สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ ต.เวียงตาล อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง  นายมานพ ปัทมาลัย นายกสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย คนที่ 31   นายสิงห์ทอง หนุนนำสิริสวัสดิ์ ประธานสันนิบาตเทศบาลภาคเหนือ  นายสมพร วะเท ประธานสันนิบาตเทศบาลจังหวัดลำปาง   นายนิวัฒน์ ปะระมา นายกเทศมนตรีตำบลเวียงตาล  พร้อมด้วยผู้บริหารเทศบาลจังหวัดลำปาง และจังหวัดใกล้เคียงประมาณ 100 คน ร่วมประชุมหารือในประเด็นปัญหาการขอใช้ประโยชน์จากพื้นที่ป่าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตาม พ.ร.บ.ป่าชุมชน พ.ศ.2562   พ.ร.บ.ป่าไม้ พ.ศ.2484 และ พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507  การจัดประชุมครั้งนี้มีเทศบาลตำบลเวียงตาลเป็นเจ้าภาพ  เนื่องมาจากกรณีการร้องเรียนของเทศบาลตำบลเวียงตาล ซึ่งได้รับจัดสรรงบประมาณมาดำเนินโครงการก่อสร้างถนนในหมู่บ้านพื้นที่  แต่ถูกนายอำเภอสั่งระงับโครงการ เนื่องจากถนนอยู่ในเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ตาม พ.ร.บ.ป่าไม้ พ.ศ.2484  จึงเป็นที่มาของการประชุมหารือ และหาทางออกเพื่อให้เป็นแนวทางเดียวกันของเทศบาลทั่วประเทศ

โดยในที่ประชุมได้ให้ทางนายกเทศมนตรีแต่ละแห่ง นำเสนอถึงปัญหาในลักษณะเดียวกัน ซึ่งมีเทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง อ.แจ้ห่ม ที่ประสบปัญหาอุทกภัยน้ำป่าไหลหลากซัดสะพานที่เชื่อมต่อหมู่บ้านแม่ช่อฟ้า หมู่ 5 และบ้านแม่จอกฟ้า หมู่ 8 ตั้งแต่ปี 2563 ซึ่งได้ของบประมาณมาจาก อบจ.มาทำการสร้างสะพานใหม่ แต่ติดปัญหาอยู่ในพื้นที่ป่าจนถึงขณะนี้ผ่านมาเกือบ 3 ปีแล้ว ก็ยังไม่สามารถสร้างได้   เช่นเดียวกับเทศบาลตำบลเกาะคาแม่ยาว  อ.เกาะคา  ที่ได้เสนอกรณีจากก่อสร้างถนน ซึ่งจากสภาพพื้นที่ไม่ได้เป็นพื้นที่ป่าแล้ว และถนนก็ได้มีมาก่อนที่จะเกิด พ.ร.บ.ป่าไม้ฯ แต่ทางฝ่ายสภาเทศบาลฯ ก็ไม่กล้าที่จะอนุมัติให้เพราะกลัวเกิดปัญหาภายหลัง  เป็นต้นนายนิวัฒน์  ปะระมา นายกเทศมนตรีตำบลเวียงตาล กล่าวว่า การประชุมครั้งนี้เพื่อสะท้อนปัญหาของแต่ละ อปท.ใน จ.ลำปาง และใกล้เคียง ว่ามีปัญหาการใช้พื้นที่ป่าอย่างไร เนื่องจากเรามีหน้าที่การบำรุงรักษาถนนหนทาง และประโยชน์สาธารณะของชาวบ้าน  แต่กลับติดปัญหาว่าอยู่ในพื้นที่ป่าตาม พ.ร.บ.ป่าไม้ฯ  จากนั้นจะนำปัญหาต่างๆ เสนอไปยังอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น  ปลัดกระทรวงฯ หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในรัฐบาล นำไปแก้ไข

 นายกเทศมนตรีตำบลเวียงตาล กล่าวอีกว่า ส่วนกรณีการร้องเรียนของเทศบาลฯ ได้มีการยื่นเรื่องให้คณะกรรมการธิการกระจายอำนาจ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  ซึ่งมีมติการประชุมให้กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น นำเรื่องเสนอกฤษฎีกาตีความใหม่ เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติในเขตพื้นที่ป่าให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนได้
ส่วนถนนที่เทศบาลฯได้รับงบประมาณมา ได้ดำเนินการเสนอตามกรมป่าไม้แจ้งว่าต้องขออนุญาตก่อน และจะดำเนินการให้เสร็จภายใน 1 เดือน ซึ่งทุกโครงการได้ยื่นขออนุญาตไปแล้ว จนผ่านมาเกือบปีก็ยังไม่ได้รับอนุญาต  ตนได้ทำหนังสือทวงถามแล้วก็ไม่ได้รับคำตอบ  หากไม่ดำเนินการให้ชาวบ้านก็เป็นการเสียโอกาส  เราได้ตรวจเช็คพื้นที่ทั้งหมดแล้วพบว่าอยู่นอกเขตพื้นที่ป่า มีขึ้นทะเบียนทางหลวง มีบ้านเรือนอาศัยอยู่ จึงได้ดำเนินการก่อสร้างไปแล้ว เพื่อจะให้เสร็จในเดือนมีนาคม 65 ที่ผ่านมา   

นายนิวัฒน์ กล่าวอีกว่า ที่ตั้งข้อสังเกตก็คือโครงการและพื้นที่ในลักษณะเดียวกัน พื้นที่อื่นๆทำได้หมด แต่ที่ ต.เวียงตาล ทำแล้วถูกดำเนินคดี  คือ ถนนที่ทำบริเวณตลาดทุ่งเกวียน เป็นถนนที่ใช้กันมานาน 40 ปี ก่อนทำก็ได้ตรวจสอบหมดแล้วว่าอยู่นอกเขตพื้นที่ป่า ยังมีหนังสือไปสอบถามสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 ลำปาง ก็ยืนยันว่าอยู่นอกเขตพื้นที่ป่าแล้วจะให้ทำอย่างไร

“วัตถุประสงค์ของกฎหมาย พ.ร.บ.ป่าไม้ฯ เพื่อไม่ให้ผู้ใดไปโค่นป่า ทำลายป่า ซึ่งพื้นที่เราไม่มีสภาพป่าแล้ว เป็นถนนคอนกรีต บางเส้นเป็นลูกรัง ก็ไปทำให้ถนนดีขึ้น แต่กลับต้องถูกดำเนินคดี” นายนิวัฒน์ กล่าว   

 

Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์