วันจันทร์ที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2565

ชาวบ้าน ต.บ้านดง อ.แม่เมาะ ยื่นข้อเรียกร้องถึงผู้ตรวจการแผ่นดิน ช่วยเร่งแก้ปัญหาความเดือดร้อน โดยเฉพาะจ่ายชดเชยการอพยพ และเพิกถอนพื้นที่ป่า พื้นที่ทับซ้อนนายศุกษ์ ไทยธนสุกานต์ นายก อบต.บ้านดง อ.แม่เมาะ  ในฐานะ ประธาน คณะกรรมการชาวบ้านต่อต้านผู้รุกรานทวงคืนความเป็นธรรม (คตช.ธ.)  นำชาวบ้านในพื้นที่ ต.บ้านดง 4 หมู่บ้าน  เดินทางมายื่นข้อเรียกร้องให้แก่คณะผู้ตรวจการแผ่นดิน ที่ศาลากลางจังหวัดลำปาง เมื่อวันที่ 26 ส.ค.ที่ผ่านมา เพื่อขอให้ช่วยแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของราษฎรตำบลบ้านดง  โดยมีนายจำลักษ์ กันเพ็ชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นตัวแทนรับหนังสือดังกล่าว นายศุกษ์ ไทยธนสุกานต์ นายก อบต.บ้านดง กล่าวว่า  ต.บ้านดงมีพื้นที่มากกว่า 179 ตารางกิโลเมตร  มีหน่วยงานต่างๆเป็นผู้ขอใช้ประโยชน์พื้นที่จากกรมป่าไม้ มากกว่าร้อยละ 80  จึงเกิดการทับซ้อนในการใช้ประโยชน์ของที่ดินระหว่างหน่วยงานราชการกับราษฎร ต.บ้านดง อีกทั้งมีราษฎรจำนวน 4หมู่บ้าน ที่เป็นผู้อพยพตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 15 ต.ค.56 จนถึงปัจจุบันการอพยพก็ยังไม่เสร็จ ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อน และต้องการให้ช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน

          โดยเฉพาะการจ่ายค่าชดเชย เดิมกำหนดให้เสร็จภายในเดือน ส.ค.65 แต่ปัจจุบันยังไม่เสร็จตามที่ตกลงกันไว้ จึงขอให้เร่งรัดการดำเนินงานจ่ายค่าชดเชยอพยพให้แล้วเสร็จภายในเดือน ก.ย. 65 นี้ ขณะเดียวกัน กฟผ.ขอใช้ประโยชน์จากพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่เมาะ เพื่อใช้เป็นพื้นที่จัดสรรอพยพราษฎร ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 15  ต.ค.56  ระยะเวลา 30  ปี โดยจัดสรรเฉพาะที่อยู่อาศัย  ไม่มีที่ทำกินให้กับราษฎร   จึงขอให้มีการเพิกถอนป่าสงวนแห่งชาติในพื้นที่รองรับการอพยพ  และจัดสรรพื้นที่ทำกินให้  โดยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางจัดตั้งคณะกรรมการดำเนินงานแก้ไขปัญหาที่ดินให้กับราษฎรนายศุกษ์ กล่าวอีกว่า  ที่ผ่านมาเกิดปัญหาการใช้ประโยชน์พื้นที่ทับซ้อนระหว่างหน่วยงานราชการกับราษฎร หมู่ 3 บ้านท่าสี และหมู่ 4 บ้านจำปุ๋ย  ขอให้หน่วยงานคืนพื้นที่ให้กรมป่าไม้ และดำเนินการเพิกถอนป่าสงวนแห่งชาติ โดยกันพื้นที่เป็นป่าชุมชน และจัดสรรให้ราษฎรได้ทำประโยชน์ตามโครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน (คทช.)  รวมทั้งสนับสนุนนโยบาย โฉนดชุมชนให้กับกลุ่มชาติพันธุ์ที่อยู่ อาศัยใน หมู่ 4 บ้านกลาง และหมู่ 5 บ้านแม่ส้าน แทน คทช. ซึ่งไม่สอดคล้องกับวิถีชีวิตของชาวบ้าน    และให้ส่งเสริมสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินโครงการผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อใช้เป็นพลังงานทดแทนให้กับชาวบ้านด้วยด้านนายจำลักษ์ กันเพ็ชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง กล่าวว่า เรื่องใดที่อยู่ในอำนาจของจังหวัดจะเร่งรัดให้ เช่นในเรื่องของค่าชดเชย   ส่วนการขอใช้พื้นที่ป่าสงวนเท่าที่ทราบมีมติ ครม.ระบุไว้ว่าให้ออกโฉนดให้กับผู้อพยพด้วย โดยให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไปยกเลิกเพิกถอน  แต่เรื่องยังไม่ไปถึงไหน ซึ่งทางผู้ว่าฯได้มอบให้ตนรับผิดชอบกระทรวงทรัพย์ฯ ก็จะไปตรวจสอบดูว่าติดขัดอย่างไร  ส่วนเรื่องอื่นที่นอกเหนือจากอำนาจจะส่งเรื่องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปดำเนินการต่อไป

Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์