วันศุกร์ที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2565

กองทุนพัฒนาไฟฟ้าฯ มอบเงินกว่า 11.4 ล้าน เป็นทุนการศึกษาแก่เด็กเยาวชนในพื้นที่กองทุนพัฒนาไฟฟ้าแม่เมาะ และสมาคมพัฒนาแม่เมาะ ร่วมเปิดโอกาสทางการศึกษา สนับสนุนทุนเรียนดีต่อเนื่องและทุนให้เปล่า มอบแก่เด็กเยาวชนนักเรียนนักศึกษาพื้นที่อำเภอแม่เมาะ ที่มีความประพฤติและผลการดี

นายสันติ  รังษิรุจิ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ได้ให้เกียรติเดินทางมาเป็นประธานมอบทุนการศึกษาให้แก่เด็กนักเรียน นักศึกษาในเขตพื้นที่อำเภอแม่เมาะ ที่มีความประพฤติและผลการดี  ที่อาคารหอประชุมจำป่าแดด ที่ว่าการอำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง เมื่อวันที่ 9 ก.ย.ที่ผ่านมาโดยมีตัวแทนคณะครูประจำชั้น อาจารย์ที่ปรึกษาจากโรงเรียนและสถานศึกษาต่างๆ ที่ตั้งอยู่ในเขตท้องที่ ได้นำเยาวชนเด็กนักเรียนที่อยู่ในความดูแล ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล ถึงระดับชั้นอุดมศึกษา รวมจำนวนกว่า 200 คน เข้ารับมอบทุนการศึกษา โดยมีผู้นำท้องถิ่น พ่อ-แม่ ผู้ปกครองของเยาวชนเด็กนักเรียน เข้าร่วมในพิธีเป็นสักขีพยานสำหรับเงินทุนการศึกษาดังกล่าว ทางสำนักงานกองทุนพัฒนาไฟฟ้าโรงไฟฟ้าแม่เมาะ ได้ดำเนินการจัดสรรงบประมาณและให้การสนับสนุน เพื่อมอบเป็นทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียนของสถานศึกษา โรงเรียนต่างๆ ในเขตพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าแม่เมาะ รวมถึงเยาวชนนักศึกษาชาวอำเภอแม่เมาะ ที่กำลังศึกษาเล่าเรียนอยู่ในสถาบันการศึกษาที่ตั้งอยู่นอกเขตพื้นที่ ทั้งนี้เพื่อจะร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ในพื้นที่ชุมชนรอบโรงไฟฟ้าฯ  เพื่อเป็นการช่วยเหลือสังคมในชุมชนท้องถิ่น แบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง และยังเป็นการให้กำลังใจแก่เยาวชนเด็กนักเรียน ในการที่จะได้ใฝ่หาเพิ่มพูนวิชาความรู้ และมีทุนในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ สำหรับใช้เพื่อสนับสนุนในการสร้างพลังปัญญา พลังความคิด อันจะทำให้เยาวชนได้รับการพัฒนา มีความรู้ มีไหวพริบ มีสติปัญญา รู้เท่าทันสังคม ให้เยาวชนได้เจริญเติบโตขึ้น เป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพของประเทศต่อไปซึ่งทุนการศึกษา ประจำปี 2565 รวมทั้งหมด 5,543 ทุน  พร้อมได้นำส่งมอบให้แก่ตัวแทนเยาวชนนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นต่างๆ ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล ถึงระดับอุดมศึกษา แบ่งเป็น ทุนส่งเสริมการศึกษามอบแก่สถานศึกษาที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ 20 แห่ง  รวมเป็นทุนการศึกษา 3,380 ทุน จำนวนเงิน 4,796,000 บาท  

มอบทุนการศึกษาต่อเนื่องประเภททุนอัจฉริยภาพและทุนคนดีศรีแม่เมาะ สนับสนุนการศึกษาจนจบระดับปริญญาตรี และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง รวม 17 ทุน จำนวนเงิน 220,000 บาท

มอบทุนการศึกษาให้เปล่า คนดีศรีสมาคมสนับสนุนการศึกษาระดับปริญญาตรี และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง จำนวน 10 ทุน รวมเงิน 979,800 บาท 

และมอบทุนการศึกษาให้แก่เยาวชนนักศึกษาอำเภอแม่เมาะ ที่กำลังศึกษาเล่าเรียนอยู่ในสถาบันการศึกษาที่ตั้งอยู่นอกเขตพื้นที่ อีก 2,136 ทุน จำนวนเงิน 5,420,600 บาท รวมเงินทุนการศึกษาที่มอบสนับสนุนในครั้งนี้กว่า  11,416,400 บาท  

Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์